1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Na východ Slovenska mieri vyše 38-miliónová investícia

honeywell turbo 1 Spoločnosť Honeywell International Inc. podala na Ministerstvo hospodárstva (MH) SR oficiálny investičný zámer na výstavbu nového závodu pre výrobu automobilových turbodúchadiel.

 

Celková výška investície predstavuje 38,309 milióna eur. Investor plánuje vytvoriť minimálne 446 nových pracovných miest.

 

Projekt prešiel procesom posudzovania v rámci legislatívnych pravidiel týkajúcich sa schválenia investičnej pomoci. Na základe podaného investičného zámeru i vypracovaného odborného posudku od Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) rezort konštatuje, že žiadateľ o investičnú pomoc spĺňa všeobecné a špecifické podmienky v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ vzťahujúce sa k regionálnej pomoci. MH SR preto predloží na rokovanie vlády SR návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Honeywell International Inc. Na základe žiadosti investora následne vládny kabinet posúdi a rozhodne o návrhu investičnej pomoci pre tento projekt.

Investičná pomoc počíta s priamou finančnou pomocou vo forme dotácie na obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku, vo forme príspevku na novovytvorené pracovné miesta a vo forme nepriamej pomoci (úľava na dani z príjmu) za dodržania podmienky maximálnej intenzity pomoci platnej pre daný región v zmysle regionálnej mapy na roky 2007-2013. (Maximálna intenzita pre región východné Slovensko predstavuje najviac 50 % z celkovej výšky oprávnených nákladov).

21.12.2010

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...