1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

V Želiezovciach sa začala dostavba kanalizácie, potrvá 18 mesiacov

mini buldozerŽeliezovce – Mesto Želiezovce spustilo realizáciu dostavby kanalizácie v meste. Vedenie mesta podpísalo v polovici mája dokument o odovzdaní a prevzatí staveniska so zástupcami dodávateľského konzorcia. Výstavba potrvá 18 mesiacov. "Sme jedným z posledných miest na Slovensku, ktoré ešte nemá odkanalizované celé svoje územie.

Dostavbe predchádzalo niekoľko rokov ťažkostí, ktoré prípravy projektu sprevádzali," skonštatoval primátor Ondrej Juhász. Projekt rieši dobudovanie kanalizačnej siete v meste Želiezovce. Po napojení mestských častí Svodov a Mikula na existujúci kanalizačný systém v meste sa celkový počet ekvivalentných obyvateľov zvýši na 7166. Znamená to, že všetci obyvatelia Želiezoviec budú schopní pripojiť sa na verejnú kanalizáciu.

Mestu sa na projekt podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 7,6 milióna eur. Celkové oprávnené náklady presiahnu sumu osem miliónov eur. Mesto očakáva, že sa po dobudovaní kanalizácie zvýši objem odvedenej splaškovej vody do existujúcej čistiarne odpadových vôd. Jej prevádzka v súčasnosti nie je celkom efektívna, pretože do nej doteká iba malý objem splaškovej vody, čím je jej biologický proces slúžiaci na odstraňovanie nečistôt podvyživený.

21.06.2022 TASR

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk 2022

Nenechajte si ujsť...