1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Schválila pre tri kraje bezúročnú pôžičku 63 mil. eur na opravu ciest (2)

road construction 3Bratislava/Medzilaborce – Slovenská vláda schválila bezúročnú pôžičku pre Žilinský, Banskobystrický a Trnavský samosprávny kraj na opravy ciest II. a III. triedy v celkovej výške 63 miliónov eur.

Najviac, 33 miliónov eur, dostane Banskobystrický samosprávny kraj, ostatné samosprávy budú mať k dispozícii po 15 miliónov eur. Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu financií budú kraje splácať úvery desať rokov.

"Rozhodli sme sa, že našim slovenským samosprávam, ak budú mať záujem, sme ochotní požičať značné sumy peňazí za špeciálnych a výhodných podmienok, ktoré by nedostali v žiadnom bankovom dome ani na žiadnom finančnom trhu, a pomohli im tak naštartovať masívnejšiu rekonštrukciu cestnej infraštruktúry," uviedol po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že po prvý raz vláda túto možnosť zrealizovala pred niekoľkými mesiacmi v Prešovskom samosprávnom kraji.

Zároveň, odvolávajúc sa na výjazdové rokovanie v Revúcej (12. 2.), sa vláda zaviazala cestu medzi Tisovcom a Červenou Skalou prevziať do vlastníctva štátu.

"Vzhľadom na to, že Banskobystrická regionálna správa ciest už má vysúťaženého dodávateľa a má schválený projekt rekonštrukcie tejto cesty, rozhodli sme sa dodatočne poskytnúť návratnú finančnú výpomoc v objeme osem miliónov eur Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) s tým, že ak by po skončení rekonštrukcie cesta prešla do rúk štátu, bude tento dlh logicky BBSK odpustený," vysvetlil Pellegrini.

Správa ciest II. a III. triedy spadá pod krajské samosprávy od roku 2004. Napriek snahe financovať obnovu mostov a ciest II. a III. triedy z vlastných zdrojov, prostriedkov z bankových úverov a z nenávratných finančných príspevkov, nestačia podľa schváleného materiálu tieto peniaze na odstránenie havarijného stavu pozemných komunikácií, ani na pravidelnú obnovu ich stavu.

Napríklad Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) má v súčasnosti v správe 1426,8 km ciest II. a III. triedy a 786 mostných objektov. „Z celkovej dĺžky ciest II. triedy 318 km je 30,4 km v nevyhovujúcom a 3,1 km v havarijnom stave, čo predstavuje 10,53 %," uvádza ministerstvo financií. V prípade ciest III. triedy v celkovej dĺžke 1108,8 km je 153,3 km v nevyhovujúcom a 6,7 km v havarijnom stave, čo predstavuje 14,43 %. Z celkového počtu 786 mostných objektov je 60 vo veľmi zlom a 97 v zlom stave.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) má aktuálne v správe cesty II. a III. triedy v celkovej dĺžke 2455 km. V nevyhovujúcom alebo v havarijnom stave je v tomto kraji viac ako 43% ciest II. a III. triedy.

Úver pre BBSK vláda rozdelila na dve časti. Na opravu ciest, ktoré zostanú v jeho správe, dostane kraj úver 25 miliónov eur, ďalších osem miliónov eur bude čerpať na opravy ciest č. č. II/531 a č. II/532. Tie budú podľa rozhodnutí vlády prekvalifikované na cesty I. triedy. "Po právoplatnom rozhodnutí Ministerstva dopravy a výstavby SR o usporiadaní cestnej siete a preklasifikovaní cestných komunikácií č. II/531 a č. II/532 sa pristúpi k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci a dôjde k zníženiu štátnych finančných aktív," uvádza materiál.

BBSK a Trnavský samosprávny kraj môžu zdroje čerpať na základe žiadosti vždy k 31. máju a 30. novembru až do roku 2021, ŽSK až do roku 2022. Splácať úver začne Žilinský samosprávny kraj 30. novembra 2023, Trnavský samosprávny kraj o rok skôr a BBSK musí prvú splátku poslať do 30. novembra 2021.

18.04.2019 TASR

PREDPLAŤTE SI

banner 220x660

Nenechajte si ujsť...