1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Od 1. apríla začnú platiť významné zmeny v územnom plánovaní

geodezia meranieBratislava - Od apríla tohto roka vzniknú v každom krajskom meste na Slovensku regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu. Spustí sa tiež nový portál pre územné plánovanie. Účinnosť totiž nadobudne nový zákon o územnom plánovaní.

O nadchádzajúcich zmenách informovali v utorok predstavitelia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR.

"Po viac ako roku a pol práce je pred nami prvý veľký míľnik reformy stavebnej legislatívy. Nadobúda účinnosť zákon o územnom plánovaní, na ktorý je naviazaná prvá fáza informačného systému - portál pre územné plánovanie," priblížil predseda úradu Martin Hypký. V nových regionálnych úradoch má pracovať približne 200 zamestnancov, väčšinou to budú delimitovaní pracovníci z okresných úradov v sídle kraja, z odborov výstavby a bytovej politiky.

Nosným pilierom reformy je elektronizácia, ktorá bude pretavená do informačného systému pre územné plánovanie a výstavbu myUrbium. Jeho prvou časťou je portál pre územné plánovanie, ktorý bude od 1. apríla slúžiť na komunikáciu účastníkov územného plánovania. Týka sa to fyzických a dotknutých právnických osôb, orgánov územného plánovania, teda obcí, miest a krajov, dotknutých orgánov verejnej správy, ako aj samotného UUPV.

Účastníci budú v elektronickom prostredí komunikovať prostredníctvom sady e-formulárov, ktoré sú vytvorené pre rôzne životné situácie. Ide napríklad o obstaranie územného plánu, získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu, skúšky odbornej spôsobilosti, rozhodovanie o stavebnej uzávere či výpis zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie. Užívatelia budú využívať funkcionality portálu podľa zvolených oprávnení. V každom z oprávnení budú k dispozícii len tie formuláre a žiadosti, ktoré účastník v zmysle zákona potrebuje.

"Celý proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie bude vedený prostredníctvom e-formulárov v informačnom systéme úradu. Vďaka tomu budú procesy rýchlejšie, prehľadnejšie a efektívnejšie, uľahčí sa tiež vzájomná komunikácia všetkých subjektov, ktoré vstupujú do procesu územného plánovania. Kvalitné územné plánovanie je zároveň prvým krokom k zlepšeniu a zrýchleniu procesov v oblasti výstavby," zdôraznila podpredsedníčka úradu Milota Sidorová.

Od apríla nastanú zmeny aj v oblasti výstavby, nepôjde však o všetky úpravy, ktoré sa pôvodne plánovali. V rámci novelizácie aktuálne platného stavebného zákona došlo k prebratiu niektorých zmien z nového zákona o výstavbe, ktorého účinnosť sa posunula o jeden rok na 1. apríl 2025.

Medzi najpodstatnejšie aktuálne zmeny patrí napríklad prevzatie zásady "hlavná stavba pohlcuje vedľajšie" pre spoločné posudzovanie návrhov, ktoré obsahujú viaceré stavby. Tiež zavedenie inštitútu preskúmania spôsobilosti na užívanie stavby zhotovenej a užívanej bez stavebného povolenia od 1. januára 1990 do 31. marca 2024. Rozšíri sa možnosť spojiť územné konanie so stavebným pre širší okruh stavieb a zavedie sa inštitút záväzného stanoviska orgánu územného plánovania, ktorý vyhodnotí súlad navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

"Je pozitívne, že vybrané časti stavebnej reformy sa podarí dostať do účinnosti už tento rok vďaka predmetnej novele. Pre stavebný sektor však bude prelomovým najmä budúci rok, kedy by mal nadobudnúť účinnosť komplexný balík úprav v podobe nového zákona o výstavbe," avizoval generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie UUPV Roman Skorka.

27.03.2024 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...