1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Obec Kecerovce plánuje výstavbu ďalších nájomných bytov

block of flats bigKecerovce – Spolu 48 obecných nájomných bytov nižšieho štandardu by mohlo vyrásť v obci Kecerovce v okrese Košice-okolie do konca tohto roka. Projekt odobrilo obecné zastupiteľstvo na svojom februárovom zasadnutí.

Starosta Miroslav Galas-Zaufal povedal, že záujem o byty je veľký.

"Máme vyčlenenie, a to smerom na Herľany. Tam už máme aj stavebné povolenie, projekty, čiže máme pripravenú kompletne všetku dokumentáciu," povedal s tým, že obecní poslanci schválili uznesenia týkajúce sa účelu, technickej vybavenosti aj financovania štyroch bytových domov. To má byť zabezpečené prostredníctvom dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania SR a z vlastných zdrojov obce.

"Úver berieme, ale ten budú splácať nájomníci, čiže obec to nepocíti, keďže splátka za nájom bude zahŕňať aj splátku úveru," vysvetlil Galas-Zaufal. Odhaduje, že vlastné zdroje obce investované do tohto projektu budú predstavovať približne 60.000 eur.

Byty v štyroch bytových domoch budú slúžiť len Kecerovčanom. "Ani to nám nestačí, tých bytov by bolo potrebných minimálne 150, lebo záujem je veľký a ľudia chcú žiť a bývať na vyššej úrovni," dodal starosta.

V Kecerovciach je doposiaľ 36 obecných nájomných bytov, tie sú určené pre rómskych obyvateľov. Podľa neho nárok na ubytovanie v plánovaných bytových domoch budú mať všetci obyvatelia obce, ktorí v nej majú trvalý pobyt minimálne dva roky a sú sociálne odkázaní, respektíve spĺňajú obcou stanovené podmienky.

27.02.2019 TASR

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...