1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Vďaka odparovaciemu zariadeniu chcú ušetriť pitnú vodu v objeme ročnej spotreby takmer troch stoviek Slovákov

DSC 4260 1

Pre skupinu Schaeffler je plnenie „zelených“ cieľov súčasťou jej ekologickej a sociálnej zodpovednosti. Jedným z dlhodobých cieľov je dosiahnutie klimatickej neutrality vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040.

Schaeffler Skalica k nim prispieva dlhodobo udržateľnými opatreniami a snahou implementovať viac optimalizačných a zelených projektov, ktoré nielen znižujú spotrebu energií či produkciu odpadu, ale aj šetria vodu a v čoraz väčšej miere integrujú technológie cirkulárneho manažmentu vodných zdrojov.

Najnovším zariadením je odparovacia technológia, ktorá znižuje celkovú spotrebu pitnej vody tým, že pomáha efektívne čistiť odpadové vody a v ešte väčšej miere ich využívať pre technické účely priamo v skalickom závode. „Vďaka odparovaciemu zariadeniu ušetríme vodu v objeme priemernej ročnej spotreby 273 obyvateľov Slovenska,“ vysvetľuje Filip Veselý, vedúci Facility Manažmentu v Schaeffler Skalica (zdroj: Štatistický úrad, 2022). „Z odpadovej vody získame vodu vo vyšších kvalitatívnych parametroch. To nám dáva nádej, že budeme vedieť viac ako 9000 kubíkov takto upravenej vody nahradiť priamo recyklátom,“ dodáva.

DSC 4240 1

 

Odparovacie zariadenie šetrí spotrebu pitnej vody

Schaeffler Skalica je veľký výrobný závod, kde v dôsledku technologických a priemyselných procesov vznikajú odpadové vody v podobe priemyselných a splaškových vôd. V minulosti sa tieto odpadové vody posielali do čističky odpadových vôd k externému odberateľovi, čo bolo pri plnení udržateľných cieľov pre závod nielen ekonomicky náročné, ale aj neefektívne. Rozhodli sa, že si čistenie priemyselných odpadových vôd budú riadiť sami. Prečistenú vodu tak plánujú využívať na technické účely namiesto pitnej vody, a tak znížia náklady na jej spotrebu.

„Keď sme sa rozhodovali o novej technológii zameranej na čistenie odpadových vôd, preverovali sme si viacero možností technológií od vlastnej čističky vôd cez odparovacie zariadenie, destiláciu či odstreďovanie. Nakoniec sme vybrali pre nás najvhodnejšiu technológiu odparovania, keďže s ňou už máme celosvetovo v Schaeffleri bohaté skúsenosti a v súčasnej dobe máme nainštalovaných 17 podobných zariadení v závodoch Schaeffler po celom svete,“ približuje Filip Veselý.

DSC 4199 1

Odparovacie zariadenie je úzkoprofilová technológia, ktorú dodal a nainštaloval špecializovaný dodávateľ. Pred jej výberom bolo nutné vykonať množstvo analýz, aby sa zmapoval pôvod zaolejovaných a priemyselných vôd, rovnako aj množstvá, ktoré sú relevantné, a ich charakter spolu so vzorkovaním. Investícia do zariadenia bola približne 1,2 milióna eur a zahŕňala aj vybudovanie celej infraštruktúry v samostatnej prístavbe.

Pred uvedením do plnej prevádzky sa niekoľko mesiacov testovali rôzne prevádzkové režimy a dolaďovali všetky technické detaily. Veľká pozornosť sa venovala aj testom zmesi, a to na vstupe do zariadenia, aj na výstupe.

Ako funguje odparovacie zariadenie?

V dôsledku technologických a priemyselných procesov v závode vznikajú v zmysle národnej kategorizácie odpadových vôd dva typy vôd – zaolejovaná voda a priemyselná voda. Zaolejovaná pochádza z viacerých procesov (z umývania podláh, z oplachu dielov, prania či prípravy emulzií) a obsahuje maximálne 7 – 8 % oleja. Priemyselná voda pochádza z procesov fosfátovania, prania a galvanizácie. Má charakter kyslých, alkalických vôd a sú v nej obsiahnuté alkaloidy, ktoré sa využívajú v pracích a fosfátových „kúpeľoch“. „Tieto vody sústredíme do centrálnej podzemnej nádrže, ktorá nám aktuálne slúži ako zásobník pre fungovanie odparovacieho zariadenia a má dva stupne čistenia,“ dopĺňa Peter Kvaltín, technológ centrálnych zariadení.

Ako vlastne funguje toto zariadenie? Presne naopak, ako je to pri tlakovom hrnci. Tlakový hrniec využíva zvýšený tlak pre minimalizáciu odparu vody pri danej teplote. Odparovacie zariadenie potrebuje podtlak,  t. j. znižovaním tlaku sa zvyšuje množstvo odparenej vody pri danej teplote. Keď sa v ňom znižuje tlak, jeho znížením klesá aj bod varu a vďaka tomu je potrebné menšie množstvo tepla na privedenie média do varu. Dochádza tak k odparovaniu. Prvým produktom je odparená čistá voda (recyklát), ktorá sa ďalej kondenzuje a za ideálnych podmienok sa vráti späť do výroby. Druhým produktom je odpad (koncentrát), ktorý je hustý a obsahuje všetky chemické a mechanické nečistoty. Ten ďalej pokračuje na riadnu a transparentnú likvidáciu externým odberateľom, avšak jeho množstvo kleslo na 4 – 5 % odpadov. Z jedného kubíku vody vzniká 930 litrov prečistenej vody a hustá fáza odpadu.

DSC 4171 1

Tím Schaeffler Skalica Peter Benko, Radko Krídl, Miroslava Hanzlovičová, Ivan Flamík a Peter Kvaltín (zľava doprava).

Cirkulárny vodný manažment vďaka recyklátu

Pri procese odparovania je najdôležitejšia samotná odparená voda (recyklát) a jej opätovné využitie v rámci cirkulárneho vodného manažmentu. Takáto „recyklovaná“ voda sa ďalej využije pri čistení budov alebo rôznych plôch, do centrálneho chladiaceho systému, v emulznom hospodárstve či v procesoch prania a fosfátovania. „Nahrádzame ňou pitnú vodu, ktorú by sme pre tento účel použili, či už do čistiaceho vozíka, chladiaceho systému alebo do emulzie. V tomto prípade však nejde o obyčajnú mestskú vodu, ale o vodu náročne energeticky upravenú do určitých kvalitatívnych parametrov, vhodnú na použitie do našich technológií,“ vysvetľuje Peter Kvaltín, technológ centrálnych zariadení. „Recyklátom dokážeme nahradiť už upravenú vodu, ktorú je energeticky a ekonomicky náročné získať a nevzniká ani sekundárny odpad.“

Skupina Schaeffler si stanovila cieľ znížiť odber a využívanie sladkej vody do roku 2030 o 20 % v porovnaní s rokom 2019. V minulom roku sa podarilo implementovať 27 opatrení na úsporu vody, ktoré od roku 2024 povedú k ročným úsporám vo výške minimálne 265-tisíc m³.

25.03.2024

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...