1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

V Hliníku nad Hronom chce spoločnosť Regos ťažiť bentonit

mine vagonHliník nad Hronom - Maximálne 60.000 ton ročne plánuje spoločnosť Regos vyťažiť v dobývacom priestore Hliník nad Hronom (DP HNH) II.

Ako sa uvádza v zámere, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), ložisko doteraz nebolo dobývané, ťažba prvej etapy je plánovaná na roky 2018 - 2027.

"Z ložiska sa plánuje ročne vydobyť 20.000 - 60 000 ton nerastnej suroviny, pričom skrývkovými a ťažobnými prácami v nasledujúcich rokoch postupne dôjde k záberu plochy celého DP HNH II s veľkosťou 8,23 ha," uvádza spoločnosť s tým, že vyťažený bentonit plánuje dopravovať po existujúcej lesnej ceste, na ktorej prebieha doprava bentonitu i v súčasnosti.

Územie plánovaného dobývania ložiska je situované juhovýchodne od východného okraja obce Hliník nad Hronom a juhovýchodne od záhradkárskej osady, v blízkosti priestoru označovaného ako Starý Bán - Janova lúka. Dobývací priestor susedí s dobývacím priestorom Hliník nad Hronom I, kde už ťažba prebieha. Na východ od územia s navrhovanou banskou činnosťou sa nachádza územie európskeho významu SKUEV0265 Suť.

Ťažba bude prebiehať etapovite po častiach, s postupným záberom častí lesných pozemkov. "Dotknutý pozemok bude vyňatý len dočasne a po častiach, pričom po realizácii banskej činnosti bude zrekultivovaný a vrátený do užívania pre pôvodný účel, tzn. bude mať opäť využitie ako lesný pozemok," uvádza sa v materiáli.

Predpokladá sa, že v ťažobnej prevádzke bude zamestnaných do 8 až 10 pracovníkov. V Hliníku nad Hronom plánuje spoločnosť v budúcnosti vybudovať spracovateľský závod na úpravu bentonitu s odhadovaným vytvorením 50 až 60 priamych pracovných miest.

Spoločnosť uvádza, že doteraz v rámci prípravy navrhovanej činnosti preinvestovala vyše 200.000 eur.

18.10.2018 TASR

PREDPLAŤTE SI

banner 220x660

Nenechajte si ujsť...