1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Košická Minebea plánuje novú lakovaciu linku s desiatkami nových zamestnancov

u shin 18Košice - Rozšírenie výroby o novú lakovaciu linku plánuje firma Minebea v priemyselnom parku pri košickom letisku. S rozšírením kapacity podnik predpokladá nárast počtu zamestnancov o viac ako 70, čiže celkovo takmer na 600.

Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Minebea AccessSolutions Slovakia predložila do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Avizovaný termín začatia výstavby novej linky je koncom tohto roka a začiatok jej činnosti v druhej polovici budúceho roka. Objem investície je do 10 miliónov eur.

"Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie výrobných kapacít na lakovanie plastových dielov a súvisiaca inštalácia nových montážnych liniek," uviedla firma. Nová lakovňa bude umiestnená vo výrobnej hale spoločnosti, ktorá je súčasťou priemyselného parku Pereš. Výrobná kapacita sa zvýši takmer zo štyroch miliónov kusov lakovaných plastov takmer na 26 miliónov kusov.

V súčasnosti prevádzkovaná linka slúži na povrchovú úpravu automobilových kľučiek, pričom sa používajú náterové hmoty s obsahom organických rozpúšťadiel. "Nová lakovacia linka bude v porovnaní s existujúcou lakovňou rovnako opatrená zariadením na spaľovanie emisií s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Oproti pôvodnej bude nová lakovacia linka zameraná na využívanie vodou riediteľných chemikálii s nižším obsahom VOC (prchavých organických látok)," uvádza sa v zámere.

Minebea AccessSolutions Slovakia je najnovším výrobným závodom a výskumno-vývojovým strediskom japonského koncernu MinebeaMitsumi v Európe. Závod zastrešuje niekoľko samostatných výrobných divízií. Zameriava sa najmä na produkciu a vývoj inovatívnych pohonných technológií, elektromotorčekov pre odvetvie výroby automobilov a priemyslu.

12.03.2024 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...