1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Pekári žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach

pecivaren vyrobaBratislava – Stovky pekární žiadajú vládu, aby nemenila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode. Je to podľa nich jediná legislatíva, ktorá chráni slovenských výrobcov pred nekalými obchodnými praktikami. Informoval o tom Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).

Slovenskí pekári sú rozhorčení a za zachovanie legislatívy sú ochotní tvrdo bojovať.

"Slovenskí výrobcovia sa zo strany odberateľov bežne stretávali s vynucovaním plnenia podmienok, ktoré s obchodným vzťahom priamo nesúviseli. Ak by ich neakceptovali, hrozila im strata dodávok. Pod tlakom záchrany podnikania tak na nekorektné podmienky pristali. Zmenil to až zákon o neprimeraných obchodných podmienkach tým, že ako jediný konkrétne menuje nekalé obchodné praktiky a sankcionuje ich nedodržiavanie. Prvýkrát v histórii našej krajiny sa tak slovenským výrobcom zaručila tak veľmi potrebná ochrana," uviedla Tatiana Lopúchová, predsedníčka SZPCC. Zmena aktuálneho zákona bude podľa nej znamenať návrat o jednu dekádu späť, kedy pekári bojovali o každé euro za svoje výrobky a za svoje prežitie.

Zväz pekárov zároveň pripomenul, že Slovensko sa zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode stalo vzorom v celej Európe. Práve ten bol podľa slovenských výrobcov prelomovým v oblasti ochrany slovenských výrobcov a dodávateľov, ktorých pozícia je oslabená vplyvom dominantného postavenia zahraničných subjektov na našom trhu. Pekári upozornili, že dlhodobé využívanie nekalých obchodných praktík výrazne zdeformovalo podnikateľské prostredie a je jedným z hlavných dôvodov zlého stavu potravinárskej výroby na Slovensku. Nekalých praktík, s ktorými sa slovenskí výrobcovia v minulosti pravidelne stretávali, bolo viacero. Najčastejšie využívané boli napríklad neprimerané reklamné plnenia, kedy dodávatelia museli prispievať odberateľovi na reklamu.

Ďalšou praktikou boli nedôvodné finančné či nefinančné plnenia, ako sú napríklad obratové bonusy či úhrada miezd ľudí, ktorí síce pracujú pre odberateľa, no pracujú v prevádzkach s tovarom od dodávateľa. Medzi nekalé praktiky sa považujú z minulosti aj tzv. vratky tovaru, nerešpektovanie doby splatnosti, ktorá sa často predĺžila na úroveň 90 až 120 dní či vynucovane cien, ktoré boli často pod výrobnými nákladmi.

"Zmenou legislatívy v minulom roku prišlo takmer k úplnej eliminácii akýchkoľvek nekalých obchodných praktík, ktoré pretrvávali na slovenskom trhu vyše 15 rokov. Vnímame, že začína dochádzať k postupnému zlepšovaniu výkonnosti slovenských výrobných podnikov, a že sa čiastočne zlepšila vyjednávacia pozícia slovenských výrobcov potravín, a to predovšetkým vo vzťahu k zahraničným obchodným reťazcom," objasnila Lopúchová. V čase, kedy sa naplno prejavila nutnosť radikálne zvýšiť potravinovú sebestačnosť krajiny, považujú podľa nej pekári zmeny tak dôležitého zákona pre slovenských výrobcov za veľmi riskantný krok.

"Ešte stále vidíme, že svet bojuje s pandémiou koronavírusu a existuje hrozba, že krajiny obmedzia dovozy svojich potravín na naše územie. Slovenskí pekári preto žiadajú vládu, aby s nimi o zmenách v zákone o neprimeraných podmienkach v obchode rokovala, pretože to môže mať devastačný dopad na výrobu domácich potravín," uzatvorila Lopúchová.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podľa slov Andreja Wallnera z odboru komunikácie a marketingu citlivo vníma akúkoľvek spätnú väzbu na potravinársku legislatívu zo strany súkromného sektora. "V súčasnosti je zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami predmetom záujmu Európskej komisie, pričom MPRV SR v tejto veci s komisiou aktívne komunikuje," uviedol v reakcii na pekárov Wallner.

"Zároveň o súlade zákona o neprimeraných podmienkach s Ústavou SR rozhoduje na podnet poslancov Ústavný súd SR. Vedenie MPRV SR bude predpis analyzovať a na základe analýz prijme adekvátne rozhodnutia, a to aj vzhľadom na nevyhnutnú transpozíciu eurosmernice upravujúcej nekalé praktiky," dodal Wallner.

26.06.2020 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...