1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Kontrola štyrikrát častejšie, ako je bežné

eu poultry 20Bratislava - Viete si predstaviť, koľkými kontrolami musí prejsť kuracie mäso, než si ho kúpite v ochrannom obale vo vašom obchode? Sú to desiatky testov, auditov, kontrol a inšpekcií.

Prioritou pre všetkých zúčastnených sú spokojní spotrebitelia, pre ktorých EU Poultry s.r.o. dodáva kvalitné výrobky v súlade s platnou domácou aj európskou legislatívou.

Vzhľadom na vysoký dopyt a spotrebu, ktorá je vyše 24 kg na osobu a rok a nízku sebestačnosť Slovenska v produkcii hydinového mäsa (približne 50 %), je potrebné kuracie importovať. Za posledné roky sa i z tohto dôvodu zvýšil počet kontrol dovážaného mäsa zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR). Úradná kontrola živočíšnych produktov je zabezpečená aj na vonkajších hraniciach EÚ hraničnou veterinárnou kontrolou na základe legislatívy EÚ, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017. Kontrolu potravín na území Slovenska okrem ŠVPS SR, zabezpečujú tiež Úrad verejného zdravotníctva a Slovenská obchodná inšpekcia. Spoločnosť EU Poultry s.r.o. nakupuje kuracie mäso výhradne od dodávateľov, ktorí majú implementovaný systém bezpečnosti výroby potravín, ktorí majú povolenie umiestňovať produkty živočíšneho pôvodu na trhu EÚ. Medzi nimi sú spoločnosti z Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Rumunska, Českej republiky a Slovenska.

Na spracovanie kuracieho mäsa v Horných Salibách pri Galante EU Poultry s.r.o. používa špičkové stroje a zariadenia predovšetkým z Holandska a Nemecka. V závode prebiehajú pravidelné interné kontroly, pri ktorých spolupracuje firma s renomovanou akreditovanou spoločnosťou Eurofins Laboratories. „Na pravidelné testovanie vynakladáme tisíce eur mesačne. Môžeme konštatovať, že u nás testujeme štyrikrát častejšie, ako vyžaduje legislatíva. Okrem toho sa u nás na pravidelnej báze realizujú audity externých certifikačných autorít, ako sú napríklad TÜV NORD Slovakia a audity obchodných partnerov, ako sú VOLATYS, Tesco Stores alebo METRO Cash & Carry SR. Než sa teda naše výrobky vôbec dostanú do obchodov zabalené v ochrannej atmosfére, sú skontrolované viacerými dôveryhodnými autoritami,“ uvádza Yuliya Dzemiantsei, CEO výrobného závodu EU Poultry s.r.o. v Horných Salibách.

EU Poultry s.r.o. je držiteľom Halal certifikátu a predovšetkým certifikátu od svetovej jednotky v oblasti inšpekcie, testovania a certifikácie SGS. SGS je známa svojimi dôkladnými a detailnými štandardmi auditu, overovania a inšpekcie. Nedávno bol v Horných Salibách dokončený audit BRCGS (British Retail Consortium Global Standard). Spracovateľský podnik obhájil certifikát BRC GS for food safety s lepším výsledkom, ako pri minulom audite.

16.04.2024 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...