1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

SWEP Slovakia, s.r.o.

swep 17Jedinečnosť BPHE jednotiek je v efektívnom využití materiálu

Anglický názov SWEP značí neustálu inováciu, kvalitu, výkon a spoľahlivosť. Na týchto pilieroch rýchlo rastúcej medzinárodnej skupiny pôsobiacej v oblasti prenosov tepla je vybudovaná aj východoslovenská firma SWEP Slovakia, s.r.o., ktorá pôsobí v priemyselnom parku Kechnec neďaleko Košíc už 13 rokov.

Za uvedené obdobie si vybudovala stabilnú pozíciu – v rámci skupiny je najväčšou prevádzkou a predpoklad jej ďalšieho rastu je viac než pravdepodobný. Jedným z dôvodov je aj atraktívne produktové portfólio firmy. Spoločnosť od svojho založenia vyrába kompaktné spájkované výmenníky tepla (BPHE), ktoré v súčasnosti predstavujú najúčinnejší spôsob prenosu tepla z jedného média na druhé. Výrobky BPHE majú širokospektrálne využitie v chladiarenských, tepelných a klimatizačných zariadeniach v priemysle aj v domácnostiach.

Ďalším predpokladom intenzívneho rozvoja spoločnosti je jej technologické zázemie. Napriek tomu, že celková ekonomická situácia je vo všeobecnosti pre investorov nepriaznivá, investície do ekologických a energeticky nenáročných technológií, výroby a technologických postupov sú stále na vzostupe. A práve v tejto oblasti skupina SWEP neustále dvíha nastavenú latku tak, aby bola schopná používať najmodernejšiu technológiu, čo jej zaručuje ďalší rast a rozvoj. Aké sú plány spoločnosti SWEP Slovakia, s.r.o., pre najbližšie obdobie ako aj ďalšie podrobnosti o prevádzke firmy nám v rozhovore priblížil Ing. Robert Dzurilla, jej generálny riaditeľ.

Ako sa vám darilo v minulom roku? Môžete sa s nami podeliť o konkrétne ekonomické ukazovatele?

Aj v roku 2018 pokračovala spoločnosť SWEP Slovakia v pozitívnom vývoji hospodárskych výsledkov, pričom tržby spoločnosti opäť presiahli 40 miliónov eur. Za minulý rok spoločnosť dosiahla predbežný prevádzkový zisk na úrovni 5,5 %. Celkovo je možné hodnotiť minulý rok ako jeden z najúspešnejších v histórii spoločnosti na Slovensku.

Ste súčasťou medzinárodného koncernu DOVER, ktorý má svoje závody vo Švédsku, USA, Malajzii, Číne a na Slovensku. Čo pre vás toto medzinárodné zázemie znamená? Aké postavenie má v rámci koncernu slovenská prevádzka?

Áno, skupina SWEP je súčasťou medzinárodného koncernu DOVER, ktorý má zastúpenie predovšetkým v Amerike, Európe a Ázii, súhrnne vo viac ako 50 krajinách sveta, pričom je aktívny v rôznych odvetviach priemyslu. Celkovo zamestnáva približne 24-tisíc ľudí a tržby koncernu dosahujú úroveň 7 miliárd USD.

DOVER je diverzifikovaný do 4 základných segmentov. Skupina SWEP patrí do segmentu Dover Refrigiration and Fluid Equipment. V rámci tohto segmentu predstavuje skupina SWEP veľmi úspešnú spoločnosť, pričom prevádzka na Slovensku tvorí cca. 33 % celkového objemu produkcie. Počas 13 rokov pôsobenia na Slovensku sa prevádzka SWEP Slovakia stala významnou časťou skupiny SWEP.

V predminulom roku sa do vášho závodu v Kechneci presunula aj výroba zo švajčiarskej prevádzky v Tentlingene. Ako táto zmena ovplyvnila prevádzku fabriky? Plánujú sa v dohľadnej dobe v rámci koncernu aj ďalšie podobné transfery smerom na Slovensko?

Uvedený transfer znamenal navýšenie tržieb spoločnosti o cca. 27 %, čím celkový obrat presiahol 40 miliónov eur. V súvislosti s presunom výroby došlo aj k navýšeniu počtu zamestnancov, a to nielen na priamo výrobných (operátorských) pracovných miestach, ale aj v rámci technických pozícií. Ďalším pozitívnym dôsledkom presunu výroby zo Švajčiarska bolo vybudovanie nových výrobných priestorov. Skupina SWEP momentálne neplánuje ďalšie transfery podobného rozsahu.

Aktuálny výrobný program spoločnosti SWEP Slovakia, s.r.o., tvoria štyri hlavné produktové rady – výmenníky tepla typu E, B, S a D. Môžete nám ich bližšie charakterizovať? Zvažujete v blízkej dobe rozšírenie produktového sortimentu o nové výrobky?

Naša spoločnosť vyrába výmenníky vhodné pre široké spektrum aplikácií a odvetví – oblasť rezidenčného vykurovania, klimatizácie, chladenia, priemyslu a centrálneho vykurovania. V  rámci týchto aplikácií a odvetví majú veľké zastúpenie výmenníky pre bojlery, tepelné čerpadlá, centrálne vykurovanie pre bytové jednotky, rodinné domy, ale aj veľké výmenníkové stanice, solárne vykurovanie, klimatizácie, chladiarenské vozy či výparníky a kondenzátory využívané na chladenie napr. v supermarketoch. Ďalšie využitie doskových spájkovaných výmenníkov tepla je možné aj v zariadeniach na rekuperáciu tepla a v oblastiach obnoviteľných zdrojov energie. V našom závode v Kechneci vyrábame dva základné typy týchto výmenníkov: tzv. malé výmenníky typu E, ktoré sú často používané pre rôzne typy bojlerov a v zariadeniach na ohrev pitnej vody, a druhou výrobnou radou sú výmenníky typu B, ktoré sú rozmerovo väčšie ako „Éčka“. Tie nachádzajú širokospektrálne využitie v rôznych aplikáciách – či už je to chladiarenstvo, centrálne vykurovanie, klimatizácia, priemysel a iné.

Spoločnosť SWEP sa venuje neustálemu vývoju a rozširovaniu svojho portfólia výmenníkov tepla, aby v čo najväčšej miere urýchlila a podporila prechod zo starých energeticky náročných riešení (napr. Shell and tube – rúrkové výmenníky) na efektívne, nízkoenergeticky náročné technológie. Najnovšími trendmi sú zmeny v technológii spájkovania a materiálu spájkovania, ako aj vo vyššej miere automatizácie manuálnych procesov ako je montáž.

No najaktuálnejšou výzvou pre našu spoločnosť je nová regulácia F-GAZ vyplývajúca z dohody o zmene klímy zameranej na zamedzenie globálneho otepľovania, pre ktorú v súčasnosti pripravujeme nový sortiment výparníkov a kondenzátorov.

Aká je hlavná konkurenčná výhoda jednotiek BPHE v porovnaní s inými technológiami prenosu tepla?

Jedinečnosť našich BPHE je vo vysokej efektívnosti využitia materiálu pre potrebný výkon výmenníka, a to použitím našich patentovaných technických riešení. Týmto spôsobom zákazník získa optimálne technické riešenie za prijateľnú cenu.

Predstavte nám aktuálne štatistiky firmy. Koľko výrobkov opustilo brány vášho závodu minulý rok?

V roku 2018 SWEP Slovakia vyprodukoval 1 832 000 výmenníkov tepla, z toho zhruba 1,5 milióna výmenníkov typu E a zvyšok predstavovali výmenníky typu B a D. Čo sa týka plánov produkcie pre nadchádzajúce obdobia, jedným z primárnych cieľov je organický rast. Konkrétne plány však nie je možné zverejniť.

Skupina DOVER je osobitne aktívna v oblasti vývoja a tvorby trvalo udržateľného vykurovania a chladenia. Podieľa sa na vývojárskej činnosti aj slovenský závod? Aké hmotné a personálne zázemie si vyžaduje uvedená participácia?

Pokiaľ ide o oblasť vývoja, spoločnosť SWEP Slovakia sa sústreďuje na vývoj nástrojov používaných v procese lisovania, pričom vývoj samotných produktov, ktorý spoločnosť SWEP Slovakia aktívne podporuje, prebieha a je koncentrovaný predovšetkým vo Švédsku. Za účelom spomínaného vývoja nástrojov má spoločnosť vybudovanú vlastnú nástrojáreň, vrátane kompletného personálneho a materiálno-technického zabezpečenia. Keďže základnou filozofiou našej skupiny je využívanie najmodernejšej technológie za účelom dosiahnutia najvyššej pridanej hodnoty výrobku, zrealizovali sme v uplynulom roku viaceré investície, ktoré smerovali predovšetkým do technológií podporujúcich organický rast spoločnosti.

Čo sa týka personálneho zázemia, momentálne zamestnávame cca. 350 zamestnancov, z toho približne 100 tvoria administratívni zamestnanci. Z hľadiska personálnych výziev čelíme rovnakým problémom ako väčšina spoločností v regióne, t.j. bojujeme s nedostatkom hlavne vysokokvalifikovaných zamestnancov v oblasti strojárskeho priemyslu a vybraných technických znalostí. Naša personálna politika sa zameriava, okrem iného, najmä na zviditeľňovanie spoločnosti na trhu práce, a to prostredníctvom širokého spektra aktivít – od podpory rôznych činností v rámci spoločenskej zodpovednosti až po účasť na rôznych fórach a trhoch práce.

Aké ciele si v spoločnosti kladiete do ďalšieho obdobia?

Hlavným cieľom je príprava na automatizáciu a nastavenie procesov v spoločnosti tak, aby zohľadňovali súčasnú aj budúcu zložitú situáciu na trhu práce spočívajúcu v intenzívnom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Zároveň sa chceme zamerať na hľadanie a vývoj riešení ako aj výrobkov, ktoré by urýchlili a podporili prechod zo starých energeticky náročných riešení (napr. Shell and tube – rúrkové výmenníky) na efektívne, nízkoenergetické technológie.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...