1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

SWEP Slovakia, s.r.o.

swep 17Slovenská produkcia narástla o pätinu

Spoločnosť SWEP je popredným svetovým dodávateľom spájkovaných doskových tepelných výmenníkov (BPHE – Brazed Plate Heat Exchangers) pre kúrenie, vetranie, klimatizáciu a priemyselné systémy. Technológia, ktorá sa zameriava na čo najlepšie využitie energie, materiálu a priestoru, si rýchlo získava obľubu po celom svete, pričom spoločnosť SWEP stojí na čele týchto inovácií.

Dcérska spoločnosť SWEP Slovakia, s.r.o., v minulom roku úspešne prevzala časť výrobných aktivít zo Švajčiarska a aj vďaka tomu výrazne zvýšila svoj objem výroby a tiež tržieb.

SWEP Slovakia, s.r.o., sídliaca v kechneckom priemyselnom parku je súčasťou nadnárodnej skupiny SWEP International AB so sídlom vo Švédsku. Skupina SWEP je aktívna na všetkých kontinentoch, pričom jej najväčším odbytišťom sú regióny Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA), ale čoraz viac sa rozvíjajú aj ázijské trhy. V rámci materskej spoločnosti a jej dcérskych závodov je slovenský podnik jedným z najväčších, ktorý vyrába širokú škálu spájkovaných doskových výmenníkov, ktoré sú vhodné pre široké spektrum aplikácií a odvetví ako napríklad oblasť rezidenčného vykurovania, klimatizácie, chladenia, priemyslu a centrálneho vykurovania. V rámci týchto aplikácií a odvetví majú veľké zastúpenie výmenníky pre bojlery, tepelné čerpadlá, centrálne vykurovanie pre bytové jednotky, rodinné domy, ale aj veľké výmenníkové stanice, solárne vykurovanie, klimatizácie, chladiarenské vozy, ako aj výparníky a kondenzátory využívané na chladenie, alebo v zariadeniach určených pre rekuperáciu tepla a v obnoviteľných zdrojoch energie.

Jedným z nedávnych najvýznamnejších projektov, kde bola inštalovaná technológia SWEP, je projekt 100 Bishopsgate v Londýne, pre ktorý spoločnosť dodala tridsať XXL výmenníkov tepla. Tento projekt tak patrí k najväčším projektom realizovaným v histórii predajnej jednotky SWEP pokrývajúcej región severnej Európy. V tomto rezidenčnom komplexe zohrával úlohu každý jeden meter štvorcový zabranej plochy. A práve tu sa presadila technológia SWEP vďaka jednej z hlavných predností spájkovaných doskových tepelných výmenníkov, ktorou sú, popri výkone a ďalších nesporných kvalitách, kompaktné rozmery.

Udržiava si pozíciu lídra

„Spoločnosť SWEP je špecialistom na komponenty – výmenníky pre kotly, chladiace systémy a tepelné čerpadlá, kde sa nám aj napriek obrovskej konkurencii na trhoch darí udržiavať si štandardnú pozíciu lídra. Medzi naše najväčšie konkurenčné výhody patrí blízkosť k zákazníkom, rýchlosť dodávok a flexibilita výrobku, teda možnosť jeho prispôsobenia požiadavke zákazníka v rámci rozličných aplikácií. To nás odlišuje od iných výrobcov, ktorí sa zamerali na masovú výrobu produktov, ktoré nie je možné flexibilne upravovať,“ hovorí JUDr. Ľubor Svoboda, personálny riaditeľ SWEP Slovakia, s.r.o. Spájkované doskové tepelné výmenníky radu A od spoločnosti SWEP získali ako prvé certifikát od AHRI (Ústav pre klimatizácie, vykurovanie a chladenie) a celkovo sa ich ročne vo svete vyrobí takmer tri milióny kusov. Tento typ tepelných výmenníkov zabezpečuje jeden z najúčinnejších spôsobov prenosu tepla. Sú navrhované tak, aby podávali vysoký výkon s najnižšími nákladmi na životný cyklus.

Spájkované doskové tepelné výmenníky si rýchlo získavajú prvotné postavenie na trhu vďaka mnohým výhodám, ktorými predstihujú iné technológie. „Jedinečnosť našich BPHE spočíva aj vo vysokej efektívnosti využitia materiálu pre potrebný výkon výmenníka, a to použitím našich patentovaných technických riešení. Týmto spôsobom zákazník získa optimálne technické riešenie za prijateľnú cenu,“ vysvetľuje Ľubor Svoboda.

Spájkované doskové tepelné výmenníky zaznamenali a stále si aj držia značný úspech v danom odvetví. Napriek tomu však vývojári zo spoločnosti SWEP intenzívne pracujú na vylepšovaní používaných technológií. Vývoj novej rady výmenníkov je zameraný najmä smerom k šetreniu použitého množstva materiálu, čím by sa mala posunúť latka úspornosti procesu výroby ešte vyššie. Ďalším cieľom je zvyšovanie efektívnosti samotného výmenníka. SWEP doteraz vyrábal symetrické výmenníky, ale v ostatnom období sa mu podarilo vytvoriť nový produktový rad, ktorý zahŕňa výmenníky pozostávajúce z platní asymetrického tvaru. Tieto asymetrické výmenníky posúvajú efektívnosť a zníženie nákladov ešte na vyššiu úroveň.

Výskum a vývoj prináša aj nové trendy týkajúce sa zmeny technológie spájkovania a použitého materiálu pri spájkovaní. Veľkou výzvou je nová regulácia F-GAZ, ktorá reaguje na dohody o globálnom otepľovaní v snahe znižovať negatívny dopad skleníkových plynov na životné prostredie. Z týchto legislatívnych zmien, ktorým sa musia výrobcovia prispôsobiť, vyplýva aj nevyhnutnosť zavedenia nového sortimentu výparníkov a kondenzátorov do výroby. Tak ako aj v mnohých iných priemyselných odvetviach, aj v tomto prípade je jedným z aktuálnych trendov zvyšovanie miery automatizácie vo výrobnom procese. Spoločnosti SWEP sa to dotýka o niečo viac, nakoľko v súčasnosti pripadá v jej výrobnom procese značný podiel na manuálnu prácu, čo však zároveň poskytuje značný priestor na jej budúcu väčšiu automatizáciu.

Pozícia slovenského podniku sa upevnila

V rámci schváleného 5-ročného plánu rozvoja koncernu SWEP má spoločnosť zadefinovaných niekoľko variantov ďalšieho rozvoja a rozvojových stratégií. Jednou z možností je aj ďalšia expanzia prevádzky v Kechneci. Manažment a zamestnanci slovenskej spoločnosti sú pripravení aj na zvládnutie prípadných náročných úloh, ktoré by im mohli byť zverené. O tom svedčí aj minuloročné úspešné zvládnutie presunu časti výrobného portfólia zo švajčiarskeho Tentlingenu na Slovensko. V prvom polroku 2017 totiž došlo k uzatvoreniu prevádzky vo Švajčiarsku, ktorej kompetencie prevzali závody vo Švédsku a Kechneci. „Z toho vyplynul prínos pre náš závod v podobe zvýšenia počtu zamestnancov, približne o 25, a tiež sa zvýšil objem výroby o 20 %. Ďalším sprievodným faktorom je aj zvýšenie komplexnosti vyrábaných produktov,“ sumarizuje Ľubor Svoboda.

Úspech tohto projektu znásobuje aj fakt, že bol realizovaný v časovej tiesni počas troch až štyroch mesiacov. V rekordne krátkom čase prebehol nielen transfer technológií, ale aj nábor ľudí a samotné spustenie novej výroby. Kechnecký závod v súčasnosti zamestnáva 330 pracovníkov, ale taktiež, ako aj iné priemyselné podniky na Slovensku, pociťuje tlak na trhu práce. „Je problém zohnať kvalifikovanú pracovnú silu. Pre nás je to o to ťažšie, že výrobný proces je do značnej miery manuálny a závislý na schopnostiach ľudí. Klasický zaúčací proces aj na jednoduchšiu pozíciu trvá 3 až 4 mesiace,“ konštatuje na záver personálny riaditeľ.

Najväčšie investície spoločnosti SWEP Slovakia, s.r.o., za uplynulý rok boli spojené s transferom výroby z Tentlingenu. V súčasnosti v Kechneci prebieha výstavba prístavby výrobno-skladových priestorov v súlade s nárastom výroby v rozsahu 550 m2, ktorej účelom má byť zlepšenie logistických procesov. V porovnaní s rokom 2016 SWEP Slovakia, s.r.o., zvýšil svoje tržby na úroveň 39 miliónov eur, čo predstavuje nárast o zhruba 22 %. Na vlne úspechu sa však nenesie len slovenský závod. Tržby sa skupine SWEP podarilo zvýšiť aj na globálnej úrovni, a to hlavne vďaka silnému rastu v Ázii podporovanému aktivitami a stimulmi čínskej vlády smerom k prechodu na nové zelené technológie. Aj tento vývoj na zahraničných trhoch, spolu s neustálym výskumom a zdokonaľovaním používaných technológií, dáva reálny predpoklad, že koncern SWEP si svoje pozície udrží v ťažkom konkurenčnom prostredí aj v nasledujúcich rokoch.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...