1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

ROŠERO - P, s.r.o.

Rosero 19Spoločnosť sa mzdami vyrovná veľkým automobilkám

S viac ako 25-ročnou históriou v oblasti opráv a výroby malokapacitných autobusov, exportom do celej Európskej únie a Švajčiarska a vyše 100 zamestnancami patrí spišskonovoveská spoločnosť ROŠERO - P medzi najväčšie a najúspešnejšie firmy vyrábajúce midibusy v Európe.

Jedná sa o mikrobusy a midibusy s celkovou obsaditeľnosťou od 12 do 36 miest, vhodné pre každý typ prepravy – mestské, prímestské aj diaľkové, a navyše v rôznych interiérových prevedeniach. Tým dokáže spoločnosť zabezpečiť produkt vyhovujúci každému dopravcovi, od živnostníka s jedným autobusom až po nadnárodné koncerny. „Každý náš zákazník je pre nás dôležitý a kvalitatívne sa pri výrobe pristupuje ku každému autobusu rovnako,“ zdôrazňuje Dalibor Dravecký, výkonný riaditeľ spoločnosti Rošero - P, s.r.o.

Výrobný program spoločnosti je postavený na renomovaných značkách podvozkov dodávaných nadnárodnými koncernami akými sú Iveco Daily a Mercedes Benz Vario, ktoré sú základnými piliermi sľubujúcimi vysokú úžitkovú hodnotu a kvalitu produktov. Spoločnosť dosahuje dlhodobo medziročný rast produkcie optimalizáciou výrobných procesov, ako aj zlepšovaním výrobného prostredia, aby dokázala čo najlepšie reagovať na požiadavky trhu. Svojim zákazníkom poskytuje aj kompletný servis zameraný na zistenie potrieb analyzovaním požiadaviek zákazníka a následným výberom najoptimálnejšieho typu a výbavy autobusu.

Počas výroby je zákazník informovaný o kompletnom priebehu a o možných odchýlkach od plánu. V niektorých prípadoch prichádzajú zo strany zákazníka doplňujúce požiadavky, ktoré sa výrobný tím snaží realizovať bez negatívnych vplyvov na záverečný dohodnutý termín dodania. Odovzdaním autobusu však komunikácia so zákazníkom nekončí, pokračuje totiž cez pracovníkov popredajných služieb, ktorí riešia nielen reklamácie, ale aj novovzniknuté požiadavky na doplňujúce opcie.

Zamestnanci sa vracajú do regiónu

Stabilný rast spoločnosti však závisí aj od jej zamestnancov. Závod Rošero - P v súčasnosti zamestnáva 110 ľudí na rôznych pozíciách. Vo výrobe ponúka rovnaké pracovné miesta ako veľké automobilové koncerny – od zváračov, cez klampiarov, stolárov, sklárov, lakovačov, čalúnnikov až po mechanikov a elektrikárov, a v neposlednom rade aj montážnikov. Vo výrobe si na skoro všetkých pozíciách nájdu uplatnenie aj ženy. „Výhodou práce v našej spoločnosti je aj nadštandardné ohodnotenie našich zamestnancov. Mzda skúsených výrobných pracovníkov kopíruje mzdu na rovnakej pozícii v automobilkách na západe krajiny, pričom nie je potrebné odlúčenie zamestnanca od rodiny. Práve to je dôvod, ktorý v poslednom čase privádza mnoho kvalitných zamestnancov späť do nášho regiónu,“ približuje mzdovú politiku Dalibor Dravecký. Okrem nadštandardného finančného ohodnotenia sú pracovníkom poskytované aj benefity vo forme príspevku na stravovanie nad rámec zákona, príspevku na rekreáciu či kultúru, vianočné balíčky, dochádzkové bonusy a iné.

Výrobný plán stanovený v minulom roku sa spoločnosti úspešne darí napĺňať. Hlavným dôvodom je fakt, že pri jeho tvorbe berie spoločnosť do úvahy aj možné riziká na strane dodávateľov, ktoré sa snažia eliminovať už v počiatočnej fáze. Pri tvorbe plánu venujú veľkú pozornosť dostatočnej analýze a voľbe správnej výrobnej štruktúry. Pre rok 2019 sa pri plánovaní výroby dbalo hlavne na zabezpečenie dostatočného stavu podvozkov od dodávateľa vzhľadom na avizované legislatívne zmeny. Tieto legislatívne zmeny sa týkali povinného inštalovania inteligentných tachografov do vozidiel prvýkrát registrovaných od 15. júna 2019 a takisto zmien emisných tried od 1. septembra tohto roka. „V tomto čase môžeme povedať, že zvolená stratégia bola úspešná,“ konštatuje Dalibor Dravecký.

Investície do budúcnosti

Medzinárodnej výstavy Busworld Kortrijk v Bruseli sa Rošero - P zúčastňuje už dlhé roky a odborníkom aj laickej verejnosti má možnosť predstaviť svoje novinky. V roku 2009 tu uviedli na trh elektroautobus a tento rok zákazníkom predstavia čiastočne faceliftovaný dizajn vozidla. K faceliftu zo strany dodávateľa podvozku pribudne aj nový zadný panel vozidla, ku ktorého zmene dochádza po 10 rokoch. Zároveň, s ohľadom na nastupujúce trendy v automobilovom priemysle, spoločnosť pristúpila ku kompletnej zmene riadiacej elektroniky vozidla, ktorá poskytne množstvo možností pre zlepšenie servisu aj aplikovanie stupňujúcich sa požiadaviek trhu na funkcionalitu a informácie o vozidle.

V oblasti investícií sa spoločnosť Rošero - P v posledných rokoch zamerala najmä na zlepšenie kvality pracovných podmienok zamestnancov. V tomto roku bola ukončená prvá etapa, ktorou bola prístavba výrobnej haly o rozlohe 1600 m². V druhej etape je naplánované rozloženie a zefektívnenie samotného výrobného procesu.

Trh s malokapacitnými autobusmi je doplnkovým segmentom každého dopravcu, ktorý chce zabezpečiť obslužnosť či už okrajových území miest a obcí, alebo území v historických centrách, kde z kapacitných alebo rozmerových dôvodov nie je možné použiť štandardný autobus. „Vývoj v danom segmente má už mnoho rokov rastúci trend, a to sa podľa nášho predpokladu v najbližších rokoch nebude meniť,“ uzatvára výkonný riaditeľ spoločnosti Rošero - P Dalibor Dravecký.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...