1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Remeslo strojal, s.r.o.

Remeslo 19Vysoká odbornosť zamestnancov, kvalita a presné termíny dodávok

Spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o., je súčasťou skupiny vystupujúcej pod značkou REMESLO. Už vyše 15 rokov sa zaoberá strojárskou výrobou a jej činnosť zabezpečuje 9 výrobných stredísk (Oceľové konštrukcie, Žeriavy, Dopravná technika, Údržba, Generálne opravy elektrolyzérov, Veľké stroje, Odlievareň, Zváračská škola a Mechanik). Podniky patriace pod zoskupenie REMESLO rozvíjajú svoje aktivity v stavebníctve, doprave, strojárstve a cestovnom ruchu. „Firma Remeslo strojal je najväčšou spoločnosťou Skupiny.

Jej výhody spočívajú hlavne v tom, že si vieme medzi sebou pomáhať,“ povedal na úvod rozhovoru s časopisom Priemysel Dnes Ing. Jozef Urblík, generálny riaditeľ Remeslo strojal, s.r.o., zo Žiaru nad Hronom.

Ako by ste zhodnotili aktuálnu kondíciu podniku? S akými hospodárskymi výsledkami ste ukončili rok 2018 a aké plány máte v tomto smere tento rok? Koľko materiálu ste spracovali vlani a koľko hotových výrobkov ste dodali svojim zákazníkom?

Aktuálna kondícia podniku je na dobrej úrovni. V roku 2018 sme vytvorili výnosy v hodnote 17,13 milióna eur, pričom predpoklad bol 17,5 milióna eur. Plán na tento rok bol približne rovnaký ako na ten vlaňajší. Tohtoročný plán nám však narušila burza na trhu s hliníkom, keďže naše výkony sú napojené na podnik Slovalco, ktorý primárne produkuje hliník. Slovalco od marca znížil počet GO ellyzerov zhruba na polovicu a redukuje aj výkony na dennej údržbe. Minulý rok sme spracovali materiál v hodnote približne 5,85 milióna eur. Pre spoločnosť Sandvik sme dodali 134 kusov hotových triedičov a drvičov štrku.

Vašu hlavnú výrobnú činnosť dnes možno rozdeliť do 9 kategórií, každá z nich je úzko prepojená s oceľou a jej spracovaním. Po ktorých oblastiach z vašej širokej ponuky služieb je momentálne najväčší dopyt?

Najväčší dopyt je od spomínanej fínskej spoločnosti Sandvik, pre ktorú vyrábame triediče a drviče štrku. Výkony na tento rok predstavujú zhruba 4,5 až 5 miliónov eur. Ich počet sa pohybuje medzi 130 až 140 kusmi.

Máte za sebou ťažké roky, kedy ste museli bojovať o každého jedného zákazníka. Konkurencia je dnes vysoká a lacné nie sú ani ceny vstupných surovín. Ako vnímate súčasnú situáciu v hutníckom priemysle? Čo by ste zmenili, ak by ste mali tú možnosť?

Situácia na trhu je znova komplikovaná, snažíme sa udržať si všetkých našich zákazníkov, ale v rámci Európskej únie sú vysoké kritériá na ekológiu výroby ocele. To núti výrobcov investovať do moderných technológií, a to má dopad aj na ceny výrobkov. V rámci EÚ by mala platiť jednotná cena na elektrickú energiu, lebo tá do veľkej miery ovplyvňuje ceny vstupných surovín.

Kto patrí k vašim najvýznamnejším klientom? Čo im ponúkate, aby ste si ich udržali? Prečo by si mali vybrať práve spoločnosť Remeslo strojal a nie konkurenciu? Môžete spomenúť aj nejaké zaujímavé projekty, na ktorých ste nedávno pracovali?

Z domácich firiem je to spoločnosť Slovalco, pre ktorú robíme GO ellyzery, dennú údržbu zariadení, zabezpečujeme opravu dopravnej techniky a žeriavov. Na prelome rokov 2018 a 2019 sme realizovali veľkú investičnú akciu „Primárna rafinácia hliníka“ za približne 1,15 milióna eur. Zo zahraničných odberateľov je to fínsky Sandvik. Tejto spoločnosti ponúkame hlavne vysokú odbornosť našich zamestnancov, kvalitu a presné termíny dodávok. Našou výhodou je to, že máme veľkú podporu strojnej obrobne, čo iným firmám chýba.

Akým technickým zázemím disponujete? Plánujete aj nejaké významnejšie investície do rozšírenia výrobných priestorov, prípadne zakúpenia nových strojov? Aký priestor dostávajú vo vašom závode automatizácia a robotizácia?

Strojný park našej spoločnosti je na dobrej úrovni, vieme tak konkurovať podobným firmám ako sme my. Tento rok sme zmodernizovali linku na vytriasanie odliatkov zo sivej liatiny, kde sme zakúpili odsávaciu jednotku za 28-tisíc eur, a odsávanie sme dobudovali aj na trieskaní plechov za 25-tisíc eur. Tento rok sme zakúpili dva CNC sústruhy v hodnote pol milióna eur. Charakter našej výroby je zatiaľ taký, že automatizácia a robotizácia nedostávajú zelenú, ale do budúcna ani túto možnosť nevylučujeme.

Aké profesie hľadáte do svojich radov? Je o šikovných a zručných mladých ľudí vo vašom podniku núdza? Je cestou k ich nájdeniu zváračská škola, ktorá je súčasťou vášho podniku? Koľko budúcich pracovníkov ste si už prostredníctvom nej vychovali?

V našej firme pracuje dosť zamestnancov v preddôchodkovom veku a týchto pracovníkov treba postupne nahrádzať. Jedná sa o profesie majstrov, technológov, obrábačov kovov, zváračov a zámočníkov. THP pracovníkov sa snažíme vychovať z vlastných radov a robotnícke profesie dopĺňame z našej súkromnej technickej školy. Zvárači musia absolvovať skúšku v našej zváračskej škole a potom ich prijmeme do pracovného pomeru.

Čo bude hlavnou prioritou spoločnosti Remeslo strojal v najbližšom období? Aké plány ste si stanovili v strednodobom a dlhodobom horizonte?

Priorita do budúcnosti je udržať si doterajších zákazníkov a doplniť ich novými. Trh sa začína oslabovať, čo spôsobuje spomalenie ekonomiky a menej práce na trhu. Musíme byť pripravení aj na horšie časy, ale verím, že so zodpovednými spolupracovníkmi to zvládneme. Plány v strednodobom a dlhodobom horizonte zahŕňajú to, že zisk, ktorý firma vyprodukuje, rozumne investujeme a budeme konkurencieschopní aj v nasledujúcom období.

Čo by ste chceli zdôrazniť na záver?

Aby sme mohli naďalej fungovať, treba mať kvalifikovaných pracovníkov, rýchlo a kvalitne vyrábať a dodržiavať termíny. Ale ľudia sú najdôležitejší.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...