1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Porsche Werkzeugbau, s.r.o.

Porsche werzeugbau22Myslíme na budúcnosť bez spaľovacích motorov a emisií

Žijeme v období, kedy naša spoločnosť prechádza veľkými zmenami. Už niekoľko rokov pociťujeme dôsledky klimatických zmien, či už vo forme otepľovania atmosféry, alebo rôznych prírodných katastrof – sucha, prívalových dažďov či hurikánov. Za týmito zmenami stojí vo veľkej miere človek, ktorý svojou činnosťou a spotrebou fosílnych palív mení chemické zloženie atmosféry. Európska únia sa otázkou životného prostredia zaoberá s plnou vážnosťou, z tohto dôvodu chce od roku 2035 zakázať predaj nových áut so spaľovacími motormi.

S myšlienkou, aby sme čo najmenej zaťažovali životné prostredie, sa zrodila spoločnosť Porsche Smart Battery Shop. V závode budúcnosti, ktorý vyrastá v Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom, sa snúbi technika zajtrajška s ohľadom na životné prostredie. „Myslíme a plánujeme s ohľadom na potreby našej planéty a spoločnosti tak,
aby sme čo najmenej zaťažovali životné prostredie. My v Porsche Smart Battery Shop ideme pritom ešte ďalej. Nesnažíme sa len o vývoj elektromobility, ale prispôsobujeme aj celkové vstupné, výrobné a výstupné procesy tomu, aby boli čo najviac CO2 neutrálne,“ hovoria zástupcovia spoločnosti. Čo presne to znamená? V Hornej Strede bude zavedená moderná automatizovaná logistika a výroba, teda prevádzka automatizovaných skladov, zásobovania liniek, výroby, až po Inbound – Outbound s čo najnižšou uhlíkovou stopou.

Hlavný biznis spoločnosti v divízii Werkzeugbau

Hlavným biznisom v rámci divízie Werkzeugbau je výroba tvárniacich nástrojov pre pohľadové hliníkové výlisky, najmä pre koncern Porsche AG, ale aj iné koncernové značky. Jedná sa o vonkajšie diely typu strecha či predná a zadná kapota, ale aj výstuhové výlisky k týmto dielom. Porsche Werkzeugbau si na roky 2023 a 2024 nastavilo ambiciózny cieľ. Chce rozšíriť svoje kompetencie a začať sa venovať aj konštrukcii zložitejších nástrojových sád, napríklad bočných panelov karosérií alebo blatníkov. „V rámci nášho závodu v Dubnici nad Váhom ponúkame komplexné riešenia od inžinieringu, cez výrobu, až po zapracovanie a uvedenie nástrojov do prevádzky u zákazníka v lisovni. Aktuálne sa venujeme výrobe jedenástich nástrojových sád pre v poradí už štvrtú generáciu Porsche Cayenne a pre nový Porsche Boxster,“ hovorí vedenie spoločnosti Porsche Werkzeugbau, s.r.o.
 
Vedľajší biznis podniku stojí na viacerých pilieroch. Na prvom mieste je malosériová produkcia pre tesniace kanály na Porsche Taycan, alebo strihanie a kalibrovanie nabíjacieho otvoru pre hybridné Touaregy pre závod Volkswagen Bratislava. Okrem toho dodáva spoločnosť náhradné diely pre Porsche Aftersales & Classic, napríklad predné blatníky pre Porsche 928 alebo 996. Zaujímavosťou je, že v tomto prípade sa divízia Werkzeugbau venuje nielen odlisovaniu, ale aj výrobe podzostáv. Okrem toho ponúka konzultácie v téme tvárnenia za studena a výroby nástrojov vo všeobecnosti.

Výrobný proces naprieč oddeleniami

Inžiniering začína Oddelením metódy a simulácie, kde sa odsimuluje vyrobiteľnosť dielu a následne sa stanoví poradie a počet krokov potrebných na výrobu výlisku. Na základe výstupu zo simulácií konštruujú konštruktéri spoločnosti Porsche Werkzeugbau, s.r.o., samotné tvárniace nástroje. Paralelne k tomu sa na Oddelení prípravy plôch pripravujú 3D dáta tak, aby čo možno najviac minimalizovali počet korekcií. V rámci divízie Werkzeugbau v Dubnici nad Váhom neprebieha len vývoj, ale aj samotná výroba. „Máme dve mechanické obrobne – jedna pre malé diely a druhá pre veľké diely o rozmeroch až 5000 x 2500 mm. Po opracovaní dielov začíname s montážou a Try-Out procesmi potrebnými pre správne fungovanie nástroja. Priamo v našich skúšobných lisoch prebieha prebierka nástroja a následne sa odosiela celá nástrojová sada na finálne zapracovanie a odovzdanie zákazníkovi priamo v sériovej lisovni,“ hovorí vedenie spoločnosti.

Výskum a vývoj automatizovaných výrobných liniek

Vzhľadom na to, že spoločnosť Porsche vo svojom výrobnom závode v Dubnici nad Váhom nedisponuje dostatočným kancelárskym priestorom ani priestorom postačujúcim na nábeh projektu pre oddelenie vývoja, naskytla sa spoločnosti Porsche Werkzeugbau, s.r.o., vynikajúca príležitosť. Rozhodnutím predstavenstva podporila neopakovateľnú šancu na vybudovanie nového technologického komplexu v lokalite Horná Streda, kde spoločnosť vlastnila pozemky, ktoré boli vhodné na vybudovanie takejto investície. Personálny základ Centra automatizácie a robotizácie vznikol v júni 2018, kedy firma prijala prvých zamestnancov špecializujúcich sa na výskum a vývoj. V súčasnosti sa Centrum rozrástlo na viac ako 50 zamestnancov, ktorí sa venujú paralelne niekoľkým inovatívnym projektom s nasadením vo všetkých výrobných závodoch značky Porsche.

Hlavnou činnosťou Centra automatizácie a automobilovej robotizácie je celý proces vývoja a overenia vyrobiteľnosti dielov a ich aplikácia pri vývoji a návrhu prototypov výrobných zariadení pre automobilový priemysel. „Najnovšie trendy vo vývoji karosérií priniesli prechod na karosérie z tzv. materiálového mixu (nasadenie rôznych druhov materiálov ako hliníkové zliatiny, plasty, hliníkové odliatky, ocele, vysokopevnostné ocele, zliatiny horčíka...) a s tým spojené výzvy v oblasti spájacích technológií. V novovybudovanom objekte sa nachádza vývoj, ako aj testovanie prototypov automatizovaných liniek určených pre spájanie, lepenie, nitovanie a skrutkovanie podzostáv alebo celých zostáv dielov karosérií,“ hovoria zástupcovia spoločnosti.

Súčasťou Centra je aj vybudovanie výskumno-vývojového robotizovaného pracoviska s flexibilným upínacím systémom a inteligentným riadením, ktoré bude slúžiť na účely výskumu a prehlbovania poznatkov v oblasti spájania materiálov a iných procesov pre automobilový priemysel. Toto pracovisko garantuje možnosť spolupodieľať sa nielen na vývoji nových metód spájania, ale priamo z centra robotizácie Horná Streda realizovať proces uvoľňovania nových technológií pre výrobu v závodoch Porsche AG. Doplňme, že prevádzka sa zaoberá nasledujúcimi činnosťami:

•    Analýza vyrobiteľnosti karosérií z pohľadu montáže po fázu konečného dizajnu a jeho zmien, virtuálne inžinierstvo.
•    Analýza metód spájania a vývoj vhodného postupu pre tzv. materiálový mix (rôzne druhy materiálov, hrúbok a povrchových úprav).
•    Analýza materiálových tokov, načasovanie taktov výrobnej linky, vylepšovanie ergonómie na pracoviskách.
•    Návrh a nasadenie správnej metódy spájania a zadefinovanie správneho skúšobného postupu.
•    Návrh bezpečnostného konceptu a vypracovanie analýzy rizík.
•    Projektová činnosť v 3D prostredí a vizualizácie navrhovaných konceptov.
•    Interná montáž prototypov.
•    Uvedenie prototypového zariadenia do testovacej prevádzky.
•    Predsériová produkcia prototypových dielov.
•    Overenie kvality prototypov – optické meranie rozmerov a tolerancií/skúšky spojov.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...