1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Nedcon Bohemia, s.r.o.

Nedcon 18Skladové systémy pořád inovujeme, trendem je hlavně automatizace

Skladové regály postavené z komponent, které se už přes 20 let vyrábí v českém závodě u Pardubic, slouží pro uskladnění výrobků a zboží po celém světě. Společnost Nedcon Bohemia, s.r.o., je jediným výrobním závodem holandského koncernu NEDCON a její postavení ve skupině je tak naprosto zásadní. „Vše, co naše obchodní organizace v Holandsku prodá, se realizuje u nás. Veškeré komponenty pro skladovací systémy vyrábíme pomocí vlastních kapacit,“ říká v rozhovoru Ing. Roman Bleha, výkonný ředitel společnosti.

Váš závod se zaměřuje na skladovací systémy. Na jaký segment konkrétně? A jak si vaše firma aktuálně stojí na trhu?

Vyrábíme regálové systémy, které dodáváme především do logistických center a do skladů, nikoli do prodejen nebo supermarketů. Přiznám se, že neznám přesné číslo ohledně našeho postavení na českém trhu, protože 95 % naší produkce vyvážíme do zahraničí. Jsme dodavatelská organizace a veškerá naše obchodní činnost leží na bedrech naší mateřské společnosti v Holandsku. Ta získává zadání na projekty, my je realizujeme. Veškeré komponenty pro skladovací systémy vyrábíme pomocí vlastních kapacit.

Co vše zahrnuje váš výrobní program?

Zaměřujeme se na výrobu komponent pro regálové systémy. Když přijdete do logistického centra, tak si můžete všimnout různých součástí, z nichž se skladové systémy skládají. Montážní firmy je smontují do uceleného systému, my dodáváme komponenty, jiné firmy zase jeřábové automatizované věže, válečkové dráhy nebo software. To jsou díly, které se kompletují, a my jsme tak jeden z dodavatelů.

Jakou pozici dnes v koncernu NEDCON zaujímá český závod?

My jsme jediný dodavatelský závod v rámci celého koncernu NEDCON. To znamená, že naše pozice ve skupině je naprosto zásadní, protože co holandská obchodní organizace prodá, to se u nás realizuje. Vlastní komponenty vyrábíme asi z 80 %, zbytek nakupujeme u našich subdodavatelů v různých teritoriích po celém světě.

Váš závod působí v České republice už přes 20 let, jakými zásadními milníky prošel?

Na trhu jsme od roku 1993. Začínali jsme jako malá prodejní jednotka. Od roku 1995 se rozběhla výroba v pronajatých prostorách a o dva roky později jsme začali vyrábět v našem vlastním závodě. Ten se od té doby několikrát rozrostl a v současné době má asi 20-tisíc m2. K tomu máme další 8-tisíc m2 pronajaté haly, která slouží ke skladování hotových výroků a k expedici. Tato hala je koridorem propojená s naším vlastním areálem.

Jaké materiály při výrobě používáte? Mají ve vašem závodě své místo také moderní technologie?

Snažíme se o to, abychom moderní technologie využívali v maximální možné míře, proto je pravidelně pořizujeme. Materiály si pečlivě vybíráme. Při výrobě používáme svitkovou ocel různých rozměrů a jakostí, ale vždy pochází od zaručených a prověřených dodavatelů s příslušnou certifikací.

Kdo si u vás regálové systémy objednává? A jak se proměňuje spektrum vašich zákazníků?

Naši zákazníci jsou všichni, kdo potřebují velké sklady, provozují logistická centra, skladují spotřební, rychloobrátkové zboží, potraviny nebo oděvy. Velkým byznysem je aktuálně oblast e-commerce, našimi zákazníky jsou tak stále častěji i internetové obchody, které potřebují velké sklady.

Vaše regálové systémy jsou rozesety po celém světě. Kde všude? A máte síť prodejců nebo vše zajišťujete vlastními kapacitami?

Mateřská společnost v Nizozemsku má své vlastní obchodní kapacity i síť prodejců. Velký objem prodeje směřuje především do západní Evropy, ale hodně prodáváme také do USA nebo do Kanady. V případě, že se některý z našich zákazníků rozhodne expandovat, například ze západní Evropy do Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky, a chce zde vybudovat logistické centrum, dodáváme regály i do těchto teritorií.

I regálové systémy prochází proměnami. Jaké pozorujete aktuální trendy?

Trendem současné doby je jednoznačně automatizace a propojení automatizovaných systémů s informačními systémy. Je to logické, protože automatizace šetří náklady na pracovní sílu, zvyšuje přesnost, odstraňuje chybovost, zlepšuje přehlednost. V obrovských skladech současnosti se už nedá vše zvládnout jednoduchou manipulační technikou a jednoduchým evidenčním systémem.

A jaké požadavky na vás vznáší vaši zákazníci?

Zákazníci požadují zpravidla řešení na míru, které jim pomůže s jejich logistickými problémy. Vyžadují přesnost provedení, zajímají se nejen o investici do systému, ale také o celkové náklady po dobu jeho životnosti, o servisní náklady nebo o náklady na údržbu.

Do jaké míry se věnujete inovacím?

Inovacím se věnujeme permanentně a pořád. V našem případě se ale dá spíše hovořit o evoluci v designu a konstrukci regálových systémů, nejde o nějaké velké skoky. I regálové systémy se ale vyvíjí, a s ohledem na požadavky trhu pravidelně přinášíme novinky a zlepšení. Neustále vyvíjíme nové produkty, nové typy výrobků nebo připravujeme jejich modifikace, které vycházejí vstříc požadavkům našich zákazníků.

V jaké výši se pohybuje roční obrat vaší firmy? A jak důležité jsou pro vás investice?

Roční obrat českého závodu je kolem 1,250 miliardy korun. Na investice pochopitelně myslíme, máme připravené střednědobé a dlouhodobé investiční plány. Investujeme zejména do výrobních technologií, které buď zvyšují kvalitu výroby, nebo nahrazují těžkou práci. Pořizujeme například manipulační technologie, svářecí roboty nebo profilovací linky. Finance vkládáme také do logistiky a monitorovacích systémů. Nezapomínáme ani na zaměstnance, investujeme do jejich zaškolení, pořádáme pro ně exkurze, máme růstové programy. Připravili jsme také celou strategii péče o zaměstnance.

Kolik lidí ve vašem závodě pracuje? Výrobním firmám často chybí zejména mladí a technicky vzdělaní lidé. Jaká je vaše zkušenost?

Nyní máme 200 zaměstnanců a k tomu využíváme ještě 50 agenturních pracovníků. Protože se pohybujeme na stejném pracovním trhu jako řada dalších firem, řešíme podobné problémy. Je to složité, ale musím zaťukat na dřevo, že nás kvalifikovaní lidé neopouští, naše fluktuace je velmi nízká a připisuju to i zmiňované strategii péče o zaměstnance.

Lhostejné vám není ani vaše okolí. Jak pomáháte?

Zaměřujeme se na pomoc hendikepovaných lidí, zdravotně postižených nebo sociálně znevýhodněných. Naše pomoc ale není pouze o financích. Dobrovolně se zapojují i naši zaměstnanci, například formou brigád nebo charitativní činnosti.

Jaké plány máte na další období? Na co se ve firmě zaměříte?

Řekl bych, že u nás se pořád děje něco nového. Zásadní pro nás bude instalace nových technologií. Některé z nich jsme nedávno instalovali, další projekty připravujeme. Zaměříme se také na zlepšení některých procesů, budeme pokračovat v implementaci filozofie Kaizen. Protože jsme před rokem uzavřeli náš program HR strategie, budeme pokračovat v nové strategii péče o zaměstnance. 

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...