1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Marel Slovakia, s. r. o.

Marel 16Nová hala umožní zdvojnásobiť produkciu potravinárskych zariadení

Marel Slovakia sa špecializuje na výrobu strojov a komponentov vysokej technickej a technologickej úrovne v potravinárskom priemysle. Nitrianska spoločnosť dodáva moderné zariadenia so špičkovou výkonnosťou, ktoré vo veľmi krátkom čase dokážu hygienickým spôsobom spracovať hydinu, červené mäso a ryby. „Naše strojné zariadenia spracúvajú potravinové suroviny až po finálny potravinový produkt, s cieľom pokryť celý vertikálny systém výroby,“ zdôrazňuje riaditeľ Rudolf Gubric.

Môžete konkretizovať aké zariadenia vyrábate?

Spracovanie červeného mäsa, hydiny a rýb sa rozdeľuje do dvoch druhov procesov. Primárne procesy znamenajú porážku zvieraťa humánnym uspávaním, sekundárne procesy zahŕňajú spracovanie, teda očistenie, vykostenie, porciovanie, naváženie a ďalšiu prípravu pre spotrebiteľa. To všetko realizujú naše zariadenia. Okrem toho spomeniem ďalší proces – cross industry. Ide o výrobu strojov, ktoré pretvárajú štruktúru mäsa a produkujú už hotové produkty ako párky, hamburgery, nugetky, melú mäso alebo pečú kurčatá. Pri cross industry neriešime druh mäsa, ale požiadavky zákazníka a to, aký výsledný produkt očakáva. V nitrianskom závode vyrábame zariadenia na primárne aj sekundárne procesy, teda presné váženie, porciovanie, dávkovanie, etiketovanie a podobne.

Aké je teritoriálne rozloženie vašej produkcie?

Naše zariadenia končia v celom svete – či je to Čína, USA, Južná Amerika alebo Austrália. Niektoré kontinenty sú silnejšie na mäso, iné na hydinu alebo ryby. V Európe máme pomerne veľa odberateľov v Nemecku, aktuálne riešime veľký projekt vo Fínsku, a dosť zákaziek dodávame aj do krajín bývalej V4. Zo slovenských zákazníkov má Marel technológie HYZA Topoľčany.

Do akej miery ide o zákazkovú výrobu a ako vyzerá proces realizácie?

Približne polovicu produkcie v Nitre predstavuje zákazková výroba, druhú polovicu modulárne stroje, ktoré môžu fungovať aj bez celého komplexu. V rámci zákazkovej výroby nerobíme úplne celé projekty, ale to nerobí žiadny závod Marel. Niektoré závody sa zameriavajú na primárne procesy na ryby, iné na hydinu, my realizujeme presné porciovanie a balíčky. Dĺžka projektu závisí od rozsahu, ale zákazkové projekty trvajú spravidla od 6 do 12 mesiacov. Pri modulárnych strojoch sa pohybujeme od 4 do 12 týždňov od prijatia objednávky.

Začali ste ako dodávateľ komponentov pre ďalšie závody Marelu, dnes dodávate finálne zariadenia. Ako sa vám to podarilo?

Sme najväčším závodom skupiny z pohľadu montáže finálnych zariadení. Pôvodne sme vyrábali len komponenty, ale v istom momente sme sa rozhodli skúsiť zložiť celé technologické zariadenie. Tento impulz prišiel v rokoch 2010 – 2011, kedy sme boli v relatívne nových priestoroch. Do prázdnej haly sme presunuli veľké zariadenia na pečenie hamburgerov a kuracích nugetiek a začali ich stavať v našom závode. Bonusom bol efekt nákladovej ceny zariadenia na Slovensku. Tento projekt trval dva – tri roky a posunul nás na vyššiu úroveň, keď sme ukázali, že nitriansky závod je schopný stavať veľmi komplikované zariadenia. Túto zaťažkávaciu skúšku sme zvládli a potvrdili sme, že kvalita pracovníkov na Slovensku je dostatočná na to, aby mal závod v Nitre dôveru stavať tieto zariadenia. Potvrdením našej kvality je, že zariadenia môžeme dodávať priamo zákazníkovi. Nie je nutné zasielať ich na kontrolu.

Priebežne investujete do inovácií strojového parku – môžete konkretizovať aktuálne technologické investície?

Investovali sme do nového laserového zariadenia s nakladacou vežou, kde sa zvyšuje kapacita, a ktoré kompletne nahrádza existujúce riešenie s dvoma lasermi, má väčšiu výkonnosť, a zároveň šetrí aj počet pracovníkov. Významná bola aj investícia do robotického zvárania. Znamená to, že pripravíme štruktúru, dáme to do prípravku, a zvyšok zvára robot, ktorý je dostatočne presný a kvalitný, takže na výrobku nie je nutné dodatočné brúsenie či iné úpravy. Zvary sú kvalitné a vizuálne bezchybné.

V minulom roku ste plánovali začať výstavbu novej haly. Podarilo sa vám tento plán dodržať?

Investícia sa momentálne nebude realizovať. Kúpili sme závod v bezprostrednej blízkosti, takže nové výrobné priestory máme bez stavania. Plánovaná investícia nie je v tejto chvíli zrušená, pozemok zostal, aj projektová dokumentácia, ale momentálne sa venujeme aktuálnej akvizícii. Na jar tam začíname presúvať prvú časť výroby a začneme halu používať. Výrobné kapacity sa z pohľadu montáže finálnych výrobkov postupne zdvojnásobia. To znamená, že keď dnes máme približne 450 zamestnancov, ich počet sa počas najbližších piatich rokov zvýši na 850 až 900. Nábeh na plnú produkciu bude závisieť aj od iných projektov skupiny.

Posledných päť rokov zaznamenáva firma dynamický rast tržieb, medziročný nárast v roku 2021 predstavoval 10 miliónov eur. Ako pokračoval vývoj v uplynulom roku a aké sú vaše plány na rok 2023?

Minulý rok bol mimoriadne úspešný, a to vo všetkých oblastiach – či už ide o investície do technológií, investície do rozširovania výroby alebo vysoký dopyt po zariadeniach, ktoré sa veľmi úzko viažu k fast foodu. Dosiahli sme obrat vo výške 75 miliónov eur. Ide o výrazný nárast a bude veľkou výzvou zopakovať ho aj v tomto roku.
Posledné obdobie prinieslo prudký nárast cien surovín, materiálov a energií. Ako riešite optimalizáciu energetickej a materiálovej spotreby?

Z pohľadu našej výroby nie sme podnik extrémne závislý od energií, spotreba je úmerná tomu, čo robíme. V rámci opatrení sme sa u niektorých komodít, napríklad energií, zamerali na spotové ceny, pri iných ideme inou cestou – máme ročné kontrakty, zazmluvnené množstvá, ktoré chceme odobrať za aktuálnu cenu. Určite nie sme v situácii, že by sme mali prevádzku zatvárať, redukovať alebo minimalizovať kvôli cenám energií. Uvítali by sme, keby štát zastropoval ceny energií aj pre priemysel, ale nie je to pre nás existenčná otázka. Z pohľadu zákazníka sa sústreďujeme na inovatívne technológie, ktorými zabezpečujeme napríklad nižšiu spotrebu vody alebo iných priamych surovín pri dosiahnutí toho istého výsledku. To je vlastne súčasťou Marel filozofie – ponúknuť zákazníkom riešenia, ktoré zabezpečia udržateľnosť zdrojov a úsporné, efektívne technológie u zákazníka, aby bola využiteľnosť liniek čo najvyššia. Vyššia efektivita liniek znižuje energetickú spotrebu. Keď linka po inovácii vyprodukuje nie 500, ale až 800 kusov, tak sa prakticky znižuje spotreba energií, pretože s rovnakou energetickou spotrebou je produkcia vyššia.

Udržateľný ekologický prístup je dnes doslova podmienkou konkurencieschopnosti. Aké opatrenia realizujete v tejto oblasti?

V koncerne Marel máme program udržateľnosti, ktorý zahŕňa environmentálne ciele. Základné princípy obsahujú redukciu produkovaných odpadov a separáciu odpadov na úrovni 95 % do roku 2026, znižovanie emisií aj v spolupráci s dodávateľmi, a v neposlednom rade je to zelená energia. Na streche novej výrobnej haly plánujeme inštalovať fotovoltické panely, aby sme časť nákladov na energiu pokryli z obnoviteľných zdrojov.

Aké sú vaše ďalšie plány do najbližšieho obdobia?

Stoja pred nami dve veľké výzvy – stať sa najväčším výrobným závodom skupiny Marel a nájsť na to dostatok správnych zamestnancov. Závod Marel Slovakia má ambíciu stať sa TOP zamestnávateľom regiónu. Chceme zamestnať niekoľko stoviek nových zamestnancov, pričom pôsobíme v regióne s vysokou zamestnanosťou, kde je boj o kvalifikovaných pracovníkov. To je jedna z úloh – dostať viac do povedomia značku Marel a zatraktívniť náš závod pre potenciálnych zamestnancov.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 SK 2023

Nenechajte si ujsť...