1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

IMC Slovakia, s.r.o.

IMC Slovakia 23Významná strojárska firma z Považskej Bystrice

V roku 1995 bola na Považí založená spoločnosť IMC Slovakia, s.r.o., ktorej začiatočné písmená vystihovali podstatu biznisu v jej počiatkoch – Industrial Marketing and Cooperation. Čo to znamená? Podnik vznikol ako firma, ktorá sprostredkúvala výrobné kooperácie pre zahraničné firmy. Konkrétne išlo o hľadanie vhodných dodávateľov pre daný výrobok rôznych spoločností, zabezpečenie skladu materiálu, kontrolu kvality, odoslanie produktu a prípadný rozvoj dodávateľov.

Po dvoch rokoch od založenia spoločnosti však začali od zákazníkov prichádzať požiadavky na založenie vlastnej výroby. Jej naplnenie postupne odštartovalo na prahu nového milénia, kedy bola založená výrobná prevádzka 6 km od Považskej Bystrice, v obci Šebešťanová.

Potreba spustiť vlastnú výrobu vznikla preto, lebo dodávatelia IMC Slovakia už neboli schopní pružne reagovať na všetky dopyty zákazníkov. „Počas prvých rokov našej výroby sme sa zameriavali najmä na výrobu dielcov pre našich klientov a na poskytovanie montáží menších zariadení. Veľká väčšina našej výroby však bola stále realizovaná cez kooperácie. Postupom času IMC narastalo vo výrobných kapacitách a dnes sme firmou, ktorá poskytuje našim zákazníkom široký servis služieb – od prípravy technickej dokumentácie, cez nákup materiálov a výrobu jednotlivých dielcov, až po montáž a testovanie celých strojov,“ prezradil Ing. Jaroslav Ďurkovský, zakladateľ spoločnosti a generálny riaditeľ IMC Slovakia, s.r.o., ktorej výrobný areál v Šebešťanovej má rozlohu zhruba 23-tisíc m2 a pracuje v ňom viac ako 420 zamestnancov.

Podstata výroby závodu z Považia

Treba dodať, že spoločnosť IMC Slovakia, s.r.o., nemá vlastný produkt, preto sa zameriava na výrobu dielcov a zariadení podľa dokumentácie svojich zákazníkov. Základ služieb považskobystrického podniku však tvorí strojárska výroba – od výroby súčiastok až po kompletné ucelené stroje a linky. Výrobný areál v obci Šebešťanová disponuje vlastnými halami, skladmi, zvarovňou, lakovňou, pieskovňou aj montážnou halou. Keďže priemysel sa dynamicky mení, nie je možné určiť, ktoré odvetvie je pre spoločnosť IMC Slovakia, s.r.o., dominantné. Jaroslav Ďurkovský uvádza ako príklad obdobie pandémie, kedy spotrebitelia nakupovali viac online, a tým pádom prichádzalo viac požiadaviek z obalového priemyslu. Aktuálne sú v popredí strojárske a textilné odvetvie. „Náš široký záber priemyslov nám umožňuje ostať stabilnou firmou na trhu a zároveň nás núti neustále zlepšovať kvalitu našej výroby, aby sme dokázali udržať tempo s požiadavkami stále sa rozvíjajúceho trhu,“ doplnil generálny riaditeľ.

Čo sa týka trhov, kde spoločnosť IMC Slovakia, s.r.o., pôsobí, len minimum produkcie zostáva doma. Väčšina produktov je určená na export, a to najmä do západnej Európy. Medzi najväčších zákazníkov patria významné medzinárodné spoločnosti z Nemecka, Holandska, Belgicka a Veľkej Británie, ale pre podnik z Považia sú silné aj trhy v USA a niektorých ázijských krajinách. „Najatraktívnejším je pre nás európsky trh, ale nemôžem s presnosťou povedať, ktoré krajiny, pretože trh sa každým rokom mení a s ním aj dôležitosť jednotlivých krajín v našej zákazkovej náplni. Na domácom trhu, bohužiaľ, dostatok príležitostí zatiaľ nevidíme, keďže len zhruba 1 až 5 % našich zákaziek realizujeme pre slovenský trh,“ doplnil Jaroslav Ďurkovský s tým, že v spoločnosti kladú najväčší dôraz na kvalitu svojich produktov. Jeden z hlavných dôvodov pre poloautomatizáciu výroby je práve jej zabezpečenie.

Investície do technického zázemia spoločnosti

Je úplne samozrejmé, že ak chce firma ostať konkurencieschopná, musí neustále investovať. Z tohto dôvodu investuje spoločnosť IMC Slovakia, s.r.o., každý rok väčšiu časť svojho zisku. Výška investícií podniku preto závisí na hospodárskom výsledku firmy aj na podpore podnikania na Slovensku. Tá podľa Jaroslava Ďurkovského nie je zo strany štátu pre domáce firmy v 100-% slovenských rukách úplne samozrejmá. „Mrzí ma, že štát podporuje formou daňových úľav firmy so zahraničným kapitálom a takýmto spôsobom uprednostňuje podnikanie cudzích spoločností na Slovensku na úkor tých domácich. Toto by sa malo zmeniť,“ myslí si generálny riaditeľ spoločnosti IMC Slovakia, s.r.o., ktorá posledné roky investuje najmä do čiastočnej automatizácie a robotizácie výroby. „Keďže naša výroba má skôr charakter kusovej výroby, úplná automatizácia procesov nie je možná a ani žiadaná. Práve preto sa zameriavame na poloautomatizáciu, ktorej cieľom je zvýšiť efektivitu práce našich zamestnancov, kvalitu našich produktov a zároveň zjednodušiť fyzicky namáhavú prácu, aby sa čo najviac chránilo zdravie našich pracovníkov,“ ozrejmil.

Práve ľudia sú neoceniteľným bohatstvom každej firmy a výnimkou nie je ani závod z Považia. Zvárač, frézar, operátor výroby, ale aj kvalifikovanejšie pozície sú aktuálne voľné a v závode IMC Slovakia, s.r.o., veľmi žiadané. Spoločnosť nevyužíva na ich obsadenie služby personálnych agentúr. Z dôvodu charakteru kusovej výroby dáva radšej prednosť vlastnému výberu zamestnancov. „Uprednostňujeme vytvorenie vhodných pracovných príležitostí pre obyvateľov nášho regiónu, kladieme dôraz na moderné a bezpečné pracovné prostredie a starostlivosť o našich terajších aj budúcich zamestnancov,“ vysvetlil generálny riaditeľ a v tejto súvislosti doplnil: „Z tohto dôvodu sme minulý rok postavili novú jedáleň s vlastnými kuchármi. Okrem toho ponúkame našim pracovníkom zaujímavé benefity v podobe masáží, wellness pobytov, rodinných akcií a firemných výletov. Zároveň im ponúkame rôzne odborné školenia a doplnkové vzdelávanie.“

Ekológia nesmie byť vynechaná

Veľmi dôležitou oblasťou v spoločnosti IMC Slovakia, s.r.o., je aj životné prostredie, ktorému venujú náležitú pozornosť. „Pracujeme na tom, aby sme boli ekologická firma, a to triedením odpadu, zberom a redukciou kovového odpadu, redukciou emisií alebo využívaním ekologicky nezávadných látok na odmasťovanie pred lakovaním,“ pochválil sa Jaroslav Ďurkovský. Keďže závod v Šebešťanovej je svojou rozlohou enormný, ponúka aj množstvo priestoru pre energeticky úsporné riešenia. Firma postupne inštaluje solárne panely na strechách svojich výrobných hál. Vďaka fotovoltike sa im v súčasnosti darí ušetriť 20 až 30 % elektrickej energie. Ide o záležitosť na dlhé lakte kvôli povoľovacím procesom, ale v pláne je dosiahnuť až 70-% úsporu elektrickej energie.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...