1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

HESTA, s.r.o.

Hesta 17Plnoautomatická výroba bude nevyhnutnosťou

Prešovská spoločnosť HESTA, s.r.o., vznikla v roku 1993. Dnes je na Slovensku najväčšou firmou na výrobu plastových okien v slovenských rukách. Všetky väčšie firmy sú v rukách nadnárodných spoločností. V prešovskom závode v uplynulom roku vyrobili takmer 100-tisíc okenných jednotiek. Firma má okolo 150 partnerov, v priemere 200 zamestnancov a ročný obrat na úrovni 16,5 mil. eur. V marci ukončí významný projekt automatizácie časti výrobného procesu za viac ako milión eur. O dlhej a vytrvalej ceste za úspechom sme hovorili s konateľom spoločnosti Mgr. Ľubomírom Klimom.

Spoločnosť HESTA začala svoju výrobu v 90. rokoch minulého storočia. Ako sa podarí z lokálnej firmy vybudovať jedného z najväčších výrobcov plastových okien na Slovensku?

Je to dlhodobá, trpezlivá a vytrvalá práca. Treba rozmýšľať dopredu a prijímať rozhodnutia, ktorých dopad na všetkých úrovniach vopred nemožno vedieť. A tiež urobiť množstvo malých krokov, ktoré sú odvážne, pričom niektoré vyjdú podľa predpokladov, a niektoré je potrebné korigovať. Boli sme mestskou firmou, postupne sme sa rozšírili na región, potom na celé Slovensko, neskôr prišlo Česko a ďalšie firmy v západnej Európe. Firme pomohla hromadná výmena okien v panelových domoch na Slovensku v rokoch 2000 až 2008. Vtedy bol veľký dopyt po oknách, ekonomické podmienky podporovali rozvoj. V tom čase HESTA rástla predovšetkým objemovo. Získané financie sme použili na nákup technológií, takže keď prišla kríza, ustáli sme to. Ďalším kľúčovým rozhodnutím bol vstup na zahraničné trhy v rokoch 2012 – 2013. Zohnali sme jazykovo vybavených ľudí v obchodnom oddelení, v oddelení konštrukcie aj v logistike. A samozrejme, ľudí, ktorí dokážu cestovať a zákazníka presvedčiť. Aj keď sme na ceste už niekoľko rokov, stále sme na začiatku. Konkurencia je obrovská, mnohé firmy sú ďalej a je veľmi náročné presadiť sa. Treba vynaložiť veľa energie, úsilia a finančných prostriedkov.

Ako sa vám teda darí presadiť? Čo je podstatou vášho úspechu?

Jednoznačne kvalita produktov a maximálna spokojnosť zákazníka. Základom dobrého výrobku sú kvalitné komponenty. A toho sa držíme. Pri výrobe okien a dverí využívame len prvotriedne komponenty od dodávateľov z Nemecka, Rakúska a Belgicka. Výroba plastových a hliníkových okien a dverí prebieha na moderných strojných zariadeniach a je riadená najnovšou verziou online softvérového programu. Spĺňame najprísnejšie technické normy, ktoré sa týkajú kvality produktov. Naše výrobky a profilové systémy sú testované a certifikované v skúšobnom ústave TSÚS Bratislava a IFT Rosenheim. Je pre nás výhodou, že sa zvyšujú energetické požiadavky a nové budovy si vyžadujú výrobky podložené certifikátmi, tu vidíme našu konkurenčnú výhodu.

Ocenia slovenskí zákazníci kvalitu, keď majú k dispozícii lacné riešenia z Poľska?

Poľsko je manufaktúra na výrobu okien nielen pre Slovensko, ale pre celú Európu. Majú perfektnú podporu a úľavy od štátu, aby mohli rásť a exportovať. Pomohlo im aj maximálne využitie štrukturálnych fondov Európskej únie. Takže majú lepšiu východiskovú pozíciu ako my. Ich cena je nižšia ako naša, ale vo väčšine prípadov nedosahujú našu kvalitu. Veľa zákazníkov sa už poučilo – nechcú kupovať to najlacnejšie, lebo to môže byť najdrahšie. Naši partneri musia vedieť predať kvalitu. Nejde len o to predať a zabudovať okná, ale poskytnúť záruku a servis. My si za svojimi výrobkami budeme stáť stále. Chceme tu byť aj o ďalších 25 rokov. Máme skúsenosť, že ak je investorom stavebník, má veľkú motiváciu, aby získal vysokú kvalitu a následný servis. Ak je investorom developer, ktorému ide o biznis, alebo nechá výber na stavebnú firmu, potom už ide často len o zisk. Tým, ktorým ide len o zisk, kvalita uteká.

Kvalita si žiada nové technológie a tie zasa investície. Ako je na tom s investíciami HESTA?

Väčšinu nášho zisku preinvestujeme do nových technológií a do rozvoja spoločnosti. Výraznú investíciu realizujeme práve v tomto období. Začali sme v máji 2018 a mala by byť ukončená v marci tohto roku. Ide o projekt Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti HESTA. Zameriava sa na automatizáciu zadnej časti výroby – od zvárania okien po zasklievanie. Jeho podstatou je, že väčšinu manipulácie riešia dopravníky. Automatizáciou dosiahneme, že k jednotlivým operátorom budú výrobky presúvané transportami. Na projekt, ktorý má hodnotu rádovo 1,2 mil. eur, sme získali nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 45 %.

Aktuálne máme pripravenú ďalšiu žiadosť v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Chceme pokračovať v automatizácii prednej časti výroby, teda od nárezu po zváračky. Súčasné technológie, ktoré majú rádovo 10 rokov, chceme inovovať. Naším cieľom sú nárezovo-obrábacie centrá, v ktorých CNC stroje narežú profily, naskrutkujú výstuhy a časti kovania, vyfrézujú všetky otvory na základe softvéru. Tieto investície prinesú predovšetkým zvýšenie výrobnej kapacity a zvýšenie kvality. V rovnakom čase a s menším počtom ľudí dokážeme vyprodukovať viac kvalitnejších výrobkov. V budúcnosti bude plnoautomatická výroba úplnou nevyhnutnosťou.

Je dôvodom automatizácie nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, na ktorý sa sťažujú zamestnávatelia?

Dnes máme problém nielen s kvalifikovanou, ale už aj nekvalifikovanou pracovnou silou. Naša výroba má sezónny charakter, v prvých troch mesiacoch roka vyrábame asi 50 % výroby z mesiacov september a október. Minulý rok bol v tomto smere asi najnáročnejší. Každú sezónu prichádzajú menej kvalitní ľudia, čo znižuje efektivitu práce a zvyšuje chybovosť vo výrobe. Sezónny charakter výroby nás núti do automatizácie, ak chceme stabilne vyrábať kvalitne. V každom prípade je našou ambíciou dlhodobo stabilizovať zamestnancov, ktorí nám pomôžu kvalitnú výrobu zabezpečiť.

Okrem Slovenska sa snažíte presadiť v západnej Európe. Nakoľko ste úspešní?

Asi polovica výrobkov dnes ostáva na slovenskom trhu, 30 % smeruje do Česka a 20 % predstavujú ostatné krajiny, predovšetkým Nemecko a Rakúsko – tam máme najvýznamnejších partnerov. Spoluprácu sme začali aj v Belgicku, Taliansku a vo Švajčiarsku, ale tu naše vzťahy ešte len rozvíjame. Naši partneri v zahraničí sú obchodno-montážne firmy, špecialisti na okná. Rádovo máme 100 partnerov na Slovensku a asi 50 v ČR.

Čo všetko patrí do vášho produktového portfólia? Ako sa menilo počas uplynulých rokov?

Charakter výroby sa radikálne zmenil, hlavne v posledných troch rokoch. Pred 10 rokmi 80 % výroby tvorili jednoduché biele okná. Dnes je oveľa širší sortiment, predáva sa stále viac farebných – fóliových okien. Z hľadiska sortimentu a profilov, typov kovaní a skiel je trh podstatne náročnejší a sortiment širší. Dnes je priemerný čas výroby okna dlhší ako v minulosti. Zároveň každým rokom rastú požiadavky na hliníkové okná a dvere. Je to spôsobené zmenou architektúry, ktorá preferuje veľkoplošné presklenia, väčšie otváracie alebo posuvné prvky. Práve na tento typ výrobkov sú vhodné hliníkové okná a dvere. Aj tu išiel vývoj dopredu a tepelno-technické vlastnosti hliníkových výrobkov dokážu byť na úrovni plastových výrobkov.

V prešovskom závode vyrábame plastové a hliníkové okná, vchodové a terasové dvere a  k našim výrobkom dodávame aj tieniacu techniku. V portfóliu máme produkty, ktoré neponúka každý. Napríklad hliníkové opláštenie plastového okna, bezbariérový systém pre terasové dvere či riešenia pre pasívne domy. Ponúkame všetko – od samostatných okien až po hliníkové fasády. Vieme zabezpečiť akúkoľvek požiadavku zákazníka.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...