1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

FERMAT CZ, s.r.o.

FERMAT 23Špičkové stroje, ktoré zaujmú doma aj v zahraničí

Spoločnosť FERMAT CZ bola založená v roku 1990 Jiřím Ferencom a Miroslavom Matysom, ktorých priezviská boli použité pri tvorbe názvu spoločnosti. V súčasnosti je popredným výrobcom najvýkonnejších a najpresnejších horizontálnych vyvrtávačiek, frézovačiek a valcových brúsok.

Z hľadiska finančného objemu objednávok sú pre ňu najdôležitejšími trhmi USA, Čína, Maďarsko, Slovensko, India, Taliansko a Nemecko. „Vzhľadom na projektovo orientovanú výrobu nie je možné jednoznačne určiť, ktorý zákazník je ten najdôležitejší. Napriek tomu bola najväčšia a najdrahšia zákazka minulého roka pre spoločnosť Linamar Hungary,“ povedal na úvod rozhovoru pre časopis Priemysel Dnes Ing. Radek Lepka, finančný riaditeľ spoločnosti FERMAT CZ. V priebehu rokov sa podľa jeho slov približne 40 % zákazníkov vracia, opätovne totiž investujú do obnovy a rozšírenia strojového parku. „Nie je neobvyklé, že naši zákazníci z celého sveta majú viac ako 10 strojov značky Fermat. Ako príklad uvediem spoločnosti Nordmark v Dánsku so 17 strojmi Fermat alebo Tigercat z Kanady s 13 strojmi Fermat.“ Viac prezradil finančný riaditeľ na nasledujúcich riadkoch.

Spoločnosť FERMAT CZ bola založená v roku 1990 pánmi Ferencom a Matysom, ktorých priezviská boli použité pri tvorbe názvu spoločnosti. Podnik od začiatku existencie ťaží zo silnej profesionálnej etiky rodiny a priateľov, ktorí ho viedli k zlepšovaniu. Ako konkrétne sa tieto hodnoty pretavujú v riadení spoločnosti?

Odkaz pôvodných majiteľov sa prejavuje v tom, že spoločnosť napriek svojej veľkosti zostáva rodinným podnikom riadeným veľmi úzkym okruhom ľudí.

Hlavné výrobné a montážne závody spoločnosti FERMAT CZ sa nachádzajú v Brne a Lipníku nad Bečvou. Čo tvorí ich výrobný biznis? Akým spôsobom navzájom kooperujú?

Spoločnosť FERMAT STROJE LIPNÍK, s.r.o., je rozdelená na dve samostatné časti, a to na obrábanie a montáž strojov a frézovacích hláv. Všetky dôležité komponenty vyrábané v našich spoločnostiach (FERMAT CZ, FERMAT STROJE Prakovce, FERMAT STROJE LIPNÍK, FERMAT PRESSL), ktoré sú potrebné na montáž strojov, sú sústredené v hlavnom sklade spoločnosti FERMAT CZ v Brne. Zároveň je tu sústredená väčšina nakupovaných dielov. Z hlavného skladu sa potom diely pripravujú na hlavnú montáž spoločnosťou FERMAT CZ a FERMAT STROJE LIPNÍK na základe jednotlivých projektov (montáž strojov) s dostatočnou časovou rezervou.

S akým objemom produkcie ste uzavreli rok 2022? Koľko strojov ste vyrobili a pre akých zákazníkov? Aké ambície máte v tomto smere tento rok?

V roku 2022 bolo najväčšou výzvou stabilizovať a nahradiť výpadok vývozu na trhy Ruska a Bieloruska. To sa podarilo prakticky až v samom závere roka, resp. celoročné úsilie vyústilo v prospech objednávok na talianskom trhu a jednotlivých prvých lastovičiek akými sú Peru, Turecko, Egypt atď. Celkový počet nových objednávok tak medziročne klesol len o 6 % a naopak, koniec roka ukázal, že všetky aktivity zamerané na nové distribučné kanály a nové trhy sa zhodnotia a prinesú opäť rast s odhadovanou hodnotou 12 %. Stroje Fermat kupujú zákazníci po celom svete. V Európe okrem troch krajín, a to Vatikánu, Monaka a Andorry, máme stroj Fermat nainštalovaný v každej krajine. Okrem niekoľkých krajín v Ázii a Afrike máme pokryté celé kontinenty. V Ázii je naším servisným strediskom Fermat India Bangalore. V geografickej oblasti Severnej Ameriky máme viac ako 200 strojov nainštalovaných v Kanade, USA a Mexiku, pričom zákazníkom poskytuje servis Fermat Lucas USA Cleveland alebo Fermat TOS America.

Stroje značky Fermat sú vybavené najnovšími technológiami. Snažíte sa vytvárať také, ktoré integrujú vašu modulárnu výrobnú koncepciu a odborné znalosti v oblasti obrábacích strojov. Akú úlohu zohráva vo vašich procesoch Priemysel 4.0? Aké postavenie má vo vašom podniku výskum a vývoj?

Vlastná výroba sa začína už pri návrhu stroja, kde sa kladie dôraz na modulárnosť montáže. Významná časť výrobných prvkov sa dostáva do celého sortimentu strojov, ktoré vyrábame. Výroba a montáž strojov prebieha na vysoko profesionálnej úrovni a všetky kľúčové vyrábané komponenty sa kontrolujú na 3D meracích zariadeniach. Do procesu montáže tak vstupujú na 100 % skontrolované diely. To isté platí aj pre nakupované diely, ktoré sa vždy nakupujú od certifikovaných dodávateľov s príslušným certifikátom alebo vyhlásením o zhode. S rozvojom našej výrobnej základne začíname do našich procesov začleňovať prvky Priemyslu 4.0, konkrétne:
- Integrácia údajov a plánovanie výroby,
- sledovanie stavu strojov, objednávok a výkonnosti operátorov,
- príprava na digitálne dvojča a rozšírenú virtuálnu realitu,
- tlač niektorých komponentov pre stojany na vlastných 3D tlačiarňach,
- zavedenie prediktívnej údržby strojov.

Naše stroje vybavujeme robotickými zariadeniami (výmena nástrojov, výmena hláv atď.). Takisto pripravujeme kybernetickú bezpečnosť výrobných strojov a procesov. Zároveň pripravujeme na toto kybernetické zabezpečenie nami vyrábané stroje. Treba dodať, že výskum a vývoj je v našej spoločnosti prioritou. V každej výrobnej a montážnej spoločnosti (FCZ, FSL, FP a FMT) máme samostatnú vývojovú skupinu, ktorú tvoria inžinieri, technológovia, metrológovia a montážni pracovníci. V niektorých prípadoch využívame aj spoluprácu s vysokými školami (VÚT Brno, ČVÚT Praha, UP Olomouc, TÚ Liberec, ZČU Plzeň, Technický skúšobný ústav Piešťany a ďalšie).

Nedávno ste vašim zákazníkom predstavili FERMAT WFT 13R – univerzálny stroj vhodný do každej strojárskej dielne. Jeden z nich našiel svoje miesto v talianskej spoločnosti Officina Zucchinali. Čím je toto zariadenie výnimočné? Akú spätnú väzbu naň máte z Talianska? Na čom zaujímavom pracujete aktuálne?

Je to jediný stroj v našej výrobe, ktorý sa dodáva s riadiacim systémom Fagor. Naša spoločnosť vyrába a dodáva štandardné, povedzme až klasické horizontálne vyvrtávačky vhodné do každej dielne. Ich výhodou je najmä nízka obstarávacia cena, ale aj vysoká úžitková hodnota, spoľahlivosť a dlhá životnosť. Ide o stroje typu WFC 10, WFT 11 a WFT 13. Náročným zákazníkom dodáva FERMAT CZ stroje na kľúč. Jedná sa o úzkoprofilové špeciálne stroje na presnú a náročnú výrobu, napríklad portálový stroj Fermat umiestnený v ISW Ennsdorf – jeden z najväčších a najpresnejších portálových strojov v Európe.

S akými hospodárskymi výsledkami ste uzavreli rok 2022? V čom bol pre vás náročný a čím bol, naopak, výnimočný? Aké máte investičné zámery v najbližšom období?

Rok 2022 bol náročný najmä z hľadiska rastúcich cien vstupných materiálov a predĺženia dodacích lehôt v dôsledku znehodnotených dodávateľských reťazcov. Z tohto dôvodu sme boli nútení hľadať náhrady vstupov, aby sme zvládli primeranú úroveň nárastu cien a zastavili predlžovanie dodacích lehôt výroby. Zasiahol nás aj negatívny vplyv turbulentného vývoja v oblasti energetiky v roku 2022, ktorý sme obozretne fixovali z predchádzajúceho roka. Investície, s výnimkou stratégie údržby, zatiaľ neplánujeme, a to z dôvodu potreby stabilizácie spoločnosti po predchádzajúcom náročnom období.

Kam by sa mala vaša spoločnosť uberať? V ktorej oblasti vidíte najväčšiu príležitosť na jej rast? Aké plány máte do najbližšieho obdobia?

V najbližšom období sa zameriame najmä na stabilizáciu spoločnosti a úpravu nákladov smerom dovnútra. Okrem toho bude spoločnosť podporovať podnikanie na dôležitých trhoch s potenciálom rastu akými sú USA a India. Tento rok budujeme aj podnikanie na území Kanady, podľa vzoru spoločnosti Fermat Lucas USA.

Čo by ste chceli zdôrazniť na záver, čo nezaznelo vo vyššie uvedených otázkach?

Môžeme sa pochváliť zavedením celopodnikovej siete 5G, aby sa zber údajov z výrobných strojov mohol plne využiť na ďalšie vyhodnocovanie pri implementácii Priemyslu 4.0 v našej spoločnosti.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 SK 2023

Nenechajte si ujsť...