1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Fakultna nemocnica ZilinaIntenzívne pracujeme na zmenách

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina poskytuje pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť, pričom 90 % pacientov prichádza zo Žilinského kraja. V nemocnici ročne hospitalizujú viac ako 27-tisíc pacientov a priemerná ošetrovacia doba predstavuje 7,9 dňa. Lôžkové oddelenia majú k dispozícii 777 lôžok využitých na 79,6 %.

Nemocnica, v ktorej pracuje takmer 1800 zamestnancov, prišla v tomto roku s kampaňou Pracujeme na zmene. Čo všetko to znamená približuje v rozhovore jej ekonomický riaditeľ Ing. Peter Braška.

Vypracovali ste unikátnu Bielu knihu, ktorá sumarizuje najvýraznejšie modernizácie v rámci žilinskej nemocnice od roku 2017. Ako ju chcete využiť?

Naša Biela kniha bola reakciou na Knihu plesní, ktorú vydali študenti a zobrazili v nej aj dve fotografie z našej nemocnice. Išlo o fotky podzemných priestorov slúžiacich na presuny, nie priestory izieb či čakární, ktoré absolútne nezodpovedajú stavu na fotkách. Po všetkých zmenách, ktoré sme v nemocnici zrealizovali, celé úsilie takpovediac zmazali dve fotografie zo suterénu vytrhnuté z kontextu. Nikdy sme sa netajili, že pred sebou tlačíme veľký modernizačný dlh z minulosti, no namiesto sľubov sme na tom začali pracovať. Biela kniha má ukázať, že žilinská nemocnica nie sú len dve fotky zo spojovacích chodieb. Sú to zrekonštruované oddelenia, nové prístroje, zmodernizované operačné sály, obnovené sociálne zariadenia, čakárne a iné. Mimochodom, kniha je dnes už neaktuálna, máme za sebou ďalšie investície, takže by pár stránok malo pribudnúť.

Čo sa vám podarilo zmodernizovať v tomto roku a čo ešte plánujete?

Medzi tohtoročné významné investície patrí nové špičkové pracovisko angiografu, kompletná výmena 14 starých výťahov, dokončenie veľkej rekonštrukcie pôrodnice. Zrekonštruovali sme viaceré sociálne zariadenia, vytvorili nové klientske centrum pre pacientov, otvorili Dom ošetrovateľskej starostlivosti. Hoci prichádza koniec roka, chceme ešte začať veľkú nadstavbu oddelenia onkológie, pretože akútne potrebujeme navýšiť počet lôžok pre pacientov. Čaká nás tiež presťahovanie oftalmológie do nových priestorov s modernými operačnými sálami. Aktuálne prebieha aj rekonštrukcia nemocničnej lekárne na moderné pracovisko, kde už budeme vychystávať lieky roboticky. Okrem toho stále pracujeme aj na „menších“ obnovách – maľujeme izby, čakárne, meníme staré vybavenie a podobne. Každý deň sa u nás niečo deje.

Aký význam má pre pacientov nový angiograf?

Z tejto investície sa veľmi teším ako riaditeľ, aj ako Žilinčan. Podarilo sa nám vrátiť do Žiliny angiograf, ktorý tu niekoľko rokov chýbal. Pacientom môžeme poskytnúť najmodernejšiu intervenčnú a mikrochirurgickú liečbu s minimálnym zásahom do organizmu. Laicky to znamená, že namiesto klasickej „otvorenej“ operácie vieme špecifické výkony zrealizovať len malým vpichom bez väčšej traumatizácie pacienta a s rýchlejšou rekonvalescenciou. Prístrojový komplet s vybavením sme vysúťažili v rámci elektronického verejného obstarávania za 681-tisíc eur, ktoré nám pridelilo ministerstvo zdravotníctva v rámci kapitálových výdavkov. Takú veľkú investíciu by nemocnica sama finančne nezvládla. Oddelenie rádiodiagnostiky je dnes už kompletne digitalizované, nové prístroje sú navzájom prepojené, napríklad CT a angiograf umožňujú vzájomnú fúziu obrazu. Bez takýchto investícií by sme nedokázali pacientom poskytovať modernú medicínu. Veríme, že v budúcnosti sa nám podarí otvoriť aj vlastné pracovisko magnetickej rezonancie.

Akým smerom sa bude ďalej uberať modernizácia prístrojového vybavenia?

Všetky plánované zmeny a nákupy sú viazané na dostupné peňažné prostriedky. Najbližšie nás čaká modernizácia prístrojového vybavenia onkológie. Vlani sme tu uviedli do prevádzky nový RTG žiarič, za ktorým museli pacienti pôvodne dochádzať až do Ružomberka, a aktuálne očakávame nové lineárne urýchľovače. Na jeseň nám príde tiež veľká dodávka nových lôžok – viac ako 500 postelí, matracov a príslušenstva. Pomedzi to neustále obnovujeme či dopĺňame potrebné vybavenie na operačných sálach, oddeleniach, v ambulanciách. Požiadavky a potreby sú vysoké, no môžeme ich napĺňať len postupne, v rámci finančných možností.

Hoci prvoradá je zdravotná starostlivosť, dôležitá je aj ekonomická efektívnosť. Môžete priblížiť ekonomické výsledky nemocnice?

V rokoch 2015 až 2017 dosahovala žilinská nemocnica veľmi zlé hospodárske výsledky, kedy sa strata zvýšila z 3,8 milióna na rekordných 6,4 milióna eur. Paradoxne, najväčšiu stratu dosiahla nemocnica v roku, kedy zrealizovala historicky najvyššiu výkonnosť. Vlani sme preto avizovali, že žilinská nemocnica je podfinancovaná a systém v príjmovej časti nie je správne nastavený. Zmenu sa nám podarilo sčasti vyrokovať s poisťovňami, a zároveň sme zapracovali na racionalizácii nákladov. Prísnejšie sledujeme efektivitu spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, prevádzkujeme vlastné lekárne, znížili sme spotrebu energií o 7 % a viac sme začali využívať potenciál vlastných zamestnancov a prevádzky. V roku 2018 sa nám podarilo znížiť stratu o takmer 2,5 milióna eur bez vplyvu oddlžovania. Dosiahli sme najlepšie medziročné zlepšenie hospodárskeho výsledku spomedzi všetkých nemocníc nášho typu na Slovensku. Tento rok už také pozitívne čísla neočakávame, hoci racionalizácia pokračuje. Zvýšili sa ceny energií, akútne výkony stále stúpajú. Ekonomicky nám najviac ubližuje nedofinancovanie nákladov vyplývajúcich zo zákonných opatrení – príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, rekreačných poukazov a iných, ktoré nemáme z čoho pokryť.

Uplynulý rok ste sa zamerali na pacientsky orientovaný prístup. S akým výsledkom?

Mnoho pacientov si nemocnicu predstavuje tak trochu ako hotel. Napriek tomu, že očakávania sú niekedy prehnané, je nevyhnutné sa aj v zdravotníctve zamerať na lepšiu kvalitu služieb a prístup k pacientom. Nestačí len zrealizovať operáciu, bez slova podať lieky a poslať pacienta domov. Pacientsky orientovaný prístup sa ukázal ako správna cesta. Zdravotníci absolvujú komunikačné školenia, zaviedli sme nové služby, informačné značenia, zlepšili našu externú komunikáciu a cítime, že to malo zmysel. Spokojnosť pacientov sa zvýšila, pozitívne reakcie vnímame aj zvonku a žilinská nemocnica opäť získava späť svoje dobré meno, ktoré si naši zamestnanci za ich odbornú prácu právom zaslúžia.

Nakoľko využívate výstupy z prieskumu spokojnosti pacientov?

Počet oslovených respondentov býva v externých prieskumoch absolútne nedostatočný, takže ich výpovedná hodnota je diskutabilná. Preto realizujeme hodnotenie spokojnosti samostatne na našich oddeleniach, ktoré pacienti vypisujú anonymne, až po skončení hospitalizácie. Úprimne ale musím povedať, že v dnešnej dobe je veľmi ťažké vyhovieť každému. Dostali sme sa do bodu, kedy sme presýtení dostatkom, chceme stále viac, a to bez ohľadu na ľudskosť, slušné správanie či pochopenie. Bol by som rád, keby sa náš pacientsky orientovaný prístup obrátil aj naopak a pacienti či ich rodinní príslušníci si uvedomili, že zdravotníci sú tiež len ľudia a robia maximum, čo je v ich silách. Možno by nebolo zlé znovu začať používať aj jednoduché slová ako „dobrý deň“ či „ďakujem“. Slušnosť a ľudskosť by mala byť na oboch stranách.

Charakterizujete sa ako nemocnica, ktorá pracuje na zmene. Aké sú vaše ďalšie plány?

Naším cieľom je vytvárať pre pacientov a zamestnancov modernú nemocnicu, ktorá im poskytne kvalitné podmienky. Ešte stále je pred nami dlhá cesta, ale postupne vidieť výsledky stále viac a viac a ľudia to vnímajú, tešia sa s nami a vyjadrujú podporu. V konečnom dôsledku je to nemocnica nás všetkých, nikdy nevieme, kedy ju budeme potrebovať. Práve zmenami chceme vytvoriť bezpečné a kvalitné miesto pre obyvateľov tohto regiónu a všetkých ďalších návštevníkov. Veríme, že si tento trend udržíme a podarí sa nám zrealizovať plány a ciele, ktoré sme si stanovili.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...