1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

EZH, a.s.

Komplexní elektroinstalační a projekční služby

V roce 2003 vznikla v Brně společnost, která působí jako elektromontážní firma. Svůj servis poskytuje zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Nejvíce se zaměřuje na stavebnictví, kde má plný záběr od občanských staveb, přes projekty pro průmysl, logistická centra, polyfunkční budovy, až po projekty spojené s energetikou. „Během své existence jsme již prokázali, že umíme získávat a řídit velké a složité projekty, a to nejen na domácím trhu,“ řekl Josef Surka, předseda představenstva, který nastoupil do funkce v roce 2011.

Původně začal podnikat v 90. letech, když založil vlastní firmu v oblasti profesionálního bezpečnostního vybavení. S ambicí mířit výš a dosahovat lepších výsledků přešel z vlastní firmy do akciové společnosti EZH.

Vize dosáhnout obratu 30 milionů korun za 3 až 5 let v jeho nové pozici byla naplněna za pouhé dva roky. Za další dva roky již obrat činil 300 milionů korun. Díky úspěšnému vedení Josefa Surky je dnes EZH spolehlivým partnerem ve stavebnictví. Svým klientům nabízí komplexní služby v podobě silnoproudu a slaboproudu, měření a regulace, a také servisní služby, které jsou rozšířením již realizovaných projektů a zakázek. A přestože byl loňský rok náročný z hlediska války na Ukrajině, inflace a energetické krize, společnost překonala i tyto problémy. Musela se vyrovnat s prudkým nárůstem cen materiálů, což způsobilo nepříjemnosti ve smluvních vztazích se zákazníky. „Za rok 2022 jsme dosáhli obratu 750 milionů korun, ale ziskovost nesplnila naše plány. Přestože nemáme žádné porušené smlouvy, některé z nich jsme dokončili na vlastní náklady. Ziskovost se tak dostala na „černou“ nulu,“ prozradil Josef Surka.

Prestižní zakázky i vynikající reference

Na základě vyhraného výběrového řízení realizovala společnost EZH v Jaderné elektrárně Dukovany náhradu stávajícího systému EPS včetně nástavbového systému. Projekt začal kompletním zpracováním projektové dokumentace včetně natrasování jednotlivých kabelů. Po jeho schválení následovala vlastní realizace výměny. „Celá realizace byla prováděna za provozu reaktorových bloků. Realizace v částech, kde vstupuje systém EPS nebo SHZ do technologie výroby elektřiny (reaktory), se prováděla v odstávkách reaktorových bloků,“ prozradil předseda představenstva.

Hlavním cílem celé akce byla kompletní výměna stávajícího systému EPS Cerberus. Současně byly provedeny dílčí úpravy a rozšíření systému EPS dle požadavků investora. „Dále došlo ke kompletní výměně netechnologické části (ústředen, hlásičů, koncových prvků a kabeláže) systému stabilního halonového hasicího zařízení plynem 1301. Součástí této modernizace byl také systém plynového hašení (plyn FM-200) prostoru paluby hlavních cirkulačních čerpadel, které jsou v hermetické části reaktorového bloku,“ doplnil Josef Surka. Technologická část systémů plynového hašení (tlakové láhve s hasivem a potrubní rozvody) nebyla při této modernizaci dotčena.

Třeba dodat, že v rámci zdokonalení systému požárního zabezpečení se realizovalo i automatické spouštění stávajícího SHZ venkovních transformátorů vodní mlhou. Tento požadavek byl řešen novým autonomním systémem SHZ s detekcí požáru plamennými hlásiči a ovládání návazných zařízení jako elektroarmatur a čerpadel stávajícího vodního SHZ. „Realizace zakázky byla náročná nejen svou velikostí (výměna na všech čtyřech reaktorových blocích a objektová EPS na 63 venkovních objektech), nasazením různých technologií hašení, ale také realizací práce na fungující jaderné elektrárně,“ ozřejmil Josef Surka s tím, že díky splněným požadavkům na jaderné elektrárně patří Dukovany k jejich stálým klientům.

Kompletně zapojené středisko i obchodní centrum

Od roku 1993 působí v Brně firma FEI Czech Republic, která je celosvětově největším výrobním centrem společnosti FEI Companya – v dnešní době Thermo Fisher Scientific. Významný je kromě její samotné produkce také vývoj a servis elektronových mikroskopů. Hlavními odběrateli přístrojů FEI jsou proslulé univerzity, velké farmaceutické společnosti nebo vývojová centra kosmického, polovodičového, těžebního, automobilového či leteckého průmyslu. „Jako stěžejní součást realizačního týmu jsme pro FEI provedli instalaci silnoproudu a slaboproudu v celkové hodnotě 61 milionu korun,“ prozradil Josef Sluka a dodal: „Jsme velmi hrdí, že jsme obstáli v silné konkurenci výběrového řízení na dodávku a montáž kompletní silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace pro společnost FEI v novém výrobním závodě v Brně v areálu CTParku. Stali jsme se tak součástí týmu vybraných dodavatelů v tomto projektu.“

Celkový objem zakázky představoval dodávku a montáž silnoproudé elektroinstalace v hodnotě 39 milionů Kč. Slaboproudá elektroinstalace, která obsahovala soubory strukturované kabeláže, elektrického požárního systému, místního ozvučení, zabezpečovacího a přístupového systému objektu a kamerového systému, měla hodnotu 26 milionů Kč. Společnost EZH taky pracovala na Obchodním centru Šantovka. „Zapojili jsme zde VN rozvaděč a transformátory: přes hlavní a podružné rozvaděče, až po poslední zásuvku pro nákupní, zábavní a společenské centrum v srdci Olomouce. Taktéž jsme dodali náhradní zdroj pro zálohování celého objektu,“ ozřejmil předseda představenstva na adresu jednoho z největších obchodních center v Česku. Pronajímatelné plochy zaujímají 46-tisíc m2. „Tato čísla dokazují, o jak náročný projekt šlo. My jsme jeho realizaci zvládli za 20 měsíců,“ pochlubil se Josef Sluka.

Co dál v nejbližší době

Dnes má firma EZH pobočky po celé České republice. Kromě mateřského Brna se nacházejí v Praze, Ostravě, Liberci, Táboře a Kadani. Ještě letos by mohla přibýt další v Hradci Králové nebo v Pardubicích. To je jeden z letošních cílů. Dalším je stabilní personální zázemí, do kterého brněnská společnost investuje nemalé finanční prostředky. Kapitál nesměřuje primárně do technického zázemí, ale spíše do vzdělání a různých školení zaměstnanců EZH. „Šikovný a spolehlivý montér může postoupit na pozici stavbyvedoucího nebo ředitele střediska,“ prozradil Josef Sluka a dodal, že pro firmu je velmi důležité i postupné zavádění digitalizovaného interního systému. „V neposlední řadě bych za sebe rád do dvou až tří let našel adekvátní náhradu. Musím přiznat, že se také dívám do řad konkurence. Abych mohl s klidným a čistým svědomím předat společnost a její lidi, až přijde čas mého odchodu,“ uzavírá.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...