1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Doosan Škoda Power, s.r.o.

doosan 15Parní turbína – tradiční produkt, který vyžaduje nové přístupy

Plzeňská společnost Doosan Škoda Power je stálicí na globálním trhu energetického strojírenství. Její parní turbíny, které vyrábí už více než 100 let, slouží v elektrárnách napříč kontinenty. Vysoce účinná zařízení o výkonech od 10 do 1200 MW se snaží neustále inovovat a zkvalitňovat všechny procesy od technické přípravy a výroby až po zprovoznění a údržbu.

Více o současných výzvách a požadavcích zákazníků napoví rozhovor s ředitelem technického úseku Lubošem Prchlíkem. „S ohledem na současnou situaci na trhu s klasickou energetikou pro nás bylo klíčové optimalizovat design produktu a snížit náklady na jeho výrobu a dodávku. Tvrdá konkurence vyžaduje v mnoha ohledech přehodnotit pohled na tak konzervativní a tradiční produkt, jako je parní turbína,“ ohlíží se na úvod za hlavním cílem loňského roku zástupce společnosti Doosan Škoda Power, která ve svém oboru patří mezi světovou špičku. Nové pohledy a přístupy přinášejí to, že také u parních turbín je vyžadován jednoduchý a efektivní design, tj. vylehčené kompaktní řešení, které umožňuje snadnou obsluhu a provoz s využitím moderní instrumentace, dálkového řízení a monitoringu.

Které úkoly pro vás budou prioritou letos?

Prioritou zůstává vyšší úspěšnost na trzích jihovýchodní Asie a rovněž úspěšné dokončení významných referenčních projektů, jako je například instalace 375 MW uhelného bloku v Chile, dvou 300 MW strojů do paroplynových cyklů v Mexiku a dalších projektů v Evropě. Jedná se mimo jiné o největší 299 MW turbíny na biomasu ve Spojeném království. V nabídkové oblasti usilujeme o rozsáhlou modernizaci velkých uhelných bloků v Indii a Turecku, kde hodláme využít naši kompetenci v oblasti retrofitů vlastních i konkurenčních strojů. Z nedávno podepsaných kontraktů lze zmínit projekt instalace vysokootáčkové turbíny s přihříváním do španělské elektrárny spalující rostlinné zbytky ze zemědělství a lesnictví. Nadále pokračují také interní vývojové projekty vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti zejména u strojů do 100 MW. Aktivně se připravujeme i na dodávky do velké jaderné energetiky.

Dodávat budete také stroje pro ekologické elektrárny na biomasu v Dánsku. Co obnášejí takové projekty?

V současnosti realizujeme v Dánsku celkem tři stroje na biomasu. Projekt „Lisbjerg“ je klasický menší blok pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Další projekt, na kterém dokončujeme instalaci soustrojí, je projekt „Hofor Bio4“ o výkonu 167 MW. Jedná se o jednu z největších turbín pro výrobu elektřiny z biomasy. Zákazník a provozovatel má navíc velmi specifické požadavky na rychlé výkonové změny, což souvisí s vysokou penetrací energetické sítě větrnými elektrárnami. Posledním z projektů je vysokootáčková dvou-tělesová turbína „ASV Bio6“ o výkonu až 30 MW umožňující plynulý přechod z režimu maximální výroby elektřiny do režimu výroby tepla díky instalaci tzv. samo-synchronizující spojky mezi vysokotlaký a nízkotlaký díl turbíny. Takové řešení umožňuje plné odstavení nízkotlakého dílu a provoz pouze vysokotlaké části v plně kogeneračním režimu.

Zcela odlišným příkladem je indonéský trh, který Doosan Škoda Power označuje za perspektivní. Proč je tomu tak?

Indonéský trh je typický tlakem na nízkou cenu při zachování plné funkčnosti zařízení. Uplatňuje se tam ve větší míře výroba a dodávka komponent z nízkonákladových zemí, což klade vysoké nároky na zajištění logistické podpory dodávky. V současnosti do Indonésie dodáváme celkem pět turbín a usilujeme o další projekty. Mezi velmi zajímavé projekty patří rozšíření paroplynové elektrárny Grati, kde je jeden ze strojů koncipován jako plně „špičkovací“ s denními starty a odstávkou. Paradoxně byl tak na turbíně využit koncept dutého svařovaného rotoru podobně jako na stroji Hofor. Tato náročná konstrukční úprava umožňuje výrazně snížit namáhání rotoru, zvýšit jeho životnost a celkově tak nabídnout výrazně vyšší efektivitu provozu.

Co soudíte o celkovém vývoji v energetice, kde stále slouží elektrárny s klasickými zdroji a zároveň roste tlak na výstavbu zařízení s obnovitelnými zdroji?

Současný stav odvětví je takový, že díky vysoké konkurenci na trhu, nízkým cenám silové energie a fakticky neexistujícímu komerčnímu modelu zohledňujícímu flexibilitu velkých zdrojů plyne většina investic v Evropě do malé a dotované „obnovitelné“ energetiky. Velké zdroje, ale musejí „chtě nechtě“ reagovat na tento vývoj a vykrývat fluktuace solárních a větrných elektráren. Zákazník žádá levné dodávky zařízení a zároveň stroje s vysokou účinností a flexibilitou. Na tento stav musejí být připravení i výrobci turbín. Vývoj řešení a komponent se proto soustřeďuje právě na vysokou účinnost kombinovanou se schopností pružně odpovídat na požadované výkonové změny, provoz na nízkém výkonu nebo dokonce odstavení a opětovné najetí bloku. My jsme mimo jiné lídrem mezinárodního konsorcia „Flexturbine“, které sdružuje významné světové výrobce turbín zabývající se obdobnou problematikou.

Loni jste ve výrobě zahájili provoz unikátního soustružnicko-frézovacího centra. Můžete popsat jeho přínos a uvést, jaký je roční objem investic do výrobního zázemí?

Unikátnost soustružnického centra pro velké rotory spočívá především v jeho univerzálnosti, kdy celá řada operací na rotoru je prováděná bez přímého zásahu obsluhy prostřednictvím komplexních CMC programů. To vede ke zvýšení efektivity výroby, ale zároveň klade zvýšené nároky na přípravu výroby a kvalitu obslužného personálu. Zásadní výhodu přináší tento způsob obrábění pro modulární a opakované stroje, kde je možno přímo využít zkušenosti z předchozích realizací. Celkově se objem investic do výroby v současnosti pohybuje okolo 300 milionů korun ročně. V minulých letech byl ovšem roční objem investic ještě podstatně vyšší. V současnosti se soustřeďujeme spíše na modernizace menších strojů a obráběcích center. Dále investujeme do zařízení pro zrychlení, zpřesnění a usnadnění montáže a přepravu velkých turbínových dílů ve smontovaném stavu. Rovněž pokračují investice do optimalizace řízení pohybu a přípravy nástrojů a efektivního řízení skladů.

Důležité jsou také investice do technického vzdělávání. Jak konkrétně je podporujete?

Mezi jednoznačně nejúspěšnější aktivity v oblasti vzdělávání patří spolupráce s vysokými školami formou tzv. trainee programů. Studentům inženýrských a doktorských oborů je poskytováno stipendium a následně u nás pracují na částečný úvazek na zajímavých výzkumných projektech. Postupně se tak seznamují s chodem a úkoly firmy a jsou připraveni pro bezproblémové zapojení do jednotlivých týmů po ukončení vzdělání. Samozřejmostí je zapojení našich pracovníků do výukových programů vysokých škol i interní celoživotní vzdělávání, ať už jde o jazykovou výuku či technické znalosti. Zajišťujeme rovněž exkurze pro základní a střední školy.

Považujete vysokou kvalitu technické úrovně za hlavní předpoklad pro udržení pozice předního světového výrobce?

Bezpochyby. Technická kvalita produktu je v konkurenčním prostředí podmínkou dlouhodobého úspěchu. Nejde jen o kvalitu ve smyslu technických parametrů, kvality výroby, ale i o kvalitu v oblasti dodávek, komunikace se zákazníkem, podpory při zprovoznění, optimálním využívání a údržbě našich produktů. Stále častěji je tak dodávka zařízení spojena s podpisem kontraktu na dlouhodobou údržbu zajišťující vysokou dostupnost zařízení garantovanou přímo naší firmou jako dodavatelem technologie. Závěrem lze uvést, že nelehká situace na trhu se zařízením v klasické energetice vede k realizaci velmi zajímavých technických řešení a dalšímu zkvalitňování produktů Doosan Škoda Power.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...