1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

C.S. CARGO Slovakia, a.s.

CS Cargo sk19Vlastnými IT systémami optimalizujú logistické procesy

Akciová spoločnosť C.S. CARGO Slovakia sa sústredí najmä na poskytovanie dopravných a logistických služieb. Od svojho založenia v roku 2004 kontinuálne zvyšuje obrat, počet zamestnancov aj kapacitu vozového parku. Zákazníkom ponúka komplexné riešenia a plný servis dopravných a logistických služieb a služieb v oblasti riadenia a kontroly kvality. Jej konkurenčnou výhodou je široká pobočková sieť, veľké portfólio preverených a zmluvne viazaných dopravcov a v neposlednom rade aj sledovacie systémy umožňujúce nepretržitý monitoring tovaru.


V kombinácii s moderným vozovým parkom garantuje C.S. CARGO Slovakia vyzdvihnutie a dodanie zásielky v požadovanom čase a v očakávanej kvalite. „Vďaka našim dlhoročným kontraktom s obchodnými partnermi rôznych priemyselných odvetví sme získali nepopierateľné skúsenosti a vytvorili tím odborníkov, ktorý je pripravený naplniť rozmanité požiadavky našich zákazníkov,“ povedal na úvod rozhovoru Ing. Igor Káčer, generálny riaditeľ C.S. CARGO Slovakia, ktorá poskytuje aj služby v oblasti skladovania s využitím moderných skladových technológií a postupov.

Predstavte nám v krátkosti vašu spoločnosť. Čo je jej hlavným poslaním a aké významné historické míľniky má za sebou od čias svojho vzniku? Koľko prepráv ste zabezpečili vlani a koľko predpokladáte, že zrealizujete tento rok?

C.S. CARGO je pôvodne česká spoločnosť s pobočkami v Poľsku a na Slovensku. Patríme medzi významných dopravcov v regióne strednej a východnej Európy. Našou silnou stránkou je orientácia na zákazníka, flexibilita a rýchla reakcia na zmeny, ktoré prináša trh. Využívame vlastné IT systémy umožňujúce riadenie a optimalizáciu dopravných a logistických procesov. Inými slovami, naplánujeme ideálnu trasu prepravy, znížime náklady našich obchodných partnerov a zároveň minimalizujeme negatívne dopady na životné prostredie. Ku každému zákazníkovi sa snažíme pristupovať individuálne a naše riešenia prispôsobujeme konkrétnym potrebám.

C.S. CARGO Slovakia, a.s., vznikla v roku 2004. Od tohto obdobia prešla spoločnosť viacerými zmenami. Ako dcérska spoločnosť C.S. CARGO, a.s., ročne realizuje viac než 60-tisíc prepráv. Toto číslo je závislé hlavne od podielu primárnej a sekundárnej distribúcie a medzinárodnej prepravy (exporty alebo importy v krajinách EÚ aj mimo nej a preprava v rámci tretích krajín). Vlani sme tento stav prekročili.

Patríte do Skupiny C.S. CARGO, ktorá disponuje kompletným portfóliom cestnej, námornej, leteckej a železničnej dopravy aj logistiky. Aké sú výhody toho patriť pod materský podnik s takýmto silným zázemím?

Ako som už spomenul, hlavnou výhodou je možnosť poskytnúť zákazníkovi komplexné riešenie, k čomu, samozrejme, pomáha spoločnosť so širokým zázemím a poskytovaním komplexných služieb cestnej, námornej a leteckej dopravy, logistiky, a v neposlednom rade aj zabezpečením colných služieb. Zákaznícke portfólio tvoria popredné spoločnosti vo viacerých priemyselných odvetviach, pre ktoré je dôležitá flexibilita a kvalitný servis, a to v rámci optimálnych nákladov. Toto všetko sme schopní plniť s veľkou podporou materskej spoločnosti.

Prvoradým cieľom vašej spoločnosti je byť bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným dodávateľom dopravných a logistických služieb, tvoriac hodnoty pre svojich zákazníkov, akcionárov a zamestnancov. Ako sa vám tento cieľ darí napĺňať?

Snahou je jednoznačne naplniť tento cieľ, aj keď prostredie, v ktorom sa dnes všeobecne dopravné a logistické spoločnosti nachádzajú, nie je vôbec jednoduché, niekedy dokonca až obmedzujúce. Samozrejme, ide o problémy ako sú kvalitní a lojálni zamestnanci, legislatívne podmienky a konkurenčné prostredie. Všeobecne sa nám však cieľ darí napĺňať.

V roku 2016 ste sa venovali optimalizácii svojho vozového parku, kam ste vložili nemalé finančné prostriedky. Akou flotilou vozidiel momentálne disponujete a do ktorých oblastí budete investovať najbližšie?

Momentálne na Slovensku disponujeme počtom 200 nákladných vozidiel. Špecifikácia a štruktúra vozidiel je prispôsobená jednotlivým projektom. Optimalizácii fleetu sa venujeme pravidelne a každoročne obnovujeme flotilu na základe stanovených kritérií. Snahou je držať krok s trendmi v oblasti vývoja nákladných vozidiel, bezpečnosti a v znižovaní prevádzkových nákladov. Jedným z cieľov spoločnosti je minimalizovať produkovanie škodlivých emisií, a to hlavne využitím ekologickejších vozidiel. Máme skúsenosti s vozidlami na alternatívny pohon. Okrem obnovy fleetu investujeme do nových technológií na optimalizáciu a riadenie dopravy.

Okrem dopravných a logistických služieb ponúkate aj skladovacie priestory, rovnako tak služby s vyššou pridanou hodnotou v oblasti triedenia a kontroly kvality. Ako si vaši zákazníci pochvaľujú takéto rozmanité portfólio služieb?

Väčšina zákazníkov hľadá riešenia, ktoré im komplexne pokryjú ich potreby. Z doterajších skúseností vieme, že naše rozmanité portfólio zákazníci berú ako pridanú hodnotu.

Po minulé roky ste sa stretávali s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Podarilo sa vám tento problém vyriešiť? Koľko pracovníkov v súčasnosti zamestnávate a aké benefity im ponúkate, aby ste si ich udržali?

V súčasnej dobe zamestnávame 430 zamestnancov s tým, že sme dopravná spoločnosť a veľkú časť zamestnancov tvoria vodiči, ktorých je dnes na trhu nedostatok. Netajíme sa tým, že podobne ako mnohí dopravcovia riešime situáciu zamestnávaním vodičov z tretích krajín. Je to jeden zo zdrojov, ktorý ale prináša aj svoje riziká. Cely tento proces, odkedy sa rozhodneme, že potrebujeme zamestnancov z tretích krajín, je veľmi zdĺhavý a administratívne náročný. Na druhej strane, ak už takéhoto zamestnanca máte, jeho riadenie si vyžaduje väčšiu pozornosť a takisto trpezlivosť. Napriek všetkému môžem dnes povedať, že stav zamestnancov v spoločnosti dosahuje našu predstavu a potrebu, čím môžeme spoľahlivo napĺňať požiadavky našich zákazníkov.

Aké výzvy pred vami stoja a čo plánujete na najbližšie obdobie?

Nákladná doprava patrí medzi dynamické prvky hospodárstva v EÚ. Každoročne sa musíme vedieť vyrovnať s navýšením nákladov, ktoré prináša trh, a nie vždy je ich možné preniesť do ceny za prepravu. Veľa dopravcov pokrýva tento trend z vlastnej marže, ale podľa mňa je to len krátkodobé riešenie, ktoré skôr či neskôr nebude realizovateľné. Medzi už štandardné výzvy by som zaradil vyrovnanie sa s rastom cien PHM, mýtnych poplatkov a väčšou sieťou spoplatnených úsekov v rámci EÚ, vyšším daňovým zaťažením. Celkom jasne nie je definovaná ani sociálna legislatíva (minimálne mzdy v jednotlivých krajinách Únie).

Najviditeľnejšou výzvou je zvýšenie efektivity spoločnosti. Potrebujeme urýchliť celý proces, od samotnej nakládky tovaru až po jeho vyloženie, čím zvýšime produktivitu. Je to cesta, ktorá si vyžaduje profesionálnych ľudí na svojich miestach, priaznivé pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov a dôveru zákazníkov. Okrem tohto chceme expandovať s logistickými službami a s námornou a leteckou prepravou.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...