1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Chemoprojekt, a.s.

chemoprojekt 20Strategická fúze s názvem CHEMOPROJEKT – TECHNOEXPORT

Chemoprojekt, a.s., je inženýrská a dodavatelská společnost, která od svého založení v roce 1950 působila jako přední dodavatel v oblasti organické a anorganické chemie, petrochemie, rafinérií, zpracování zemního plynu, výroby papíru a celulózy, energetiky, vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti projektování, dodávek a řízení výstavby průmyslových celků.

Realizuje zakázky na klíč po celém světě a zabývá se také výzkumnou a výrobní činnosti v oblasti chemických látek. S jejím generálním ředitelem, Ing. Pavlem Ernstem, si dnes povídáme o plánech do budoucna, ale také o jedné velmi strategické fúzi.

Jaké obchodní výsledky přinesl minulý rok a jaké cíle by měly být naplněny v roce letošním?

Finanční cíle stanovené pro minulý rok se nám podařilo splnit, obrat společnosti dosáhl téměř 2,1 mld. Kč. Cíle pro rok letošní se snažíme naplňovat nejen podle stanovených plánů, ale také s ohledem na mimořádné externí faktory, kterých jsme všichni svědky, a to nejen v segmentu energetiky. Hovořím o zvyšování cen energií či o postupné proměně stávajících distribučních kanálů. Obchodní výsledky letošního roku bychom však bez ohledu na to chtěli udržet na stejné úrovni jako v roce minulém. Hlavním strategickým cílem letošního roku je však bezesporu fúze, která se týká zejména dvou společností: TECHNOEXPORT, a.s., a DIO Hradec Králové s.r.o. TECHNOEXPORT, a.s., je česká firma s dlouhou tradicí v oblasti vývozu kompletních průmyslových celků. Je generálním dodavatelem investičních celků v oblasti zpracování ropy, včetně pomocných provozů a kontraktorem vývozních celků v oblasti potravinářského průmyslu a vodního hospodářství. Náš druhý partner, společnost DIO Hradec Králové s.r.o., se zabývá projektováním a dodávkami kompletních pivovarů a lihovarů a také jejich opravami či rekonstrukcí.

Obě tyto organizace se stanou v polovině letošního roku součástí značky Chemoprojekt. Vznikne tak nová identita s názvem Chemoprojekt – Technoexport, a.s. Nastal totiž čas pro optimalizaci identity naší společnosti a zásadní krok směrem k modernizaci našeho fungování na domácím i mezinárodním trhu. Cílem fúze je vytvořit silnou organizaci, která bude mít špičkové know-how i dostatečné zázemí pro to držet krok s rychle se měnícím energetickým trhem ve značné části světa. Identita nové značky Chemoprojekt – Technoexport se tak stane pro naše zákazníky ujištěním o našich prioritách do budoucna. Zatímco hlavní činností společnosti Chemoprojekt byly vždy EPC (Engineering – Procurement – Construction) projekty, společnost TECHNOEXPORT byla především obchodní firmou se zkušenostmi na zahraničních trzích. Spojením chceme dosáhnout velmi strategické synergie technologického a zahraničně-obchodního know-how obou našich subjektů.

Tato fúze zvýší náš potenciál v oboru a umožní poskytovat našim zákazníkům ještě kvalitnější služby s ještě vyšší přidanou hodnotou. Nově se mezi ně zařadí také výroba pivovarů všech velikostí a kapacity na klíč. Pivovarské know-how přinese do našeho portfolia společnost DIO Hradec Králové s.r.o. Dosavadní základ naší činnosti v oblasti poskytování komplexních služeb projektování, dodávek a výstavby průmyslových celků zůstává samozřejmě nezměněn. Naše pozice respektovaného dodavatele v oblastech chemie, energetiky a nové energetiky se však nyní výrazně rozšiřuje o segmenty pivovarnictví a naše know-how bude obohaceno o cenné zkušenosti a strategické kontakty z oblasti mezinárodního obchodu.

Jaká byla pro letošní rok zvolena obchodní strategie pro domácí a zahraniční trhy?

Vyjma výše uvedeného strategického fúzování budou další činnosti Chemoprojektu v letošním roce definovány termíny „stabilita a spolehlivost“. Prioritou číslo jedna je komplexní péče o stávající klienty a obchodní partnery, přesně tak, jak to děláme už 70 let. Na zahraničních trzích však vidím velké příležitosti v rozvoji takzvané nové energetiky definované požadavky Zelené dohody pro Evropu. Aktivně proto vyhledáváme nové „zelené projekty“ v zemích EU, ale nebojíme se ani výzev ve slibně se rozvíjejících oblastech Blízkého východu.

Na jakých faktorech je postavena vaše konkurenční výhoda?

Faktorů naší konkurenční výhody je celá řada – od kvality poskytovaných služeb po naše výrazné know-how v oblasti takzvaného Průmyslu 4.0. Jedna je však svým způsobem mimořádná. Hovořím o naší technologické i značkové nezávislosti. Nejsme prodejci něčích řešení, nemáme žádné preferované dodavatele. Návrhy našich řešení na klíč jsou definována jen tak, aby zohledňovala přání a potřeby zákazníků, ale také jejich tržní specifika, nebo třeba jejich dosavadní zkušenosti v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů. Naše řešení jsou tedy vždy nezávislá na typu či velikosti subdodavatele. Rozhodující je jen nákladová a provozní efektivnost námi navrženého či realizovaného řešení a přání a potřeby zákazníka. Ano, strategická nezávislost se ukazuje jako velmi silná konkurenční výhoda, kterou naši zákazníci po celém světě dobře vnímají a po zásluze oceňují.

Připravujete nějaké nové produkty či služby?

Oblastí s velkým potenciálem rozvoje našich aktivit je takzvaná nová, zelená energetika. Zde rozvíjíme znalostní služby v oblasti energetického poradenství. Naši potenciální zákazníci nás často oslovují s vnímanou potřebou co nejefektivnějšího využití energie. Představte si například, že nás osloví zákazník, který neví, co s přebytkem elektrické energie vyrobené z fotovoltaiky. Co s ním, jak jej využít? Naši experti takovému partnerovi poradí, jak co nejudržitelněji proměnit jeden druh energie v jiný, ten pak využít pro vlastní účely či prodat jako atraktivní komoditu apod. Naše energetické know-how je všem klientům s podobnými potřebami k neustálé dispozici.

Jaká je vaše inovační politika pro nejbližší období?

V letošním roce je asi největší výzvou v naší inovační politice rozšíření digitalizace našeho výrobního provozu. Jde o přechod našeho závodu pro výrobu biosložky do motorové nafty v Ústí nad Labem na principy již zmiňované Industry 4.0. Cílem je digitalizace výrobního cyklu, zavedení automatizovaných procesů zabraňujících vzniku jakékoli mimořádné události ve výrobě, monitoring a vyhodnocování efektivity procesů, ale také postupné vylepšování našich produktů pomocí nástrojů umělé inteligence.

Která vědecko-výzkumná či informační partnerství považujete aktuálně za nejdůležitější?

Velmi si ceníme dlouholeté spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, a to zejména při inovacích některých našich výrobních procesů v oblasti biosložek. Velice důležité je pro nás také členství v asociaci HYTEP. Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) vznikla v roce 2006 na popud Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jejím cílem je rozvoj vodíkového hospodářství v České republice. V rámci našeho členství jsme u zdroje cenných aktuálních informací. Tuto výhodu se pak snažíme předávat našim zákazníkům ve formě neustále vylepšovaných služeb.

Jaká je ve vaší společnosti strategie společenské odpovědnosti a udržitelnosti?

Mezi jinými bych rád zmínil fakt, že jsme hrdými držiteli každoročně obnovovaného certifikátu Responsible Care. Jde o dobrovolnou iniciativu celosvětového chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Postupně se stalo příspěvkem k udržitelnému rozvoji. A my, lidé z Chemoprojektu, jsme hrdi, že jsme od začátku u toho.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...