1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Bochemie, a.s.

Bochemie 19Silný hráč zásobuje trh novými inovatívnymi produktmi

Bohumínska chemie (odtiaľ skratka Bochemie) píše svoju históriu už 115 rokov. Svoje know-how buduje už od čias svojej predchodkyne, spoločnosti Österreichisches Chemikalienwerk Rudolf Goldschmidt & Komp, ktorá vznikla v roku 1904. V tom čase sa podnik zaoberal produkciou dechtových a zinkových farieb aj polykryštalického kremíku, teda výrobou chémie.

Ešte pred 1. svetovou vojnou vzišiel z jeho liniek napríklad chloramín, ale aj aspirín či umelé sladidlo sacharín, ktoré zaznamenali úspech v globálnom meradle a vyvážali sa do celého sveta. Počas hospodárskej krízy došlo k značnému úbytku zamestnancov, ale s touto situáciou si podnik poradil tak, že po prieskume trhu zmenil svoj výrobný sortiment, aby viac zodpovedal vtedajším požiadavkám zákazníkov. Zásadný zlom v povojnovej histórii spoločnosti prišiel v 60. rokoch, kedy bolo zriadené výskumné stredisko.

Čo sa týka modernej éry, 90. roky boli znamením viacerých dôležitých akvizícií. Tie rozšírili nielen sortiment, ale vďaka nim sa Bochemie dostala aj na nové teritóriá, najmä na trhy strednej a východnej Európy. Začala napríklad dodávať celé časti pre akumulátory a významne sa rozrástla aj značka SAVO. Výroba tohto čistiaceho prostriedku sa pritom rozbehla už v roku 1973, ale až v 90. rokoch sa rozšírila o celú radu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre domácnosti. „Podarilo sa nám vybudovať silnú značku, ktorá si získala veľkú časť trhu v krajinách strednej Európy. Zavŕšením tohto úspechu bol potom jej predaj firme Unilever v roku 2013,“ priblížil Ing. Jiří Puš, člen predstavenstva Bochemie, a.s. V súčasnosti je chemička z Bohumína jedným z najsilnejších stredoeurópskych výrobcov značkových produktov chemických špecialít a novátorom so silnou inovačnou stratégiou orientovanou na uvedenie unikátnych, chytrých, efektívnych a ekologicky prijateľných produktov a riešení naprieč priemyselnými odvetviami na európsky aj globálny trh.

Široké produktové portfólio

Číslom jeden vo výrobnom segmente akciovej spoločnosti z Bohumína sú materiály pre priemyselné akumulátory, ktorých produkciou sa podnik zaoberá už viac ako 60 rokov. Jedná sa o materiály pre alkalické Ni-Cd a Ni-Fe akumulátory na priemyselné použitie. Význam tohto segmentu je o to dôležitejší, že od 1. apríla je súčasťou Bochemie nemecká spoločnosť GAZ Geräte- und Akkumulatorenwerk Zwickau GmbH, ktorá sa špecializuje na vývoj, výrobu a predaj Ni-Cd batérií už viac ako storočie a vyváža ich do takmer 80 krajín sveta. „Bochemie v súčasnosti masívne investuje do modernizácie a automatizácie výrobných liniek v Bohumíne aj Zwickau s cieľom zvýšenia flexibility a zaisteniu podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj tohto výrobného segmentu,“ dodal Jiří Puš, člen predstavenstva Bochemie.

Už viac ako 50 rokov sa Bochemie takisto špecializuje aj na vývoj a predaj produktov pre dlhodobú a krátkodobú ochranu stavebného reziva proti napadnutiu drevokazným hmyzom, hubami a plesňami pod značkou Bochemit®. Vysoký užívateľský komfort, jedinečné zloženie účinných látok, splnenie náročných legislatívnych požiadaviek EÚ, možnosť voliť aplikačné metódy, to všetko vyústilo do certifikácie a pôsobenia nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj na európskej úrovni. Kvapalný prípravok Bochemit® Antiflash určený na zníženie reakcie dreva na oheň získal dokonca ocenenie Zlatý plameň 2018 od Profesijnej komory požiarnej ochrany Českej republiky.

Nemenej zaujímavým oborom, v ktorom je Bochemie takisto špecialista, sú povrchové úpravy kovov. V tomto smere podniká bohumínska spoločnosť v segmente B2B v celosvetovom meradle. Jej výrobok Feropur je základom unikátnej technológie morenia nerezových ocelí a zliatin v redukčnej tavenine. Ďalším produktom je chlorid zinočnatý používaný ako súčasť tavidla pri žiarovom pozinkovaní. Samostatnú kapitolu v produktovom portfóliu Bochemie zohráva výroba čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, najmä pre spoločnosti Unilever (SAVO) a Schulke (napríklad Chloramin, Desam, Desprej, Septoderm, Chirox a Chirosan), a výroby privátnych značiek v oblasti čistiacich a dezinfekčných prípravkov. Dochádza tak k zúročeniu nadobudnutých vedomostí a skúseností z vývoja a výroby tak úspešného SAVA.

Najnovšie sa spoločnosť Bochemie rozhodla vstúpiť do ďalšej oblasti, kde pociťuje dieru na trhu, a tou je metalizácia textilu. Jedná sa o nanášanie kovu chemickou a elektrochemickou metódou, ktorá je šetrná k životnému prostrediu, pretože pri tomto procese nevznikajú žiadne nebezpečné odpady. Pokovované textílie MEFTEX® dosahujú podľa Jiřího Puša výnimočné nové technické vlastnosti a zároveň si zachovávajú všetky vlastnosti pôvodného materiálu (ľahkosť, pružnosť, priedušnosť, pevnosť v ťahu aj textilný vzhľad). „Výsledná pokovovaná textília získava výbornú kvalitu, ktorá je zachovaná aj pri vysokej a trvalej záťaži. Mám na mysli brúsenie, ohýbanie alebo preťahovanie,“ doplnil člen predstavenstva spoločnosti Bochemie. A kde možno túto technológiu využiť? Pokovovanie textílií MEFTEX® má využitie v letectve, medicíne, odevnom priemysle, elektronike, stavebníctve aj v oblasti automotive. „Predstavte si napríklad pasy alebo kreditné karty s biometrickými údajmi, ktoré možno bez obáv uložiť do pokovovaného obalu a „nestratíte“ tak žiadne cenné údaje,“ vysvetlil Jiří Puš.

Vývoj a výroba moderných chemických prípravkov

Postavenie silného hráča na trhu s chémiou, ktorý odpovedá na aktuálne potreby svojich zákazníkov, sa spoločnosti Bochemie podarilo dosiahnuť vďaka dlhodobému intenzívnemu výskumu a vývoju. K najnovším úspechom podniku môžeme pripísať vývoj technológie na výrobu nanoformy oxidu zinočnatého, ktorý má veľký význam z hľadiska ochrany životného prostredia. Existujú totiž aplikácie, a to najmä v gumárskom priemysle, kde sa klasický ZnO dá nahradiť 4x menším množstvom produkcie, a to dokonca pri lepších funkčných vlastnostiach. Tieto vlastnosti vyvinutého materiálu testujú aj v ďalších odvetviach (plasty, náterové hmoty, filtre, kozmetika). „Jedná sa o unikátnu technológiu výroby už spomínaného oxidu zinočnatého s extrémne vysokým povrchom,“ vysvetlil Jiří Puš.

Bochemie ale dokáže spracovávať aj suroviny a materiály, ktoré ich partnerom robia problémy. Príkladom je dlhoročná spolupráca s firmou Eruca Technologies, ktorá sa špecializuje na regeneráciu chloristanu amonného z expirovaného raketového paliva. „Pred vynájdením technológie na recykláciu chloristanu amónneho z expirovaného raketového paliva sa toto palivo draho a nie príliš ekologicky spaľovalo. Jedinečnosť tejto unikátnej technológie, ktorá bola vyvinutá pre Erucu Technologies v Bochemii potvrdzuje aj fakt, že je v súčasnosti chránená niekoľkými patentmi,“ ozrejmil člen predstavenstva bohumínskeho podniku.

A spomeňme ešte jednu unikátnu technológiu s názvom Hydal. Tá dokáže odpad, použitý rastlinný olej, premeniť na nový produkt – biopolymér, ktorý je úplne biodegradabilný a má potenciál širokého uplatnenia od bioplastov cez celú radu bioaplikácií v kozmetike, v chytrých hnojivách až po vysoko sofistikované produkty v biomedicíne, a to vďaka svojej biokompatibilite. Túto unikátnu technológiu vyvinulo VUT Brno spolu s vlastníkom technológie, spoločnosťou NAFIGATE Corporation, a.s. Bochemie má ambíciu priniesť projekt zapadajúci do konceptu cirkulárnej ekonomiky aj konceptu Bochemie z laboratórnych podmienok do podoby priemyselnej výroby.

Čo prinesie budúcnosť

Momentálne má spoločnosť Bochemie spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami 340 zamestnancov. Jiří Puš si pochvaľuje, že sa im zatiaľ v regióne Ostravska darí nachádzať kvalifikovaných a šikovných ľudí. Svoje v tom zohráva aj veľmi dobré renomé spoločnosti v širokom okolí aj to, že skôr ako cez agentúry sa k nim noví ľudia hlásia na základe „dobrého slova“ a odporúčania od terajších pracovníkov. To je pre každú firmu azda tá najlepšia reklama a je to aj najväčšou výzvou do budúcna. „Aby sa nám chémiu z Bohumína podarilo udržať aj naďalej, aby u nás ľudia pracovali radi a aby sme aj v nasledujúcich rokoch rozvíjali náš um a šikovnosť,“ želá si člen predstavenstva akciovej spoločnosti Bochemie, ktorej tržby dosiahli minulý rok 645 miliónov Kč a zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) sa pohyboval na úrovni 10 % z tržieb. Jiří Puš si na základe terajších ukazovateľov dovolí tvrdiť, že po roku 2020 presiahnu tržby jednu miliardu Kč a EBITDA vzrastie na 15 % z tržieb.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...