1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

ALW INDUSTRY, s.r.o.

ALW industry 23Slovenská akvizice a špičkové produkty pro automotive

ALW INDUSTRY, s.r.o., je česká společnost založená v roce 1994. Své výrobky dodává zákazníkům z Evropy, Ameriky a Asie. Známe je všichni, kdo jezdíme vozy střední a vyšší třídy většiny známých značek. O tom, jaké to je úspěšně podnikat ve výrobě komponentů pro věčně turbulentní automotive průmysl, si nyní povídáme s Ing. Vojtěchem Vyroubalem, jednatelem společnosti.

ALW INDUSTRY, s.r.o., úspěšně funguje jako komerční slévárna už od roku 1994. Základem její činnosti je výroba dílů metodou tlakového lití ze slitin hliníku. Díly ze slitin hořčíku jsou pak lisovány jiným způsobem – pomocí inovativní metody Thixomolding®. Mezi nejžádanější produkty společnosti patří paraboly pro automobilové světlomety, chladiče pro elektroniku, tvarově velmi složité díly, ale i speciální odlitky vážící několik kilogramů.
Výrobky se značkou ALW INDUSTRY se používají především v osobních automobilech, jako součást palivové a olejové filtrační techniky, najdeme je také ve vlacích. Výroba je zaměřena nejen na domácí zákazníky, ale také na mezinárodní trh. Firma dodává své produkty do Německa, Velké Británie, Rakouska, Francie, Polska, do USA či Mexika. Většinovými odběrateli jsou z 65 % výrobci automobilů, další část připadá na elektrotechnické a strojírenské firmy. Společnost zaměstnává 400 lidí v České republice a cca 120 na Slovensku.

Strategická akvizice jménem ALW Slovakia, s.r.o.

Na začátku byla tradice strojní výroby, na jejímž základě došlo v roce 1994 k založení slévárny v Olomouci. O dva roky později byla zahájena výroba metodou tlakového lití. V novém miléniu se do seznamu aktivit přidaly práškové lakování a vakuová metalizace. V současnosti má společnost ALW INDUSTRY k dispozici hned několik výrobních pracovišť, a to ve dvou městech: v Olomouci a Považské Bystrici. „V roce 2015 naše společnost uskutečnila zásadní akvizici, když koupila 100 % podílu ve slovenské společnosti DOR, s.r.o. Považská Bystrica. Ta se stejně jako my věnovala tlakovému lití hliníku a navíc také zinku. Tímto nákupem jsme zajistili dostatečné kapacity pro pokrytí sílící poptávky po dodávkách odlitků, ale také po výrobě forem, ze kterých se tyto produkty generují. Proto byla tato akvizice zásadním krokem pro další rozvoj naší společnosti,“ vysvětluje Vojtěch Vyroubal, jednatel společnosti.

Samotnou akvizicí tento příběh samozřejmě nekončí. Slovenská společnost byla v té době v celkové i provozní ztrátě. Mateřské společnosti se však podařilo nově získanou firmu během několika let stabilizovat, došlo k významným investicím do nákupu nových výrobních technologií a výstavbě nových výrobních hal. „Celý tento náročný proces jsme de facto ukončili před několika týdny, kdy došlo k přejmenování akvizice na ALW Slovakia, s.r.o. Nyní již vystupujeme pod jednou obchodní značkou ALW s dvěma výrobními entitami: ALW INDUSTRY, s.r.o. v Olomouci a dceřiná společnost ALW Slovakia, s.r.o. v Považské Bystrici,“ dodává Vojtěch Vyroubal.

Síla spočívá v šíři výrobních provozů

Společnost ALW INDUSTRY, s.r.o., disponuje v Čechách a na Slovensku několika výrobními provozy. Slévárna je koncipována pro výrobky se sériovostí od 10 000 ks za rok až po milionové série. Nástrojárna zajišťuje výrobu náhradních dílů, celých forem a také ostřihovacích nástrojů. Použití nejmodernějších softwarových systémů umožňuje pružnou reakci na aktuální potřeby zákazníků všech segmentů. Lakovna je vybavena třemi lakovacími linkami, které umožňují povrchově upravovat hliníkové a hořčíkové díly. Obrobna disponuje mnoha speciálními CNC obráběcími stroji, které jsou schopny v požadovaných přesnostech zvládnout maximální požadavky na kvalitu a přesnost dílu. Společnost také vlastní technologická zařízení pro tryskání, omílání a vypalování. Tato zařízení upravují povrch do požadovaných vlastností. Samozřejmostí je oddělení kvality disponující striktními procesy, ale také unikátním přístrojovým vybavením pro naprosto přesnou kontrolu všech požadovaných parametrů výstupní jakosti.

Pandemie a krize přinesly nové příležitosti

V posledních několika letech nebylo podnikání v průmyslové výrobě právě jednoduché. Pandemie, následné problémy v dodavatelských řetězcích, zdražování energií, růst cen komodit apod. Jak se s těmito externími faktory dokázali vypořádat v ALW INDUSTRY, s.r.o.? „Problémy, o kterých zde hovoříme, nejsou dosud překonány. Navíc platí, že segment automotive se potýkal s jistými potížemi už před covidovým obdobím. V kritických obdobích kulminace pandemie jsme čelili snížení počtu objednávek. Další problémy s sebou přineslo zvýšení cen energií. Tohle všechno však nepřinášelo jen hrozby, ale také příležitosti. Mnohé konkurenční slévárny v Evropě situaci na trhu neustály a ukončily svou činnost. Tím se pro nás otevřely další možnosti spolupráce. Museli jsme však přesvědčit významné světové hráče o naší nekompromisní kvalitě výroby a také o naší dodavatelské spolehlivosti. Nebyl to jednoduchý proces, nám se však tohle všechno podařilo. Přežili jsme ve zdraví, částečně na obou stranách zafixovali ceny, no a nyní je naší největší výzvou přenést zvýšené náklady také na naše odběratele,“ dodává Vojtěch Vyroubal.

Říká se, že krize jsou nejlepším obdobím pro strategické investice. V duchu této poučky v ALW INDUSTRY také činili. „Každý rok teď investujeme částky v celkové hodnotě cca 150 milionů korun,“ říká Vojtěch Vyroubal. „Investice směřují především do nákupu nových technologií a obměny výrobních zařízení.“ Rok 2022 obě společnosti pod značkou ALW INDUSTRY ukončily s dosud největšími obraty a optimistickým výhledem na rok 2023, který, jak se zdá, bude stabilizovanější a přinese dobré výsledky. „Problémy ve výrobě mikročipů se zdají být vyřešeny, dodávky dalších auto komponent se také stabilizují, bude lépe. Stále však platí, že automotive je trh nadmíru živý a turbulentní,“ dodává jednatel.

Hořčík a budoucnost automotive

Jednou z konkurenčních výhod podniku je metoda Thixomolding®, která se stala součástí jejich výrobního procesu pro automotive produkty v roce 2021. Její podstatou je tlakové lití hořčíku. Hořčík má přibližně o 33 % nižší hustotu než hliník a je tak nejlehčím kovovým konstrukčním materiálem ze všech. Vzhledem k tomu, že dlouhodobý trend stále více směřuje k lehkým materiálům, hořčík se prosazuje vedle oceli a hliníku, zejména v automobilovém průmyslu. Zde je hořčík vhodnější zejména pro výrobu součástek, do interiérů, pro elektronické komponenty, zobrazovací techniku, kryty osvětlení a senzorů a také různé komponenty baterií. Jeho atraktivita stoupá také v neautomobilovém segmentu, například ve výrobě krytů elektrokol, sportovního vybavení, ručního nářadí, mobilních stavebních zařízení a zdravotnické techniky. „Zdá se, že hořčíku v tomto ohledu patří budoucnost. V olomouckém závodě disponujeme třemi plně automatizovanými pracovišti pro výrobu komponent na bázi hořčíku a tuto kapacitu chceme i nadále rozvíjet. Vybudování jednoho takového pracoviště nás stojí cca 70 milionů korun,“ doplňuje jednatel.

V dalším období se firmy pod značkou ALW INDUSTRY chtějí etablovat na nových trzích. Pomoci jim v tom mají výrobky s vyšší přidanou hodnotou. „Naší prioritou je posílit akviziční obchodní činnost a rozšířit tak naše zákaznické portfolio v automotive s ambicí získání nových projektů v leteckém a kosmickém průmyslu. Na těchto trzích nás čekají ještě mnohem přísnější normy a požadavky na kvalitu našich výrobků. Na to jsme ale stoprocentně připraveni,“ dodává Vojtěch Vyroubal.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 SK 2023

Nenechajte si ujsť...