1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

V Krupine zrekonštruovali chodníky na miestach s intenzívnou dopravou

square workersKrupina - Mesto Krupina zrekonštruovalo na jar a v lete chodníky pred budovou Gymnázia Andreja Sládkoviča a strednej odbornej školy obchodu a služieb a tiež chodník na Ulici ČSA.

Na obnovu získalo finančnú podporu z Integrovaného operačného programu prostredníctvom Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivské vo výške 100.000 eur.

Ako samospráva informuje, hlavným cieľom investičnej akcie bolo zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti verejných služieb v centre mesta, ktoré je atakované intenzívnou automobilovou a tranzitnou dopravou, využívajúcou hlavnú komunikáciu I/66.

V rámci oboch chodníkov sa stavebnou úpravou vyriešila aj bezbariérovosť použitím znížených obrubníkov a zabudovaním prvkov pre nevidiacich a slabozrakých. "Výsledkom zrealizovaných prác sú chodníky vo vyhovujúcom technickom stave, ktoré vytvárajú podmienky na bezpečný presun obyvateľov mesta a jeho návštevníkov medzi jednotlivými školskými zariadeniami, službami a zamestnaním," uvádza samospráva.

Okrem obnovy asfaltových povrchov a obrubníkov v spomínaných častiach mesta boli na Ulici M. R. Štefánika inštalované aj estetické bariéry, ktoré zamedzia vstupu chodcov na komunikáciu, najmä v kritických miestach pred Základnou školou E. M. Šoltésovej, ZUŠ a pri autobusovej zastávke. Popri betónovom oplotení areálu základnej školy vznikol aj záhon s vysadenou zeleňou.

Ako samospráva ďalej uvádza, mesto má v prípade získania finančných prostriedkov z externých zdrojov záujem pokračovať v rekonštrukcii najviac využívaných a poškodených chodníkov.

08.09.2023 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...