1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Vláda pre Winkelmann v R. Sobote schválila osvedčenie o významnej investícii

Hands ShakingBratislava - Vládny kabinet schválil návrh z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR na vydanie osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt "Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote".

"Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii sa predkladá aj vzhľadom na záväzok Slovenskej republiky vydať osvedčenie o významnej investícii do 60 dní od podania žiadosti, ktorá spĺňa zákonné náležitosti. Záväzok vyplýva z investičnej zmluvy uzatvorenej 24. mája 2023 medzi Reflex SK, s. r. o. (komplementár žiadateľa), Slovenskou republikou a MH Invest, s. r. o. V súčasnosti sa k predmetnej investičnej zmluve pripravuje dodatok, ktorým sa prevedú zmluvné práva a povinnosti z Reflex SK, s. r. o., na žiadateľa," priblížilo MH SR.

Investičný projekt sa podľa rezortu hospodárstva bude realizovať na strategickom území Priemyselného parku Rimavská Sobota, investičné náklady vynaložené na realizáciu investičného projektu dosiahnu minimálne hodnotu 110.117.898 eur. V priamej súvislosti s realizáciou investičného projektu žiadateľ chce vytvoriť 452 nových pracovných miest.

MH SR vo vládnom materiáli dodalo, že cieľom investičného projektu je zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na výrobu zásobníkov vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou.

13.07.2023 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...