1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Ekonomika v 2. kvartáli vzrástla o 9,6 %, potiahli ju export a investície

slovakia flagBratislava - Ekonomika Slovenska v 2. kvartáli tohto roka medziročne vzrástla o 9,6 %. Potiahli ju najmä export, vyššie investície, ale aj domáca spotreba. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Predpandemické obdobie však ekonomika ešte nedohnala, v porovnaní s 2. kvartálom roka 2019 jej chýbalo ešte 2,3 %.

Takmer desaťpercentný nárast je však podľa štatistikov najvyššou dosiahnutou hodnotou od posledného kvartálu roku 2007. "Tento prudký nárast bol očakávaný, pretože porovnávacou bázou pre vývoj aktuálneho štvrťroka bol minuloročný, pandémiou poznačený 2. štvrťrok s výrazným prepadom až o 10,9 %," vysvetlil úrad.

V porovnaní s 1. štvrťrokom 2021 bola tvorba hrubého domáceho produktu (HDP) po sezónnom očistení reálne vyššia o dve percentá.

V bežných cenách objem HDP dosiahol 24 miliárd eur, čo predstavuje o 11,8 % vyššiu hodnotu ako HDP v 2. štvrťroku 2020.

Výpočet podľa výrobnej metódy ukázal, že odvetvová aktivita slovenskej ekonomiky v 2. kvartáli tohto roka dosiahla objem hrubej pridanej hodnoty vo výške 21,4 miliardy eur. "Rast tejto rozhodujúcej zložky HDP bol 9,3 %, pričom vyššia úroveň rastu bola naposledy zaznamenaná v 1. štvrťroku 2008. Odvetvová výkonnosť sa takmer dostala na úroveň pred pandémiou, oproti 2. štvrťroku 2019 bola nižšia iba o 2,7 %," dodali štatistici.

Väčšina odvetví v tomto kontexte medziročne rástla, predpandemickú úroveň pridanej hodnoty však dosiahli len tri skupiny. "Veľkoobchod, maloobchod, doprava a skladovanie, ubytovacie a stravovacie služby dosiahli vysoký nielen medziročný rast (o 12,9 %), ale aj rovnaké obdobie pred pandémiou už prekonali o takmer 12 %, najmä vďaka rastom vnútorného obchodu," vymenovali štatistici a dodali, že vyššie výkony zaznamenali aj činnosti v oblasti nehnuteľností, medziročne o tri percentá, predpandemickú úroveň presiahli o 1,2 %. Nad úroveň roka 2019 sa už dostala aj verejná správa.

V medziročnom poklese zotrvali odvetvia finančné a poisťovacie činnosti o 14,3 %, umenie, zábava a rekreácia o 1,1 %, odborné, vedecké a technické činnosti o 0,5 %.  

Medziročný dvojciferný rast pridanej hodnoty zaznamenalo odvetvie priemyslu o 26,8 %, avšak v porovnaní s úrovňou pred pandémiou (oproti 2. štvrťroku 2019) bola výkonnosť stále nižšia o viac než desatinu. "Podiel priemyslu na HDP v 2. štvrťroku bol 19 %, rast pridanej hodnoty sme zaznamenali takmer vo všetkých odvetviach," dodal úrad. Z významných odvetví ide o medziročný rast napríklad vo výrobe motorových vozidiel o viac ako 76 %, výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o viac ako 36 %, výrobe elektrických zariadení o viac než 36 % a v odvetví výroby výrobkov z gumy a plastu o viac ako 30 %. "V oblasti služieb sme významný, viac ako 34 % rast zaznamenali vo veľkoobchode a maloobchode a v oprave motorových vozidiel a motocyklov," dodali štatistici.

Výber čistých daní z produktov bol medziročne vyšší o 12,6 %.

V 1. polroku 2021 dosiahol nominálny objem vytvoreného HDP 45,6 miliardy eur. V bežných cenách medziročne vzrástol o 6,3 % a v stálych o 4,9 %.

Hrubá pridaná hodnota v 1. polovici roka medziročne vzrástla o 4,6 %, najviac v odvetviach priemyslu o 16,2 %, finančných a poisťovacích služieb o 13,6 %, vo veľkoobchode, maloobchode, doprave a skladovaní, ubytovacích a stravovacích službách o 4,7 %, ako aj v odvetví činností v oblasti nehnuteľností o 2,2 %. Pokles zotrval v stavebníctve o 2,8 %, pridaná hodnota v umení, zábave a rekreácii, ostatných činnostiach bola nižšia o 13,7 %, v oblasti odborných, vedeckých a technických činností o 7,1 %. Výber čistých daní z produktov bol medziročne vyšší o 7,6 %.

Zahraničný dopyt bol medziročne vyšší o 23 %. Domáci dopyt sa zvýšil o 2,5 % vplyvom rastu tvorby hrubého kapitálu o 10,8 %. Klesli aj výdavky na konečnú spotrebu domácností o 0,5 % a vzrástli výdavky vo verejnej správe o 3,5 %. Výdavky v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam si udržali rast, zvýšili sa o 7,3 %. Celková spotreba bola vyššia o 0,6 %.

14.09.2021 TASR

PREDPLAŤTE SI

200x200 amper news v2

Nenechajte si ujsť...