1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

SLADOVŇA, a.s., Michalovce

sladovna michalovce 20Investícia zvýši produkciu o polovicu

Najväčšiu investíciu vo svojej histórii zrealizovala v uplynulých rokoch SLADOVŇA, a.s., Michalovce. Nová výrobná hala so špičkovou technológiou umožní zvýšiť produkciu o 50 %, čo znamená spracovať ročne 75-tisíc ton sladovníckeho jačmeňa.

Spoločnosť očakáva aj nárast obratu, ktorý sa doteraz pohyboval na úrovni 15 miliónov eur. „V nadväznosti na rozšírenie výroby očakávame nárast obratu na 20 – 25 miliónov eur,“ približuje predseda predstavenstva Ing. Ján Harman, s ktorým sme hovorili nielen o investícii, ale aj o histórii firmy a výrobnom procese.

Kam siaha história akciovej spoločnosti SLADOVŇA?

Vznik spoločnosti SLADOVŇA Michalovce sa datuje do roku 1998, ale sladovňa bola vybudovaná už v 60. rokoch 20. storočia. Bola postavená vo Východoslovenskej nížine v rámci projektu intenzifikácie slovenskej dediny. Chýbal tu podnik na spracovanie sladovníckeho jačmeňa, na pestovanie ktorého sú v danej lokalite vhodné podmienky. Svoju činnosť začala v roku 1965. S kapacitou 45-tisíc ton jačmeňa patrila medzi najväčších producentov sladu na Slovensku. V roku 1998 sa stala súkromnou spoločnosťou. V posledných dvoch rokoch firma prešla drobnou transformáciou v rámci majetkovej štruktúry, ale stále je v rukách slovenského majiteľa a manažmentu.

Zaoberáte sa výrobou a predajom sladu. Čo všetko výrobný proces zahŕňa?

Slad je spolu s chmeľom a vodou základnou surovinou na výrobu piva. Pod sladom si veľa ľudí predstavuje niečo tekuté, ale slad je v podstate zrno jačmeňa. Proces premeny prechádza v samotnom zrne, ide o klíčenie. V mokrom prostredí 6 – 7 dní stimulujeme proces klíčenia. Keď sa vytvoria klíčky, tento proces zastavíme, jačmeň ide do sušiarne, vysuší sa, zastabilizuje, odstránime klíčky, jačmeň vyleštíme a je pripravený na expedíciu do pivovarov. V podstate enzymatickou činnosťou sa škroby menia na cukry, ktoré sú potrebné pre výrobu samotného piva. Špecializujeme sa na výrobu sladu plzenského typu, čo je základný typ sladu pre výrobu všetkých pív. Niektorí producenti vyrábajú aj špeciálne typy sladu, ale my sa v tejto fáze sústredíme len na výrobu základného produktu.

Kam smeruje produkcia spoločnosti?

Podstatná časť našej produkcie, asi 50 – 55 %, smeruje na trhy Poľska. Nasledujú okolité krajiny – Maďarsko, Česká republika, Rumunsko, časť dodávok smeruje aj na Ukrajinu. Malú časť sladu vyvážame aj do krajín bývalého Sovietskeho zväzu – Turkménsko, Gruzínsko či Azerbajdžan. Z hľadiska celkového podielu to nie sú zásadné čísla, ide skôr o prestíž, že pivo z nášho sladu si možno vypiť napríklad aj na Sachaline.

Koľko jačmeňa ročne spracujete a odkiaľ ho nakupujete?

Práve ukončená investícia nám umožní maximalizovať všetky výstupy, takže od tohto roku naša sladovňa nakúpi ročne približne 75-tisíc ton sladovníckeho jačmeňa, z ktorého vyprodukuje približne 65-tisíc ton sladu. Máme viac ako 120 dodávateľov. Základnú surovinu sa snažíme nakupovať čo najbližšie. Spolupracujeme s pestovateľmi jačmeňa v bezprostrednom okolí na východnom Slovensku. Dlhoročných partnerov máme na západnom Slovensku, v okolí Nitry, Dunajskej Stredy, Komárna. Žiaľ, nie sme schopní zabezpečiť požadovaný objem suroviny len u nás, preto naše tradičné nákupné oblasti rozširujeme aj do Boršodskej župy v Maďarsku a na Moravu. Keďže sme len 30 km od Ukrajiny, snažíme sa túto geografickú polohu využiť aj na dodatočné nákupy v tomto regióne, ktorý sa ukazuje ako perspektívny. Napokon, Ukrajina bola kedysi nazývaná aj obilnicou Európy a z tejto blízkosti chceme vyťažiť čo najviac.

So zvyšovaním výroby postupne rastie aj objem nákupu zo zahraničia, ktorý sa snažíme diverzifikovať. Poveternostné podmienky sú nevyspytateľné a mnohokrát sa stáva, že v regiónoch vzdialených len niekoľko desiatok kilometrov je úroda a kvalita jačmeňa diametrálne odlišná. Aj z hľadiska diverzifikácie rizík musíme mať partnerov v rôznych regiónoch, aby sme v prípade potreby vedeli nakúpiť jačmeň v požadovanom objeme a kvalite. Asi polovicu jačmeňa máme z východného Slovenska, 25 % pochádza z ostatných slovenských regiónov a 25 % zo zahraničia. Pomer závisí od poveternostných podmienok a úrod v jednotlivých rokoch.

Aké je vaše postavenie na trhu? Čím sa vám darí odlíšiť od konkurencie?

Na Slovensku pôsobí sedem sladovní, ktoré spolu vyprodukujú takmer 250-tisíc ton sladu. Slad je najvýznamnejšou exportnou komoditou agropotravinárskeho priemyslu, približne 87 % sladu sa vyrába do zahraničia. Našou najväčšou výhodou je geografická poloha na okraji Európskej únie, takže zabezpečujeme slad pre pivovary, ktoré sú tiež vo vzdialenejších lokalitách. Naši štyria najväčší partneri sú v okruhu do 300 kilometrov. Geografická blízkosť je veľkou výhodou, pretože surovinu môžu mať k dispozícii do niekoľkých hodín. Pivovary nechcú držať veľké zásoby, rýchla logistika a dodávky just-in-time zohrávajú významnú úlohu a sú našou konkurenčnou výhodou oproti ostatným.

V tomto období spúšťate novú výrobnú halu so špičkovou technológiou. Môžete túto investíciu priblížiť?

Pred niekoľkými rokmi sme sa chceli posunúť ďalej, rásť, rozvíjať svoju konkurencieschopnosť a zvyšovať efektivitu výroby. Hľadali sme smer, ktorým sa vydať, a prešli sme všetky sladovne v okruhu tisíc kilometrov. Rozhodnutie zrekonštruovať starú sladovňu sme zmenili na vybudovanie úplne novej výrobnej linky na zelenej lúke – v areáli sme mali dostatok priestoru na jej umiestnenie. Navyše sme si kvôli odberateľom nemohli dovoliť odstaviť starú linku. Bolo prakticky nereálne povedať zákazníkom – kupujte pol roka slad od niekoho iného, kým sa my nezmodernizujeme.

Základom je linka Lausmann od nemeckého výrobcu, ktorý už niekoľko generácií dodáva technológiu na výrobu sladu do celého sveta. Práve vysoká efektivita linky nám umožní rozvíjať firmu. Výstavba novej sladovne prebiehala od júna 2018 a počas celej výstavby sme išli na plný výkon. Výroba v plnom režime prebieha od februára. Predchádzali jej finalizácie programového vybavenia a spustenie suchej výroby, kedy sme preverili všetky výrobné procesy bez jačmeňa. Investícia za 8 miliónov eur zahŕňa výstavbu novej haly, nové technológie, napojenie na pôvodnú linku a čiastočne aj modernizáciu pôvodnej sladovne, aby dokázala spracovať vyšší objem jačmeňa. Investícia zvýšila naše výrobné kapacity o 50 %.

Ďalším dôležitým bodom súvisiacim s navýšením výroby bola aspoň čiastočná automatizácia vzorkovania pri príjme a expedícii. Tu sme sa rozhodli pre firmu O.K. SERVIS BioPro, s.r.o., a ich pneumatický vzorkovač VV-05.

Ovplyvní nová linka výraznejšie zamestnanosť? Nemáte problém s pracovnou silou?

Nová linka potrebuje na obsluhu len jedného človeka. Keďže ide o nonstop prevádzku, znamená to zvýšenie o štyroch až piatich ľudí. Týchto pracovníkov sme zamestnávali niekoľko mesiacov vopred, aby sa stihli zaučiť, takže sa pohybujeme na úrovni 57 zamestnancov. Problém s pracovníkmi nemáme, od nás prakticky odchádzajú do dôchodku. Dnes k nám nastupujú aj deti zamestnancov ako nastupujúca generácia. V posledných rokoch došlo k výraznému omladeniu a znížil sa vekový priemer pracovníkov. Žiadnu fluktuáciu neevidujeme. Možno k tomu prispieva naše renomé, možno sociálny program. V rámci areálu sme vybudovali bowlingové centrum, wellnes centrum, masáže – ľuďom sa snažíme vytvoriť priestor na oddych a relax, nielen pre nich, ale aj pre ich rodiny. Robotu zamestnancov si vážime a s hospodárskym výsledkom sa radi podelíme. Sme rodinná firma – všetkých pracovníkov poznáme po mene, stretávame sa na podujatiach ako je Deň detí, Mikuláš, Vianoce. Manažment žije pre firmu a ľudia takisto. Všetko dobré sa nám vracia naspäť.

Na čo sa sústreďujete v tomto období?

Máme veľké očakávania od novej sladovne, nevieme sa dočkať jej plnej prevádzky. Želáme si, aby to bežalo podľa našich očakávaní, aby sa nám tento spoločný projekt podaril. Triezvo a s rozvahou pristupujeme k rozvojovým zámerom. Aj preto len príprava tohto projektu trvala viac ako 5 rokov. Veríme, že sme ho pripravili dobre a výsledok bude primeraný vynaloženej snahe a taký, ako si želáme.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...