1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

ÚRSO zistil pri výrobe energie z OZE nezrovnalosti, plánuje kontroly

solar panels2Bratislava – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) preverí oprávnenosť nákladov na vyplácanie finančnej podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby energie a tepla (KVET).

Úrad plánuje vykonať fyzické kontroly u vybraných výrobcov. Tie by mali preveriť technické parametre, ale aj iné legislatívno-prevádzkové otázky, informoval v stredu ÚRSO.

"Úrad už v súčasnosti kompletizuje prípravu všetkých relevantných podkladov, informácií a dát tak, aby samotnú kontrolu bolo možné vykonať dôsledne a cielene u tých výrobcov elektriny poberajúcich podporu doplatkom za roky 2018 a 2019, ktorí vykazujú anomálie oproti štandardným hodnotám a parametrom výroby elektriny," uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Predbežné výsledky analýzy doby prevádzkovania fotovoltických obnoviteľných zdrojov podľa neho vygenerovali skupinu vyše 250 zdrojov, u ktorých je výroba elektriny indikovaná nad rámec bežných prevádzkových parametrov, ktoré sú bežne dosiahnuteľné v podmienkach a zemepisnej polohe Slovenska.

"V prípade potvrdenia nezrovnalostí u týchto subjektov, by objem podpory doplatkom mohol poklesnúť približne o 3,5 - 7,3 milióna eur ročne, čo by bol významný signál aj smerom ku všetkým odberateľom elektriny, ktorí sa na takúto podporu vo svojich účtoch za elektrinu skladajú," zdôraznil predseda ÚRSO Andrej Juris.

Úrad do kontrol zapojí aj znalcov a expertov. Tí by mali komplexne posúdiť všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na vyplácanie stoviek miliónov eur na podporu doplatkom. V roku 2020 prispeli slovenskí odberatelia elektriny na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou sumou 467,2 milióna eur.

24.03.2021 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...