1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

ÚRSO z vlastného podnetu znížil ceny pre štyri vodárenské spoločnosti

water tap 2Bratislava - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z vlastného podnetu znížil ceny pre štyri vodárenské spoločnosti, ktoré boli pôvodne platné od začiatku tohto roka.

Ide o vodárenské spoločnosti, ktorým výrazne poklesli náklady na elektrickú energiu oproti nákladom preukázaným v roku 2022 v rámci cenových konaní na rok 2023, informoval úrad.

"Úrad priebežne monitoruje vývoj nákladov na energie u vodárenských spoločností a aktívne pristupuje k znižovaniu regulovaných cien, ak sa preukáže zníženie skutočných nákladov vodárenských spoločností v dôsledku klesajúcich trhových cien energií, napr. v prípade nákupu energií na základe spotových cien," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Nové cenové rozhodnutia úradu sú účinné od 3. októbra pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť s poklesom cien pitnej vody o 8 % a odpadovej vody o 11 %. Ďalej s účinnosťou od 10. októbra úrad rozhodol o znížení ceny pitnej vody pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť o 6 % a odpadovej vody o 21 %. Od 23. októbra poklesla cena pitnej vody aj pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a to o 13 %, a tiež pre Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť s poklesom cien pitnej vody o 9 % a odpadovej vody o 24 %.

Pri cenových konaniach z vlastného podnetu vychádzal úrad z aktuálnej zmluvy na dodávku elektrickej energie uzatvorenej medzi vodárenskou spoločnosťou a dodávateľom elektrickej energie a zo zníženia priemeru hodinových cien krátkodobého denného trhu.

03.11.2023 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...