1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

ÚRSO koncom roka určí ceny energií a vody na rok 2024, majú byť čo najnižšie

electricity pylons 4Bratislava - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) určí regulované ceny energií a vody na rok 2024 v zmysle platnej legislatívy SR po riadnom ukončení cenových konaní v závere tohto roka. Využije pritom všetky svoje regulačné nástroje, aby boli tieto regulované ceny čo možno najnižšie. TASR o tom informoval hovorca úradu Radoslav Igaz.

"Dobrá správa je, že už dnes na základe dostupných údajov odhadujeme na rok 2024 medziročný pokles regulovaných cien elektriny a plynu pre domácnosti a ďalších regulovaných odberateľov. Aké však budú finálne ceny energií pre odberateľov v roku 2024, to bude závisieť od prijatia vládnych opatrení. ÚRSO je v tomto smere pripravené na efektívnu spoluprácu s vládou SR v medziach svojich zákonných kompetencií nezávislého regulátora," priblížil Igaz.

Zároveň informoval o návrhu opatrení od ÚRSO, ktorými by sa zabezpečila väčšia konkurencia na trhu neregulovanej dodávky elektriny a plynu. Prvým návrhom je podpora transparentnosti trhu, druhým je dohľad nad trhom.

"Úrad bude presadzovať zavedenie povinnosti pre dodávateľov pravidelne zverejňovať a aktualizovať cenníky pre neregulovanú dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov. ÚRSO bude zároveň naďalej systematicky navrhovať zvýšenie dohľadu nad trhom dodávky elektriny a plynu, ako aj povinný reporting a hodnotenie nákupných a predajných transakcií na neregulovanom trhu dodávky elektriny a plynu pre koncových odberateľov v SR" dodal Igaz.

Úrad z vlastného podnetu v utorok (24. 10.) znížil ceny pre štyri vodárenské spoločnosti, ktoré boli pôvodne platné od začiatku tohto roka. Ide o vodárenské spoločnosti, ktorým výrazne poklesli náklady na elektrickú energiu oproti nákladom preukázaným v roku 2022 v rámci cenových konaní na rok 2023.

07.11.2023 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...