1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Mesto urobilo prvý krok k výlučnému vlastníctvu energetickej spoločnosti

teplaren1Humenné – Mesto Humenné urobilo v piatok prvý krok k získaniu výlučného vlastníctva Humenskej energetickej spoločnosti (HES) zabezpečujúcej distribúciu tepla a teplej vody do humenských domácností.

Odkúpenie 67-percentného podielu od spoločnosti Chemes za 1.000.000 eur v piatich splátkach odsúhlasilo 15 z 21 mestských poslancov počas zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo za prísnych hygienických opatrení.

Ako sa pre médiá vyjadril primátor mesta Miloš Meričko, otázkou distribúcie tepla sa samospráva začala intenzívne venovať v septembri 2019, keď pre tento účel zriadili komisiu. Aj keď sa odkúpenie väčšinového podielu javilo ako najvhodnejšie riešenie už začiatkom roka, otáznou ostávala cena. "Ten jeden milión nám zabezpečuje nielen odkúpenie samotného podielu, ale s tým aj investičné akcie, ktoré boli v priebehu tých posledných rokov, keď HES do našich rozvodov investovala, čiže kupujeme aj to. Kupujeme aj softvér, kupujeme aj iný hmotný majetok, čiže tá všeobecná hodnota, myslím, je viac ako 1.300.000 eur," zhodnotil výsledok Meričko s tým, že 100-percentné vlastníctvo energetickej spoločnosti zároveň samospráve v novom programovom období umožní uchádzať sa o čerpanie finančných prostriedkov na modernizáciu tepelnej infraštruktúry, keďže z vlastných zdrojov by ju zabezpečiť nedokázala.

Odkúpenie väčšinového podielu HES počas roka 2020 označil Meričko za najvhodnejšie riešenie energetickej otázky už začiatkom februára. Zmluva s HES zaručujúca dodávku tepla končí v decembri tohto roka, doterajší väčšinový vlastník, spoločnosť Chemes, ktorá je v Humennom zároveň jediným producentom tepelnej energie s kapacitou zásobovať teplom celé mesto, zároveň vedie s mestom súdne spory. Ide v nich o finančnú náhradu za účtovanie prenájmu teplovodných potrubí, pri ktorom sa mesto riadilo dodatkom zmluvy z roku 2010, a pritom už do modernizácie infraštruktúry samo od roku 2011 neinvestovalo, a tiež o náhradu nadnormatívnych strát spôsobených zlým stavom potrubia. Ako vyplýva z dôvodovej správy k prijatému uzneseniu, hodnota aktívneho súdneho sporu predstavuje takmer 760.000 eur, pasívneho viac ako 2,17 milióna eur. Nadobudnutie výlučného vlastníctva HES tak bude zároveň predstavovať oslobodenie sa od sporov i finančných sankcií.

Poslednou výhodou, ktorú výlučné vlastníctvo HES pre mesto predstavuje, je podľa Merička to, že medzi výrobcom tepla a mestom už nebude medzičlánok. V budúcej zmluve o dodávkach tepla sa má Chemes zaviazať k predaju tepla za cenu o 2,5 % nižšiu, než ju bude stanovovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

27.04.2020 TASR

PREDPLAŤTE SI

200x200 amper news v2

Nenechajte si ujsť...