1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

V Nitre má vyrásť obytná časť s rodinnými a bytovými domami

house construction1Nitra - V nitrianskej mestskej časti Kynek chce súkromný investor vybudovať novú obytnú štvrť. Projekt s názvom Pod Kaštieľom počíta s výstavbou 90 rodinných domov a dvoch bytových domov s 22 bytovými jednotkami. Súkromná spoločnosť Pod Kaštieľom, s. r. o., počíta so začiatkom výstavby v druhom kvartáli roku 2023.

Stavebné práce by mali byť ukončené v prvom štvrťroku 2025. "Zámer počíta s výstavbou nového obytného súboru, ktorý bude pozostávať z rodinných domov a bytových domov, prípravy územia na vybudovanie novej obytnej zóny a vybudovania potrebnej dopravnej a technickej vybavenosti," konštatuje sa v zámere zverejnenom na Enviroportáli. Navrhované územie je určené predovšetkým na individuálne bývanie v rodinných domoch. Tie sú organizované v rôznych priestorových konfiguráciách. "Zastúpené budú sólo domy, dvojdomy, trojdomy a radové domy.

Územie bude doplnené o drobné stavby občianskej vybavenosti lokálneho významu. Dopravne je územie obslúžené obojsmernými obytnými ulicami s regulovanou rýchlosťou a barierizáciou dopravy formou krajinotvorných a pobytových prvkov," uvádza sa v zámere. Projekt počíta aj s výstavbou vodozádržných prvkov a podporou rôznorodej vegetácie vo verejnom priestore zóny. "Hospodárenie s dažďovou vodou je riešené formou akumulačnej nádrže, ktorej objem bude využívaný na zavlažovanie zelene. Čiastočne bude slúžiť na zachytávanie vody do dažďových záhrad. Súčasťou verejného priestoru je aj interaktívny vodný prvok," konštatuje sa v zámere.

15.06.2022 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...