1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

SVP pravidelne kontroluje práce na električkovej trati v bratislavskej Petržalke

Tram railsBratislava  – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ako správca Chorvátskeho ramena pravidelne kontroluje práce v jeho koryte i na pobrežných pozemkoch v súvislosti s výstavbou predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke.

Pre TASR to uviedol hovorca SVP Marián Bocák. Kontrolu tiež vykonáva Štátna ochrana prírody SR i Slovenský rybársky zväz, ktorí sa zameriavajú na faunu a flóru.

"Pracovníci SVP kontrolujú, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do vody, nepovolenému vypúšťaniu vôd, respektíve či práce, ktoré prebiehajú, sú v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie alebo nami odkonzultované," priblížil Bocák.

SVP má zastúpenie na každom kontrolnom dni, podľa možností dohliadajú na priebeh prác aj mimo týchto dní. Okrem postupu stavebných prác v koryte a na pobrežných pozemkoch venujú pozornosť aj čistote vody. Zastúpenie majú tiež na pracovných rokovaniach. Každá zmena projektovej dokumentácie totiž musí byť so správcom toku odkonzultovaná. "Na túto oblasť je kladený veľký dôraz," ubezpečil Bocák s tým, že komunikujú tiež so stavebným dozorom.

Miesta budúcich premostení ponad Chorvátske rameno boli zhotoviteľovi stavby odovzdané začiatkom minulého roka.

Zastávkou Jungmannova má vzniknúť združený most, cez ktorý povedie viacero druhov dopravy i vo viacerých smeroch. Okrem električkovej trate má tadiaľ viesť cestná doprava, cyklochodník aj chodník pre peších. Nahradí pôvodné premostenie Chorvátskeho ramena na Rusovskej ceste, ktoré sa odstraňuje. Prejazd cez Chorvátske rameno nahradila dočasná obchádzková trasa Bypass č. 3.

Nový most má pribudnúť aj pri budove Technopolu na Kutlíkovej ulici, kde vznikne nové štvorprúdové cestné premostenie Chorvátskeho ramena. "Realizujeme veľkopriemerové pilóty, ktoré budú súčasťou základov nového mosta. Po vyhotovení vrtu prebehne uloženie betonárskej výstuže a samotná betonáž pilót," približuje hlavné mesto na sociálnej sieti.

Pokračovať majú tiež práce na mostných objektoch, napríklad na moste pri Pápežskej lúke.

Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor spustili koncom novembra 2021. Práce realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones).

Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Hlavné mesto dlhodobo deklaruje, že neprepadnú. Poukazuje pritom na fázovanie projektu. To však kritizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Považuje to len za záložný plán na úkor iných projektov. Zároveň tvrdí, že predĺženie trate malo byť hotové už dávno. Podľa revidovaného harmonogramu majú byť práce ukončené do konca septembra 2024.

24.03.2023 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...