1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Sevak Žilina vybudoval za 15 rokov vodovody a kanalizácie za 275 miliónov eur

water tap 2Žilina - Za posledných 15 rokov realizovala akciová spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie (Sevak) Žilina osem projektov výstavby verejných vodovodov, verejných kanalizácií a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd (ČOV).

Projekty boli spolufinancované z európskych fondov, pričom celkový objem predstavuje sumu 275 miliónov eur a z toho je takmer 32 % spoluúčasť spoločnosti Sevak. TASR o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Sevak Miroslav Kundrík.

"Pri týchto projektoch sme kládli dôraz hlavne na výstavbu verejných kanalizácií. V spádovej oblasti, v ktorej žije približne 100.000 obyvateľov, sme vybudovali 610 kilometrov (km) kanalizačnej siete a zrekonštruovali osem ČOV. Popri tom sa v oblasti s približne 27.000 obyvateľmi postavilo 270 kilometrov verejných vodovodov. Realizáciou týchto projektov dosiahneme súlad s európskou legislatívou, ktorá požaduje odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z aglomerácií väčších ako 2000 obyvateľov," uviedol Kundrík.

Podľa projektovej manažérky Sevak, a.s. Žilina Jany Kvaššayovej sa v apríli 2018 začali práce na stavbe Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce. "Realizujú sa v Oščadnici, Novej Bystrici, Starej Bystrici, Radôstke, Zborove nad Bystricou, Krásne nad Kysucou a Klubine. Celková dĺžka kanalizácie je 100 km. V Oščadnici, Novej Bystrici a Krásne nad Kysucou sa budujú aj vodovodné vetvy v dĺžke asi 22 km. Celkové náklady predpokladáme vo výške 56 miliónov eur a predpokladaný termín ukončenia je jeseň roku 2020. Prvé napojenia na kanalizáciu a vodovod budú možné po kolaudácii stavby, predpokladáme v prvom polroku roku 2021," doplnila Kvaššayová.

Krásno nad Kysucou sa podľa primátora Jozefa Grapu rozvíja v poslednej dobe rýchlym tempom a kanalizácia bola jedným z limitujúcich faktorov. "V centrálnej časti mesta sme mali viac ako štyridsaťročnú kanalizáciu a tým pádom aj štyridsaťročnú čističku, ktorá už nespĺňala parametre súčasných potrieb. Novobudovaná kanalizácia je veľkým prínosom pre skvalitnenie životného prostredia. Lebo teraz budovaná nová čistička bude ekologickejšia, na vysokej úrovni a technologicky vyspelá. Je potešiteľné, že firmy, ktoré u nás idú podnikať a ľudia, ktorí tu stavajú, sa už majú na čo napojiť," zdôraznil Grapa.

Najväčšia kysucká obec Oščadnica s 5700 obyvateľmi doteraz nemala podľa starostu Mariána Plevka funkčný kanalizačný systém. "Preto sme vďační za takýto projekt. Samozrejme, prináša aj určité negatíva a obmedzenia. Tie však nie sú v porovnaní s prínosmi veľmi významné. Či už je to zásobovanie vodou, keď 388 domácností bude mať nové prípojky na vodovodný systém. Zvlášť v obdobiach striedania dažďov a sucha a problémoch s miestnymi zdrojmi. A takisto z pohľadu životného prostredia – 1130 nových napojení na kanalizačný systém naozaj bude pre prostredie našej obce veľkým prínosom," podotkol Plevko.

25.06.2019 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...