1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Zastavenie výroby v Slovalcu nevplýva na výrobu kolektorov, no môže zvýšiť ceny

solar panels2Žiar nad Hronom - Zastavenie výroby primárneho hliníka v Slovalcu v Žiari nad Hronom nemalo vplyv na výrobu najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, spoločnosti Thermo|Solar Žiar. Produkcia firmy plynulo pokračuje z dodávok hliníkových komponentov od európskych dodávateľov.

"V dlhodobom horizonte však môže ukončenie výroby primárneho hliníka na Slovensku spôsobiť také zvýšenie cien hliníkových materiálov, že ho spoločnosť bude nútená premietnuť do koncových cien výrobkov," uviedol pre TASR riaditeľ spoločnosti Alfréd Gottas.

"Komponenty na báze hliníka sme odoberali od sesterskej firmy Slovalca, a tak sa nás zastavenie výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom priamo nedotklo," uviedol Gottas. "Mrzí nás, že sa výroba primárneho hliníka na Slovensku minimálne dočasne skončila. Sieť dodávateľov hliníka je však v súčasnosti natoľko diverzifikovaná, že nespôsobuje žiadne zásadné problémy pre nás a našich zákazníkov," priblížil.

Spoločnosť dokonca oproti minulému roku zdvojnásobila svoje tržby. Súčasne sa o jednu pätinu zvýšila aj zamestnanosť. Firma navyše plánuje ďalšie rozšírenie výroby a zvýšenie zamestnanosti, ako dôsledok pokračujúceho boomu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Thermo|Solar totiž pôsobí od jari roku 2022 ako člen skupiny spoločností Hargassner Holding, skupiny výrobcov zariadení na využitie OZE, patriacej do vlastníctva rakúskej rodiny Hargassner. Žiarska spoločnosť v nej pôsobí ako dodávateľ slnečných termických kolektorov pre celú sieť skupiny, ale aj ako výrobca a dodávateľ niektorých montážnych celkov a komponentov pre spoločnosti v rámci skupiny.

"Thermo|Solar po rozbehnutí výroby komponentov na výrobu kotlov pokračuje v ďalšej diverzifikácii portfólia výrobkov. V priebehu leta tohto roku bola do Žiaru nad Hronom presunutá výroba komponentov pre systémy na využitie drevnej štiepky, predovšetkým rozvádzačov s elektronikou na riadenie týchto systémov pre materskú firmu," konštatuje Gottas.

Pre spoločnosť je situácia v odbyte v celej vyspelej Európe priaznivá. V Maďarsku pomohlo opätovné spustenie podpory pre solárne systémy a domáci a český trh majú tiež dlhodobú podporu. Pomáha predovšetkým projekt Zelená domácnostiam, kde inštalácie podporujú poukážky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Počas viac ako 40-ročnej existencie spoločnosť vyrobila stovky tisíc solárnych systémov využívaných hlavne na prípravu teplej vody, ohrev vody v bazénoch, vykurovanie, výrobu priemyselného tepla a iné špeciálne účely. Žiarske kolektory boli doteraz inštalované v takmer 80 krajinách sveta.

11.11.2022 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...