1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Spoločnosti CTP INVEST a BRE oznamujú partnerstvo pre prvú certivikáciu celého portfólia

Hands ShakingSpoločnosti CTP Invest a BRE uzatvorili prelomové partnerstvo v oblasti priemyselnej logistiky. Ako prvé v odvetví developmentu začnú firmy spolupracovať na zavedení ekologicko-udržateľného certifikačného programu BREEAM In-Use International,

a to naprieč celým portfóliom industriálnych budov CTP Invest.

Strategickým spojením, ktoré spoločnosti uzatvorili pre roky 2019 a 2020, sa CTP jasne hlási k udržateľnému rozvoju a k prijatiu zelenej politiky. Vysoké nároky a požiadavky, ku ktorým sa CTP v programe zaviazala, sa uplatnia hlavne v praxi. Spoločnosť napríklad preverí zhruba 300 svojich budov, ktoré sa nachádzajú v šiestich krajinách sveta. Nehnuteľnosti budú musieť spĺňať prísne certifikačné kritériá, ktoré sa týkajú napríklad energetickej náročnosti stavieb. Týmto krokom CTP zároveň nastavuje vysoké štandardy ostatným developerským firmám v danom odvetví. Projekt taktiež demonštruje vedúce postavenie spoločnosti BRE v oblasti inovácií, ktorá prináša svoje certifikačné programy do neustále sa rozvíjajúcich oblastí aktív.

Súčasťou tejto významnej dohody je i to, že spoločnosti BRE a CTP Invest (ako klient) vydajú spoločnú žiadosť o predloženie návrhov (pozn. z anglického „Request for proposals, RFP“) v rámci výberového konania na sieť odborných poradcov BREEAM. Firmy tak budú môcť efektívne a rýchle spravovať veľký objem certifikácií skrz panel odborníkov, ktorí budú patriť k špičkám vo svojom odbore. V rámci maximálnej úrovne férovosti a transparentnosti trhu, bude výberové konanie otvorené pre všetkých BREEAM poradcov.

Vďaka tejto nezávislej a obsiahlej certifikácii vykonávanej treťou stranou, ukazuje spoločnosť CTP Invest verejnosti svoj jednoznačný postoj k environmentálnym zásadám. Pre realitný trh to je zase signál, že so zavedením inovácií, ktoré sú potrebné pre správu veľkej časti existujúcich budov, nie je na čo čakať.

Program BREEAM In-Use navyše poskytuje vedecky podloženú certifikáciu ekologickej udržateľnosti, ktorá umožní spoločnosti CTP merať, sledovať, spravovať a vylepšovať procesy v rámci celého ich portfólia. Digitálna platforma BREEAM IN-Use umožní rýchle porovnanie výkonnosti aktív v rôznych oblastiach tak, aby sa jednotliví správcovia aktív mohli od seba vzájomne učiť a zlepšovať sa.
 „Sme dlhodobými vlastníkmi a správcami nehnuteľností. Pri stavaní budov používame program BREEAM In-Use, pretože musíme neustále sledovať dlhodobý výkon výstavby. Dôležitá je avšak aj prevádzka budov po výstavbe. BREEAM In-Use pre nás predstavuje dlhodobý investičný horizont,

pretože budovy budeme musieť každé 3 roky recertifikovať,“ Stefan de Goeij, vedúci správy nehnuteľností, ktorý riadi túto iniciatívu v rámci CTP Invest.

James Fisher, vedúci nehnuteľností pre BREEAM spol. BRE, ktorý je presvedčený o potrebe nového procesu RFP, povedal: „už nejaký čas diskutujeme o myšlienke nového systému RFP pre tak veľké portfólio programu BREEAM a sme radi, že sa k nám pripojí CTP Invest. Cieľom je udržať hnaciu silu inovácií v zavedení certifikácií BREEAM, ktorých význam je stále dôležitejší. Na trhu komerčných nehnuteľností potrebujeme masovú akciu, ktorá by sa nezameriavala iba na vysoko výkonné aktíva, ale taktiež na bežné stavby. Vďaka odhodlaniu CTP vybudovať lepší svet, sme schopní tento projekt posunúť vpred.“

22.10.2019

 

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...