1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Prioritou OLO je modernizácia a ekologizácia spaľovne odpadov

Olo 18Bratislava – Prioritou bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) je modernizácia a ekologizácia spaľovne odpadu (ZEVO – zariadenie na energetické využitie odpadov) vo Vlčom hrdle.

Chce, aby Bratislava mala pre obdobie minimálne ďalších 20 rokov k dispozícii spaľovňu, ktorá bude spĺňať a dodržiavať najprísnejšie environmentálne štandardy.

"Pripravujeme komplexný materiál vyhodnotenia modelových variantov rozvoja ZEVO v kontexte interných i externých vplyvov," povedala pre TASR Linda Golejová z OLO. Inštitút environmentálnej politiky (IEP) pri Ministerstve životného prostredia SR zverejnil analýzu, v ktorej konštatuje, že výstavba tretieho kotla v bratislavskej spaľovni je finančne aj spoločensky návratný projekt, avšak nie je potrebný na splnenie cieľov skládkovania a recyklácie. Ako alternatívne navrhuje inštitút vybudovanie centra opätovného použitia a podporu triedeného zberu kuchynského bioodpadu v podobe zabezpečenia zberných nádob, košíkov a vreciek na zber kuchynského bioodpadu do každej domácnosti. Taktiež výstavbu kompostárne či bioplynovej stanice.

OLO tému vybudovania tretieho kotla v spaľovni však nechce zúžiť iba na oblasť potreby vytvorenia ďalšej kapacity na energetické zhodnotenie odpadov. "Elementárnym podnetom pre posúdenie rôznych variantných riešení zásadných investícií v ZEVO je končiaca technická životnosť dvoch existujúcich kotlov. Prípadné vybudovanie kotla K3 je iba jedným variantom, čo konštatuje aj analýza IEP," poznamenala Golejová.

Bratislavská mestská firma deklaruje, že plne podporuje a v spolupráci s magistrátom hlavného mesta už realizuje, alebo sa priamo podieľa na viacerých pripravovaných opatreniach súvisiacich s opätovným použitím odpadu či triedeným zberom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). "V tomto prípade hovoríme o prvej priorite environmentálne priaznivej podoby hierarchie odpadového hospodárstva, t.j. o opätovnom použití odpadov alebo zabránení ich vzniku," uviedla Golejová. V súčinnosti s magistrátom a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov spoločnosť zabezpečuje všetky aktivity súvisiace s triedením odpadu u ich pôvodcov. Nevynímajúc ani podporu triedenia BRKO či kuchynského odpadu, ktorého zber a následné zhodnotenie v "kompostárni" či bioplynovej stanici má byť v Bratislave zavedené do roku 2023.

Spaľovňa spracováva podľa Golejovej iba tie odpady, ktoré prepadnú "sitom" hierarchie odpadového hospodárstva, od zabránenia vzniku odpadov po opätovné použitie a recykláciu.

21.12.2020 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...