1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

OLO chcem viesť čo najrýchlejšie do novej generácie, tvrdí M. Maslák

separationBratislava - Nový šéf bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Martin Maslák chce viesť firmu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie do novej generácie.

Za dôležité považuje optimalizovať náklady spoločnosti a určiť stratégiu firmy v strednodobom a dlhodobom horizonte. Povedal to pre TASR s tým, že je nutné zaviesť sledovanie výkonnostných ukazovateľov.

"OLO vnímam ako silnú konkurencieschopnú spoločnosť v odpadovom hospodárstve, ktorá dokáže zabezpečiť spoľahlivý zvoz odpadu,“ tvrdí Maslák. Postavenie OLO vníma ako nenahraditeľnú súčasť hlavného mesta a podľa jeho slov je dôležité, aby zotrvalo ako najsilnejší hráč na poli nakladania s komunálnym odpadom, s prioritou ochrany životného prostredia. "Aj napriek ročnému výpadku turbogenerátora sa očakáva kladný hospodársky výsledok," uviedol nový šéf OLO.

Bratislavská spaľovňa odpadu sa podľa neho nachádza v stave "prislúchajúcom veku technológie" a je nutné riešiť generálne opravy kotlov K1 a K2 do roku 2025, keď končí ich životnosť. "Realizuje sa inšpekcia technológie autorizovanou spoločnosťou a jej výsledkom bude súhrnná správa opatrení s cieľom predĺžiť životnosť spaľovne," podotkol Maslák.

Triedenie odpadu predchádzajúce vedenie "outsourcovalo" externej firme - Bratislavská recyklačná (predtým Vassal EKO). V budúcnosti optická triediaca linka spoločnosti podľa Masláka po spustení zvýši množstvo vytriedených plastov v Bratislave, avšak aktuálne táto linka nemá právoplatné povolenia na prevádzku. "Zvyškové plasty po vytriedení nezaťažujú životné prostredie ukladaním na skládku, ale sa energeticky zhodnocujú v spaľovni. Konečným výsledkom spaľovacieho procesu je výroba elektrickej energie, ktorá je odovzdávaná do verejnej siete," podotkol.

Postavenie firmy OLO vidí v roku 2022 v jasnejších farbách a v lepšej finančnej kondícii. "Taktiež s jasne definovanou stratégiou rozvoja v súlade so smerovaním mesta," poznamenal Maslák.

05.11.2019 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...