1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Gabor dosiahol v roku 2019 tržby vo výške 75.988 tis. EUR.

Gabor logo1Bánovce nad Bebravou – Spoločnosť Gabor, výrobca kvalitnej módnej obuvi, v roku 2019 dosiahla tržby v celkovej výške 75.988 tis. EUR. V porovnaní s rokom 2018 tak klesli o 12,5%. Osobné náklady dosiahli 20,6 mil. EUR. Do strojov a zariadení spoločnosť investovala 0,5 mil. EUR.

V roku 2019 priemerná denná produkcia dosiahla 11.600 párov topánok, celkovo spoločnosť vyrobila 2,61 milióna párov dámskej obuvi, o takmer 10% menej ako v predchádzajúcom roku a zamestnávala ku koncu roka 1.354 pracovníkov.

„Vzhľadom na stav zákaziek počítame v roku 2020 s objemom výroby na úrovni približne 2,5 mil. párov obuvi. Hlavným cieľom v nastávajúcom období bude zníženie fluktuácie a udržanie zamestnanosti. Naďalej budeme venovať pozornosť optimalizácii procesov a nákladových štruktúr a vytvárať podmienky na zvyšovanie produktivity práce a zlepšovania kvalitatívnych parametrov,“ povedal Juraj Vodička konateľ spoločnosti Gabor.

Licenciu na obuv značky Camel Active vlastnila spoločnosť Gabor od roku 2001, pre ďalšie obdobie však licenčnú zmluvu nepredĺžila a ukončí ju poslednou kolekciou jar/leto 2020. Novinkou je, že Gabor vstupuje na trh pánskej obuvi so značkou Pius Gabor.

Tento rok na výrobu obuvi v Bánovciach nad Bebravou, tak ako na iné výrobné podniky, mali vplyv bezpečnostné opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu Covid-19. Zo zdravotno-preventívnych dôvodov bola spoločnosť Gabor nútená na prelome marca a apríla 2020 prerušiť výrobnú činnosť v celkovom rozsahu 8 pracovných dní a následne ďalšie 2 týždne čerpali zamestnanci celozávodnú dovolenku kvôli obmedzeniu dodávok materiálov.  Toto opatrenie však neohrozí pokračovanie podnikateľskej činnosti a vedenie spoločnosti Gabor sa zasadzuje o stabilitu výrobného závodu a udržanie zamestnanosti na rovnakej úrovni, ako pred vypuknutím pandémie.

22.09.2020

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...