1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Priemyselná produkcia v máji 2021 stúpla medziročne viac ako o tretinu

slovakia flagBratislava - Priemyselná produkcia v máji stúpla medziročne o viac ako tretinu, za úrovňou pred krízou spôsobenou ochorením COVID-19 stále zaostávala o desať percent. V piatok o tom informoval Štatistický úrad SR. Oproti aprílu sa priemyselná produkcia po zohľadnení sezónnych vplyvov znížila o 2,4 %.

K rastu prispel najmä automobilový priemysel. Jeho výroba v máji medziročne vzrástla o viac ako polovicu, ale napriek tomu stále nevyrovnala prepad spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19. Za obdobím spred dvoch rokov zaostával tento sektor o 32 %.

Z 15 priemyselných odvetví zaznamenalo medziročný rast produkcie aktuálne 13, ale len siedmim sa podarilo dosiahnuť vyššie hodnoty ako pred pandémiou. Priemyselná produkcia tak v máji medziročne vzrástla o 36,7 %. V rovnakom období predchádzajúceho roka klesla o 33,4 %.

K májovému rastu produkcie najviac prispeli odvetvia výroby dopravných prostriedkov, a to o 57,2 %,      výroby kovov a kovových konštrukcií o 58,1 %, ako aj výroby výrobkov z gumy a plastu, ktorá medziročne vzrástla o 49,5 %. Výraznejší rast, a to o 54 %, zaznamenala aj výroba strojov a zariadení a o 51,1 % vzrástla výroba elektrických zariadení. Pokles medziročnej produkcie, naopak,  zaznamenali odvetvia ťažby a dobývania o 2,7 % a výroby základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o jedno percento.

V súhrne od začiatku roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 20,5 %, v tom v priemyselnej výrobe o 21,8 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 15,2 % a v ťažbe a dobývaní o 7,7 %. Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe dopravných prostriedkov, a to o 36,5 %, vo výrobe strojov a zariadení o 28,1 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií o 23 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 15,2 % a vo výrobe elektrických zariadení o 24,7 %. Produkcia medziročne klesla vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, a to o 7,5 %.

21.07.2021 TASR

PREDPLAŤTE SI

200x200 amper news v2

Nenechajte si ujsť...