1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Priemyselná produkcia v januári 2020 medziročne vzrástla o 0,5 %

blue growth chartBratislava - Priemyselná produkcia v januári 2020 medziročne vzrástla o 0,5 %.

Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,6 % a v ťažbe a dobývaní o 16,8 % a pokles v priemyselnej výrobe o 0,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
 
Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 9,4 %, výroba elektrických zariadení o 20,6 %, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,6 %, ťažba a dobývanie o 16,8 % a výroba chemikálií a chemických produktov o 1,8 %.
 
Celkovú produkciu ovplyvnil pokles hlavne vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 27,8 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení, o 8,8 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 6 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 11,4 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 35,6 %.
 
Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s januárom 2019 zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 3,9 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 2,7 % a výroba pre medzispotrebu o 1,1 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 24,1 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 9,4 %.
 
Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v januári 2020 oproti decembru 2019 zvýšila o 4,6 %.

17.03.2020 TASR

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...