1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Priemyselná produkcia SR v marci 2024 medziročne poklesla o 6,9 %

declineBratislava - Priemyselná produkcia SR v marci 2024 medziročne poklesla o 6,9 %. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Po januárovom raste a februárovej stagnácií tak priemysel spomalil svoj výkon, ide o prvý pokles od augusta minulého roka (po prepočítaní vplyvom úpravy metodiky). Celkovo z 15 sledovaných odvetví zaznamenalo medziročne nižší výkon 11, medzi nimi viaceré ťažiskové odvetvia slovenského priemyslu.

Najvýznamnejší vplyv na spomaľovanie výkonu priemyslu, mal pokles o 14,7 % vo výrobe dopravných prostriedkov. Významný vplyv mali tiež poklesy na úrovni 10 % až 15 % v ďalších štruktúrach priemyslu, vo výrobe kovov, tiež vo výrobe strojov a zariadení, ako aj v ostatnej výrobe a inštalácii strojov. K poklesu celého odvetvia bude po celý rok prispievať aj výrazný prepad v ťažbe a dobývaní, čo je dôsledok zatvorenia hornonitrianskych baní. Aktuálne v marci ťažba a dobývanie mali medziročne nižší výkon o 41,7 %.

Výraznejšiemu prepadu celého priemyslu zabránil pokračujúci medziročne významne vyšší výkon v energetike, teda v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. V marci odvetvie vykázalo rast o 30,6 %. Bol to druhý najvýznamnejší vplyv na mesačný výsledok priemyslu ako celku a výrazne tlmiaci vankúš pre pády ostatných odvetví naprieč ekonomikou. Mierne vyššiu produkciu ako pred rokom vykázala tiež výroba elektrických zariadení, či výroba koksu a ropných produktov.

Medzimesačne (oproti februáru 2024) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,2 %.

Marcové spomalenie stiahlo do poklesu priemysel v rámci kvartálneho kumulatívu, priemyselná produkcia v súhrne za 1. štvrťrok poklesla medziročne o 1,3 %. Pokles v porovnaní s rovnakým období minulého roka zaznamenalo 11 z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení).

Po zhierarchizovaní do rebríčka vplyvov na štvrťročný výsledok priemyslu na prvom a treťom mieste boli rastové odvetvia - v dodávke elektriny a plynu o 26,1 % a vo výrobe elektrických zariadení o 13 %. Z odvetví, ktoré spomaľovali mali najvýznamnejšie vplyvy - pokles vo výrobe dopravných prostriedkov o 8,1 % a ďalej vyše 40 % pokles v ťažbe a dobývaní spôsobený útlmom baníctva v SR.

21.05.2024 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...