1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Priemysel v SR sa v októbri 2018 mierne zotavil

slovakia flagBratislava - Priemysel v SR sa v októbri 2018 mierne zotavil, a to napriek stagnácii autopriemyslu či poklesu energetiky. Uviedol to v komentári k októbrovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Rast priemyslu v októbri podľa neho opäť znižovali najmä jeho dve menšie odvetvia, a to ťažba a energetika, ktoré tak zmierňovali čiastočné oživenie v spracovateľskom priemysle. V oboch sa po zohľadnení tradičnej sezóny produkcia medzimesačne ďalej znižovala a v medziročnom porovnaní si pripísali dvojciferné dynamiky poklesu – ťažba o 17,2 %, energetika o 12,6 %.

Exportné odvetvia si v októbri držali podľa Koršňáka pomerne silné dynamiky medziročného rastu, hoci viaceré z nich predsa len oproti tretiemu kvartálu zaznamenali známky spomalenia. Rastovým lídrom tam ostali strojári, ktorých produkcia sa medziročne zvýšila o 16,2 % (v treťom štvrťroku v priemere o 20,6 %). Najväčší príspevok k rastu si však aj v októbri udržal automobilový priemysel.

Európske indikátory sentimentu podľa Koršňáka na jeseň pokračovali v pozvoľnom zhoršovaní, naďalej však indikujú rast externého dopytu, hoci už výrazne pomalší ako v minulom roku. "To by sa mohlo v nasledujúcich mesiacoch prejaviť aj na výkone slovenského priemyslu. Navyše sa zdá, že napätá situácia na trhu práce (nedostatok pracovnej sily), ktorá sa pretavuje do dynamického rastu miezd, už môže nahlodávať konkurencieschopnosť niektorých odvetví s nižšou pridanou hodnotou citlivejších na výšku ceny práce," doplnil.  Produkcia posledné mesiace podľa neho citeľnejšie klesala v textilnom či nábytkárskom priemysle, jedným z dôvodov by pritom mohla byť okrem iného práve aj rastúca cena práce. Na druhej strane, pracovníci sa pravdepodobne presúvajú k produktívnejším odvetviam na čele s automobilovým priemyslom.

"Vďaka štartu nového, v poradí už štvrtého závodu automobiliek v krajine by mal práve automobilový priemysel zotrvať na pozícií hlavného rastového lídra priemyslu (aj ekonomiky) aj v nasledujúcich štvrťrokoch, a to aj napriek očakávanému slabšiemu rastu predajov v Európe. Ponukový šok v automobilovom priemysle by tak mohol prispieť aj k miernemu zrýchleniu medziročného rastu slovenského priemyslu, v Európe pravdepodobne v budúcom roku skôr výnimočnom," dodal Koršňák.

"Fundamenty priemyslu celkovo ostávajú priaznivé, preto očakávame, že by tempo rastu priemyselnej produkcie mohlo o niečo zrýchliť a v budúcom roku bude tiež viditeľne prítomný príspevok novej automobilky," doplnila Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že priemyselná produkcia v októbri 2018 medziročne vzrástla o 1,2 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v októbri 2018 oproti septembru tohto roka zvýšila o 0,9 %.

20.12.2018 TASR

PREDPLAŤTE SI

banner 220x660

Nenechajte si ujsť...