1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

ZSSK 16Sme hrdí na to, že sme národný dopravca

Hospodárske výsledky Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK), už niekoľko období za sebou prekračujú stanovené plány. Národný dopravca si na základe daných finančných ukazovateľov určil smelý cieľ– na prelome desaťročí chce dosiahnuť vyrovnaný rozpočet a o dekádu neskôr chce ročne prepraviť 100 miliónov cestujúcich.

Uvedené ambície nesú so sebou viaceré výzvy týkajúce sa najmä ďalšieho zefektívňovania železničnej prepravy. O možnostiach zvyšovania produktivity železníc, ale aj o ďalších aktuálnych otázkach súvisiacich s koľajovou dopravou sme sa zhovárali s Dipl. Ing. Patrikom Horným, podpredsedom predstavenstva ZSSK zodpovedným za ekonomiku a transformáciu spoločnosti.

Ak sa na činnosť ZSSK pozrieme z pohľadu štatistiky, hovoríme o úctyhodných číslach: denne vypravujete v priemere 1464 vlakov, z toho 215 diaľkových a 1249 regionálnych a prímestských spojov. Tieto vlaky zastavujú na 691 staniciach a zastávkach a jazdia na linkách po 2835 kilometroch tratí na Slovensku. Je pri týchto číslach reálne železničnú dopravu ešte zintenzívňovať?

Pre ďalšie zintenzívňovanie železničnej prepravy už nevidíme veľký priestor, ale stále sú možnosti ako prepravu zefektívňovať a ako zvyšovať produktivitu našej práce. Pre posúdenie efektivity sú štatisticky významné hlavne čísla dotýkajúce sa počtu prepravených cestujúcich. Naša spoločnosť vlani prepravila cez 70 miliónov ľudí. Tento údaj premietnutý na tzv. „osobokilometre“ nám potvrdzuje, že produktivita práce našich zamestnancov stúpa, v porovnaní s rokom 2015 sa zvýšila až o 25 %. Na tento štatistický ukazovateľ sme osobitne hrdí. Čo sa týka aktuálneho roku 2018, očakávame, že vo vlakoch prepravíme ešte viac ľudí, malo by to byť okolo 74 miliónov cestujúcich. V roku 2030 chceme prepraviť až 100 miliónov ľudí, a to všetko s dnešným počtom zamestnancov, no s vyššou efektivitou.

Tržby vašej spoločnosti v roku 2016 prekročili 90 miliónov. Ako sa vám darilo v minulom roku?

Obrat z predaja cestovných lístkov dosiahol vlani 80 miliónov eur. Tento údaj je zaujímavý najmä z pohľadu jeho porovnania s obratom dosiahnutým v roku 2014, teda v poslednom roku, kedy vybraným skupinám obyvateľov ešte nebola poskytovaná doprava zadarmo. Za dané účtovné obdobie dosiahol obrat z predaja cestovných lístkov 89 miliónov eur. Ide teda naozaj o minimálny rozdiel, napriek tomu, že obchodné podmienky prevádzkovania našej činnosti boli podstatne rozdielne. Naším cieľom je, aby sme už v roku 2020 dosiahli v predaji cestovných lístkov rovnaký obrat, aký sme dosahovali pred zavedením bezplatnej dopravy.

Čo sa týka našich hospodárskych výsledkov, tieto čísla ešte nemáme celkov uzatvorené, predpokladáme stratu okolo 4 milióny eur. Je potrebné povedať, že finálny výsledok hospodárenia ovplyvňuje aj osobitný spôsob účtovania. Našou ambíciou je dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v horizonte najbližších troch rokoch. Teší nás, že sa nám darí pokračovať v každoročnom trende znižovania straty z posledných rokov. Hospodárenie spoločnosti je v porovnaní s plánom výrazne lepšie, stúpajúca efektivita našej činnosti sa premieta aj do finančných ukazovateľov, znižujeme náklady – napríklad len na úrokoch sme ušetrili v minulom roku 800-tisíc eur. Uvedené výsledky nám umožňujú plnenie nášho strategického cieľa – platiť našich ľudí na súčasnej trhovej úrovni.

Konkurencieschopné platy sú jedným zo základných personálnych nástrojov. Ako sa vás dotýka súčasný problém všeobecného nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily? A aké ďalšie opatrenia využívate v boji proti fluktuácii zamestnancov?

Predovšetkým pracujeme, a to veľmi intenzívne, na budovaní značky Železničnej spoločnosti Slovensko. Chceme, aby verejnosť, ale hlavne naši zamestnanci boli hrdí na svojho zamestnávateľa. Aktuálne máme do 6-tisíc zamestnancov a sme 7. najväčším domácim zamestnávateľom. Problémy pociťujeme pri obsadzovaní technických pozícií. Veríme, že túto situáciu nám pomôže vyriešiť aj nový model odmeňovania kvalifikovaných zamestnancov, ktorý schválilo predstavenstvo spoločnosti koncom leta minulého roka. Vďaka úprave platovej politiky, v rámci ktorej došlo k zvýšeniu ohodnotenia práce rušňovodičov, ale aj iných profesií na úseku prevádzky a údržby, sa niektorým zamestnancom zvýšili mzdy aj o 24 %. Priemerná hrubá mzda v ZSSK je v súčasnosti vo výške 1020 eur. V najbližšom období plánujeme optimalizovať a zefektívňovať činnosť zamestnancov v administratívnych funkciách, posilniť chceme hlavne prevádzkové a opravárenské profesie.

Popri investíciách do ľudských zdrojov investujete aj do modernizácie vlakov.

Obnova vozového parku je základom dlhodobej stratégie ZSSK. Napriek viacerým modernizačným projektom, ktoré sme realizovali v uplynulom období, priemerný vek našich rušňov stále presahuje 20 rokov. Ak chceme skrátiť prepravné časy v osobnej vlakovej doprave, investícia do modernizácie rušňov je nevyhnutná. Parameter „čas prepravy“ je totiž absolútne kľúčovým pre zvýšenie počtu platiacich cestujúcich, ktorí dnes využívajú iné spôsoby dopravy. Treba to pomenovať presne – železnica je v konkurenčnom boji s cestnou dopravou, či už verejnou alebo individuálnou. Hlavné atribúty koľajovej dopravy, medzi ktoré patria bezpečnosť či ekologickosť sú síce dôležité, ale bežnému cestujúcemu nestačia. Preto musíme byť nielen bezpeční a ekologickí, ale aj rýchli, spoľahliví a pohodlní. A to sa bez investícií nedá.

Plánovaná modernizácia sa týka aj vozňov. Chceme ju sčasti robiť aj vo vlastnej réžii v našej opravovni vo Zvolene. Lepšie tak využijeme našich pracovníkov, ich schopnosti, a zároveň ušetríme nemalé finančné prostriedky. Za významnú investíciu spojenú s obnovou vozového parku považujeme aj budovanie regionálnych prevádzkovo-údržbárskych centier, ktoré majú zlepšiť ekonomiku obehu rušňov a vozňov pri ich údržbe a menších opravách.

Zintenzívnenie železničnej dopravy označujú mnohí odborníci ako najlepšie riešenie neúnosnej dopravnej situácie v Bratislave. Možno očakávať v dohľadnej dobe posilnenie prímestskej železničnej dopravy v hlavnom meste?

Veríme, že koľajová doprava prispeje k riešeniu dopravnej situácie, ktorá dnes v Bratislave je a ktorá sa možno ešte trošku zhorší v súvislosti s výstavbou obchvatu D4 a R7. V spolupráci s ministerstvom dopravy analyzujeme možnosť realizovať lepšie prepojenie Senca s hlavným mestom s možnosťou výstavby novej stanice v bratislavskej Petržalke. Stále vidíme potenciál aj vo zvýšení intenzity využitia stanice Bratislava-Nové Mesto a posilnenia spojov, ktoré sem smerujú z regiónov Trnavy a Malaciek. Táto možnosť ale vyžaduje užšiu spoluprácu s Dopravným podnikom Bratislavy, súčinnosť hlavného mesta aj Bratislavského samosprávneho kraja. Musíme priznať určité sklamanie z nedostatočnej pružnosti pri rokovaniach o uvedených zmenách, ktoré značne brzdia možnú implementáciu uvedených noviniek. Veríme, že sa nám podarí v skorom časovom horizonte dohodnúť so všetkými partnermi podmienky spolupráce a prispejeme tak k odľahčeniu vážnej dopravnej situácie v hlavnom meste.

Vaša spoločnosť bola iniciátorom vytvorenia Priemyselného inovačného klastra (IIC - Industry Innovation Cluster). Čo vás viedlo k tomuto rozhodnutiu a aké sú primárne úlohy zoskupenia?

Tento priemyselný klaster sme založili spoločne s ďalšími spoločnosťami a organizáciami z viacerých priemyselných odvetví. Ambíciou nášho zoskupenia je byť tzv. akcelerátorom inovácií slovenského priemyslu. V praxi to znamená spájanie spoločností, ktoré chcú posúvať Slovensko v konkurencieschopnosti a inovatívnosti ďalej. Sily spájame aj za účelom spoločného riadenia výskumných a vývojových projektov. Chceme hľadať prieniky a projekty, ktoré by napomohli ďalšiemu technologickému rozvoju spoločností a realizácii slovenských inovácií. Medzi priority klastra patrí aj výskum v oblasti multimodálnej mobility, čo sa nás bezprostredne dotýka. Sme presvedčení, že táto činnosť môže napomôcť procesu

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...