1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Vseob fakult nem praha 18Investuje stovky milionů korun do technologií a infrastruktury

Jen málo nemocnic v České republice se může pochlubit, že byly založeny ještě v 18. století jako Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Lékařské zařízení vzniklo v roce 1790 a dnes je největším poskytovatelem superspecializované léčby v České republice. V nemocnici je například největší tuzemské centrum pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy, specializují se zde na transplantaci oční rohovky nebo na komplikovaná chirurgická řešení zubů a obličejových kostí.

„Jsme největším poskytovatelem ambulantní péče v České republice. Ročně provedeme kolem 1,7 milionů ambulantních vyšetření. Máme přes 1500 lůžek a ročně hospitalizujeme zhruba 60-tisíc pacientů,“ říká tiskový mluvčí PhDr. Filip Brož. Letos nemocnice plánuje hospodařit s rozpočtem přes 8 miliard korun a chystá také významné investice do technologií i stavebních úprav.

Specialisté na oči i onkologii

V areálu nemocnice mají své místo základní i specializovaná pracoviště. Mezi nosné programy patří zejména diagnostika a léčba nádorových onemocnění, diagnostika a léčba chorob krve a krvetvorných orgánů, péče o matku a dítě, péče o pacienty po úrazu, diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění, léčba metabolických onemocnění a péče o pacienty s onemocněním nervové soustavy a s duševními chorobami. Nemocnice provozuje také specializovanou oční kliniku, výjimečné je například Centrum pro transplantaci rohovky, Diabetologické oční centrum nebo Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid zabývající se terapií vnitřní části oka, která je důležitá pro výživu očního bulbu. „Stomatologická klinika zase řeší komplikovaná chirurgická onemocnění zubů, obličejových kostí, čelistních kloubů, měkkých tkání hlavy a krku nebo očnice,“ dodává Filip Brož.

U Gynekologicko-porodnické kliniky se nemocnice může pochlubit například neonatologickým oddělením, kde lékaři pečují o předčasně narozené děti, či Centrem fetální diagnostiky zabývající se odhalením vad plodu v době před jeho narozením. „Klinika dětského a dorostového lékařství nabízí jako jediné zařízení v Česku diagnostiku vzácných poruch u dětí i dospělých,“ upřesňuje tiskový mluvčí.

Onkologické centrum je největší co do počtu pacientů na území Čech. Výborných výsledků dosahuje i hematologie a hematoonkologie. K velmi náročným výkonům patří celý komplex péče o nemocné s plicní hypertenzí. Část pacientů se léčí medikamentózně, složitější případy řeší kardiochirurgové operačními výkony na plicnici. „V rámci všeobecné chirurgie to jsou výkony prováděné pro onkologicky nemocné pacienty na slinivce či resekce jater. V rovině laboratorní je to například diagnostika dědičných metabolických chorob a naše toxikologické pracoviště slouží 24-hodinovou pohotovost pro celou republiku,“ konstatuje Filip Brož.

Technologie a kolektiv

Nemocnice se dnes neobejdou bez moderních přístrojů a špičkových technologií. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze v tomto směru rozhodně nezůstává pozadu. Letos plánuje investovat více než 100 milionů korun do zdravotnické techniky a ještě vyšší objem financí vloží do stavebních prací, technické infrastruktury a do informačních technologií. Vše bude samozřejmě odvislé od skutečně přidělených dotací. Významné investice nemocnice realizovala i v minulosti. Na konci roku 2016 například uvedla do provozu kardiologický angiografický systém, který pacientům slouží k rutinní i akutní intervenční kardiologii. „V říjnu 2017 jsme tento projekt dokončili otevřením nové angiografické linky pro periferní angiografii s plochým detektorem. Obě přístrojové dodávky byly realizovány z dotací ministerstva zdravotnictví, výše dotace byla 36,3 milionů korun, z interních zdrojů nemocnice jsme zaplatili 22 milionů korun,“ upřesňuje tiskový mluvčí.

Pro každou nemocnici jsou klíčoví lékaři a zdravotní sestry. „Naše práce má skutečné výsledky, kterých si nejde nevšimnout. Náš pracovní tým se skládá z více než 5-tisíc různých talentů a osobností. Každý z nás vkládá do své práce jinou perspektivu, vědomosti a zkušenosti. Navzájem se od sebe učíme, inspirujeme se a pomáháme si. Naše interní průzkumy ukazují, že to, čeho si na naší práci vážíme nejvíc, je náš kolektiv,“ uvádí Filip Brož a dodává: „Lékaři nám tedy nechybí. Horší je to u nelékařských zdravotnických profesí, je to dáno tím, že na trhu jich je nedostatek, ale i s tímto se nám v rámci možností daří bojovat.“ Studentům poskytuje nemocnice stáže a brigády. Vytvořila také speciální programy, které umožňují spolupracovat s maminkami, jež jsou na rodičovské dovolené, mnoho zaměstnanců využívá zkrácené pracovní doby. Vedle toho zaměstnanci využívají i klasické benefity: šest týdnů dovolené ročně, příspěvky na nákup v lékárně, firemní školku, jazykové kurzy, propracovaný systém vzdělávání nebo možnosti ubytování v centru Prahy.

Respekt k individualitě

Vnímání pacienta a zdraví se proměňuje. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jdou trendům naproti, a tak zde funguje Centrum individuální péče, které pracovně vytíženým klientům nabízí možnost kombinovat pracovní nasazení s péčí o zdraví. Zajišťuje tedy kompletní zdravotní péči na základě individuálního přístupu. „Nabízíme celou škálu variant zdravotní péče: roční členské programy, individuální balíčky, pracovně-lékařskou péči pro firmy. Samozřejmostí je i servis v cizích jazycích,“ konstatuje tiskový mluvčí. Na základě dlouholetých zkušeností v zajišťování zdravotně preventivních programů zaměřených na onkologickou prevenci a výsledků statistických dat společnost nabízí individuálním zájemcům i firmám Balíček komplexní onkologické prevence, který byl navržen předními odborníky v České republice.

Nemocnice je zároveň pracovištěm aplikovaného výzkumu, velmi těsně spolupracuje s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, která se zabývá aplikovaným i základním výzkumem. Společně obě instituce představují z hlediska objemu biomedicínského výzkumu asi dvě třetiny kapacit v České republice. Hlavní směry výzkumu odrážejí klinické priority, proto je v jeho popředí výzkum onkologický nebo výzkum civilizačních chorob. Nemocnice má i vlastní Odbor vzdělávání, jehož činnost vyplývá z konkrétních potřeb a požadavků jednotlivých pracovišť a orientuje se zejména na vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu podle platné legislativy.

Inteligentní zdravotnictví

Jako klíčové zdravotnické zařízení v Praze i v České republice má před sebou nemocnice mnoho plánů. „Již za několik měsíců začnou stavební práce na urgentním příjmu nemocnice, což je projekt za zhruba 300 miliónů korun. Projekt by měl být kompletně dokončený v roce 2020. Už delší dobu připravujeme výstavbu sdruženého centrálního laboratorního a provozního pavilonu. Jedná se o projekt, který by koncentroval provoz všech laboratoří, ústavní lékárny a fakultní transfuzní stanice. Dále by se do pavilonu přesunuly veškeré provozy, které jsou nezbytné pro technické zabezpečení energetického a tepelného hospodářství hlavního areálu,“ říká Filip Brož.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je také velmi aktivní na poli informačních technologií. Loni dokončila první komplexní implementaci cloudu do zdravotnictví, což přineslo lepší zabezpečení citlivých zdravotnických dat. Zároveň testuje prvky umělé inteligence na cloudové platformě. Systém využívající prediktivní analýzy dokáže na základě provedených vyšetření navrhnout, jaké diagnózy připadají u daného pacienta v úvahu a jak je která z nich procentuálně pravděpodobná. Rozhodnutí o konečné diagnóze je samozřejmě na lékařích, ale systém jim je schopný navrhnout, jaké jsou varianty léčby, jak je která z nich úspěšná a finančně nákladná.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...