1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

VOP CZ, s.p.

VOPSlavíme úspěch v civilním i vojenském sektoru

Historie státního podniku VOP CZ sahá až do roku 1946, kdy získala první zkušenosti s opravami vojenské techniky. Dnes se činnost podniku, jehož zakladatelem je Ministerstvo obrany České republiky, zaměřuje jak na vojenský, tak i civilní sektor.

Kromě toho se VOP CZ zabývá také výzkumem a vývojem nových vlastních produktů.

Hlavní část činnosti firmy pro civilní sektor představuje tzv. externí kooperační výroba, kdy se podle výkresové dokumentace zákazníků vyrábějí díly pro stavební stroje, vysokozdvižné vozíky, zemědělské stroje a investiční celky. Historie zakázek pro vojenský sektor sahá do poválečného období, kdy firma začala s opravami trofejní vojenské techniky, která zůstala na území tehdejšího Československa. Šlo hlavně o pásové, kolové a polopásové obrněné transportéry a tanky, a to od Britů, Sovětů i Němců. „V 50. a 60. letech jsme se začali specializovat pouze na tankovou techniku, která tvořila dominantu činnosti firmy až do roku 1989,“ říká obchodní ředitel firmy Ing. Richard Kuběna, Ph.D. Do Sametové revoluce se na území tehdejšího Československa nalézaly desítky podobných vojenských opravárenských podniků, přičemž každý z nich se specializoval na jednu oblast. Dnes zůstaly v České republice pouze dva podobné podniky. Je to LOM Praha, který se zaobírá leteckou technikou a VOP CZ se jako jediná firma zaměřila na pozemní vojenskou techniku. Podle slov Kuběny usiluje dnes firma o to, aby byla schopna pokrýt přibližně 80 až 90 % potřeb Armády České republiky, a to jak v oblasti vývoje, výroby a servisu, tak i v oblasti modernizace veškeré pozemní vojenské techniky a příslušenství.

Firma se zabývá také opravami podvozků a nástaveb na vozidlech Tatra a opravou ženijní, pásové a kolové techniky. K nejdůležitějším zakázkám ve vojenském sektoru v uplynulých 10 letech patřila modernizace tanku T-72 a vývoj pěti z celkového počtu šesti různých typů variant kolových obrněných transportérů Pandur. Jedna ze šesti variant se vyvíjela v Rakousku, pět variant ve VOP CZ. Z celkového počtu 107 kusů vozidel Pandur jich nakonec v Šenově u Nového Jičína vyrobili celkem 90 kusů. Do budoucna by vedení firmy VOP CZ chtělo nabídnout představitelům české armády servis spojený s pozáručními opravami, modernizací a případně i generálními opravami jak těchto vozidel, tak i veškeré další pozemní vojenské techniky.

Pro civilní sektor se firma zaměřuje na výrobu dílů pro vysokozdvižné vozíky, pak jsou to různé příčníky, nosiče vidlic vysokozdvižných vozíků i roční produkce přibližně 18-tisíc kusů palivových a hydraulických nádrží. Firma dodává také ramena a šasi stavebních strojů a zaměřuje se i na finální montáž. „Za klíčovou referenční zakázku považuji také kompletní výrobu modelové řady 1401 vysokozdvižných vozíků pro firmu Linde Material Handling, kterou jsme zahájili loni v listopadu. Smlouva je zatím podepsaná na období 1,5 roku, tedy do konce prvního čtvrtletí roku 2015 s tím, že smlouva obsahuje šestiměsíční opci, kterou zákazník může využít tím, že nám pouze oznámí, že využívá obci a o dalších šest měsíců se smlouva automaticky prodlužuje,“ upřesňuje Kuběna a dodává, že hlavním důvodem krátkého trvání smlouvy je skutečnost, že vozík v dnešní době splňuje platné emisní limity a zákazník nyní zvažuje, zda-li bude investovat do rozvoje této modelové řady, bude-li si ji vyrábět sám nebo nadále ve VOP CZ, či zda-li tuto modelovou řadu nenahradí jiným typem.

Jednoznačně říci, jaký poměr tržeb generuje podnik z civilního či vojenského sektoru nelze. Každý rok se poměr mění. Záleží na tom, jaké zakázky VOP CZ získá od české armády. Vzhledem k tomu, že v loňském roce skončila zakázka na vozidla Pandur, bude letos podíl vojenského sektoru dosahovat jen 10 % tržeb. Zbývající část bude podle slov Kuběny generovat civilní sektor. Z hlediska posledních pěti let pak poměr civilních zakázek dosahoval zhruba 65 až 75 % a vojenské zakázky generovaly v průměru 25 až 35 % tržeb. V civilním sektoru firma spolupracuje například s koncerny Terex a Wacker Neusson, se skupinou Kion Group, s francouzskou společností Manitou či firmou Caterpillar i s celou řadou dalších firem.

V oblasti výzkumu a vývoje VOP CZ sází i na vlastní projekty

Společnost VOP CZ ale soustřeďuje svoji činnost i do oblasti výzkumu a vývoje. Vývojové kapacity se firma snaží držet pro potřeby české armády, protože management VOP CZ předpokládá, že v budoucnu firmu armáda znovu osloví s modernizačními nebo novými vývojovými projekty. V minulosti se výzkumné a vývojové oddělení zabývalo vedle vývoje pěti variant vozidel Pandur i vývojem různých specializovaných pracovišť, jako bylo vozidlo chemického průzkumu, nebo malý dekontaminační automobil. Vyvíjelo i různá sofistikovaná řešení pro vojenskou policii, systémy pro ochranu VIP osob nebo systémy na kontrolu vstupů do objektů. „V letošním roce jsme se zaměřili na vlastní projekty, především v oblasti bezpečnosti. Vyvinuli jsme a vyrábíme vlastní skener na skenování šasi podvozku automobilu. Dále jsme vyvinuli různé kamerové manipulátory a snažíme se nabízet řešení pro ostrahu objektů a ochranu perimetrů. Myslíme i do budoucna, takže naši odborníci vyvíjejí funkční vzor prvního českého robota, který bychom chtěli následně nabídnout české armádě. Měl by být schopen autonomního režimu, dojet z místa A do místa B a přitom být schopen zdolávat různé překážky, i neočekávané nástrahy a v cíli pak splnit danou misi například pozorováním objektů nebo kontrolou podezřelého předmětu či odtažením raněného vojáka,“ popisuje Kuběna. Firma se zabývá výzkumem i v civilní oblasti, kde společně s další českou společností vyvíjí kogenerační jednotku, která bude spalovat PTR oleje a PTR plyny. Jde vlastně o metodu pomalého termického rozkladu, kdy se z různého odpadu získávají plyny a oleje, které se následně využívají k výrobě elektrické energie. Kromě toho VOP CZ vyvinula a vyrábí malý multifunkční kolový nakladač určený také pro civilní sektor.

Výrobní haly s moderními technologiemi

Strojní park firmy pokrývá přibližně 98 % technologií, které jsou ve strojírenství dostupné. Ve výrobních halách VOP CZ pracují nejmodernější CNC stroje na pálení plechů laserem i plamenem. K dispozici mají svařovací roboty různých velikostí, rozměrů, různých stupňů volnosti, také obráběcí centra, ať již horizontální nebo vertikální, kde jsou schopni vyrábět díly od 100 milimetrů až po délku několika metrů. Najdeme zde i tryskací zařízení, CNC řízené ohýbačky i moderní lakovnu.

Pro společnost VOP CZ dnes pracuje kolem 800 pracovníků. Vybírat nové zaměstnance například pro administrativu není podle Kuběny problém, opačná situace ovšem panuje u odborníků na vojenskou techniku. „Většinou si toho člověka musíme vychovat z vhodného uchazeče, který je třeba šikovný na opravách civilních vozidel. Poměrně složitá situace je i při hledání kvalitních svářečů, obsluhy CNC strojů, kde tito lidé buď na trhu nejsou volně dostupní, případně mají určité omezení a kvůli zdravotnímu handicapu nemohou pracovat na tři směny. Proto se snažíme vyškolit vlastní zaměstnance případně jim nabídnout možnost rekvalifikace. V neposlední řadě spolupracujeme i s učňovským školstvím a už na škole si vytipováváme vhodné adepty, kterým potom nabízíme práci v naší společnosti.“

Hospodaření v černých číslech

Úspěchy firmy odrážejí i její hospodářské výsledky. Za posledních zhruba 10 let vždy hospodařila se ziskem. Největších zisků dosahovala VOP CZ před dvěma lety, kdy se k zakázkám z civilního sektoru přidaly i zakázky vojenské. Také letos jsou vytvořeny všechny předpoklady pro to, aby firma realizovala zisk. I přesto, že hospodaření firmy končí v černých číslech, snaží se její management získávat nové klienty. Před třemi lety proto začal firmu pravidelně představovat na specializovaných výstavách a veletrzích v ČR i v zahraničí. „Na veletrzích jsme získali celou řadu kontaktů, kterým postupně zasíláme naše nabídky. Věřím, že minimálně jeden z projektů by mohl dopadnout dobře a my bychom mohli dodávat například dekontaminační techniku pro jednu arabskou zemi. V oblasti civilních dodávek jsme letos započali s propagací nového multifunkčního kolového nakladače DAPPER, několik kusů již našlo své kupce a vedeme celou řadu jednání s dalšími potenciálními zákazníky a dealery,“ upřesňuje Kuběna.

Nárůst objemu civilní výroby i strategický partner armády

Další plány firmy do budoucna jsou přímo odvislé od strategie Ministerstva obrany ČR, které je zakladatelem firmy. V loňském roce se hovořilo o možném prodeji a privatizaci firmy, dnes ministerstvo obrany připravuje strategii, v níž VOP zůstane strategickým státním podnikem. „Podnik bude muset společně se zakladatelem vymezit naše hlavní činnosti ve speciálu, které budeme rozvíjet. Z mého pohledu je dále nezbytné definovat i směr rozvoje civilní výroby, to znamená určit, zda své aktivity nasměrujeme například do oblasti stavebních strojů, případně manipulační techniky, anebo v důsledku toho, že tyto dva obory procházejí cyklickými růsty a poklesy, rozjedeme další, třetí obor, ať už by to bylo například potravinářství nebo výroba dílů pro těžební průmysl. Co to ale bude konkrétně, nejsem schopen v tuto chvíli specifikovat. Nicméně máme zájem ještě navýšit objem civilní výroby v našem podniku. A vedle toho bychom chtěli být vyhledávaným a strategickým partnerem pro projekty české armády v oblasti pozemní vojenské techniky,“ uzavírá obchodní ředitel VOP CZ Richard Kuběna.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...